summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterbump serialJonas Smedegaard9 weeks
 
 
AgeCommit messageAuthor
2021-11-27bump serialHEADmasterJonas Smedegaard
2021-11-27drop HOMEBASE (homebase.dk kaospilot.no)Jonas Smedegaard
2021-10-30bump serialJonas Smedegaard
2021-10-30replace morla.jones.dk by urgl.jones.dk, and generalize use of snippet CNAME-...Jonas Smedegaard
2021-10-15bump serialJonas Smedegaard
2021-10-15fix use AAAA record (not bogus AAA record) in domain jones.dkJonas Smedegaard
2021-10-12bump serialJonas Smedegaard
2021-10-12fix rename wifi basestation urgl.jones.dk -> groab.jones.dk on FAKE network, ...Jonas Smedegaard
2021-07-29bump serialJonas Smedegaard
2021-07-29add host urgl.jones.dkJonas Smedegaard
[...]
 
Clone
git://source.jones.dk/local-JONES.DK
user@source.jones.dk:local-JONES.DK
https://source.jones.dk/local-JONES.DK
http://source.jones.dk/local-JONES.DK