summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/searchquery.tmpl
blob: d6fb9e6d6d86fdae01cc8f7a9e74eb304ca860f7 (plain)
 1. $setmap{prefix,title,S}
 2. $setmap{prefix,link,XLINK}
 3. $set{thousand,$.}$set{decimal,.}$setmap{BN,,Ethvert land,dk,Danmark,uk,England,fr,Frankrig}
 4. ${
 5. $def{PREV,
 6. $if{$ne{$topdoc,0},<INPUT TYPE=image NAME="&lt;" ALT="&lt;"
 7. SRC="/images/xapian-omega/prev.png" BORDER=0 HEIGHT=30 WIDTH=30>,
 8. <IMG ALT="" SRC="/images/xapian-omega/prevoff.png" HEIGHT=30 WIDTH=30>}
 9. }
 10. $def{NEXT,
 11. $if{$ne{$last,$msize},<INPUT TYPE=image NAME="&gt;" ALT="&gt;"
 12. SRC="/images/xapian-omega/next.png" BORDER=0 HEIGHT=30 WIDTH=30>,
 13. <IMG ALT="" SRC="/images/xapian-omega/nextoff.png" HEIGHT=30 WIDTH=30>}
 14. }
 15. $def{P,<INPUT TYPE=image NAME="$1" VALUE="$1" SRC="/images/xapian-omega/page-$2.png" BORDER=0$opt{a} ALT="$1">}
 16. $def{PAGE,$if{$gt{$1,9},$if{$gt{$1,99},$P{$1,$div{$1,100}}}$P{$1,$mod{$div{$1,10},10}}}$P{$1,$mod{$1,10}}}
 17. $def{S,<IMG SRC="/images/xapian-omega/page-$2s.png"$opt{a} ALT=$1>}
 18. $def{SPAGE,$if{$gt{$1,9},$if{$gt{$1,99},$S{$1,$div{$1,100}}}$S{$1,$mod{$div{$1,10},10}}}$S{$1,$mod{$1,10}}}
 19. }
 20. $def{PREV,$if{$ne{$topdoc,0},<INPUT TYPE=submit NAME="&lt;" VALUE="Forrige">}}
 21. $def{PAGE,<INPUT TYPE=submit NAME="[" VALUE="$1">}
 22. $def{SPAGE,<INPUT TYPE=submit NAME="[" VALUE="$1" DISABLED=deaktiveret>}
 23. $def{NEXT,$if{$ne{$last,$msize},<INPUT TYPE=submit NAME="&gt;" VALUE="Næste">}}
 24. <p>
 25. <FORM NAME=P METHOD=GET 
 26. ACTION="$html{$env{CGIURL}}" TARGET="_top">
 27. <div style="text-align:center">
 28. <INPUT NAME=P VALUE="$html{$query}" SIZE=65>
 29. <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Søg">
 30. $env{HELPLINK}
 31. <hr>
 32. <SELECT NAME=DEFAULTOP>
 33. <OPTION VALUE=or $if{$eq{$defaultop,or},SELECTED}>Modsvarer ethvert ord
 34. <OPTION VALUE=and $if{$eq{$defaultop,and},SELECTED}>Modsvarer alle ord
 35. </SELECT>
 36. $or{$html{$error},
 37. $if{$eq{$msize,0},
 38. $if{$query,Ingen dokumenter modsvarer din forespørgsel,
 39. <hr>Gennemsøgte $nice{$dbsize} dokumenter
 40. },
 41. $if{$not{$msizeexact},
 42.  $nice{$add{$topdoc,1}}-$nice{$last} ud af omkring $nice{$msize} fundne,
 43.  $if{$and{$eq{$last,$msize},$eq{$topdoc,0}},
 44.   Alle $nice{$msize} fundne,
 45.   $nice{$add{$topdoc,1}}$if{$ne{$add{$topdoc,1},$last},-$nice{$last}} ud af nøjagtigt $nice{$msize} fundne}
 46. }
 47. <hr>
 48. </div>
 49. $list{$map{$queryterms,$list{$html{$uniq{$unstem{$_}}},<b>,</b>/<b>,</b>}:&nbsp;$nice{$freq{$_}}},Hyppighed af udtryk: ,$. ,}
 50. <br><small>Søgning tog $time sekunder</small>
 51. <table>
 52. $hitlist{<tr><td valign=top>
 53. ${<IMG SRC="/images/xapian-omega/score-$div{$percentage,10}.png" ALT="$percentage%" HEIGHT=16 WIDTH=32>}
 54. <div title="$percentage%" style='float:left;width:60px;height:10px;border:1px solid black;margin-top:4px;'>
 55. <div style='width:$div{$mul{$percentage,6},10}px; height:10px; background-color: red;'>
 56. </div></div>
 57. <div style='float:left;margin-top:2px;font-size:x-small;'>
 58. <span title="$html{$date{$field{modtime},%Y-%m-%d %H:%M:%S}}">
 59. Ændret:<br><b>$html{$date{$field{modtime},%Y-%m-%d}}</b></span><br>
 60. $if{$field{language},Sprog: <b>$html{$field{language}}</b><br>}
 61. $if{$field{size},<span title="$html{$field{size}} bytes">Størrelse: <b>$html{$filesize{$field{size}}}</b></span><br>}
 62. </div>
 63. </td>
 64. <td><B><A HREF="$html{$field{url}}">$html{$or{$field{caption},$field{title},$field{url},Uden navn}}</A></B><BR>
 65. <small>$highlight{$field{sample},$terms}$if{$field{sample},...}</small><br>
 66. <small>
 67. $percentage% relevant$. fundne:
 68. <i>$list{$map{$terms,$html{$prettyterm{$_}}},$. ,</i> og <i>}</i></small>${for lynx:}<p></td></tr>}
 69. </table>
 70. <br />
 71. <div style="text-align:center">
 72. ${suppress next, prev, and page links if there's only one page}
 73. $if{$ne{$lastpage,1},
 74. $set{a,$if{$opt{pagelink_height}, HEIGHT=$opt{pagelink_height}}$if{$opt{pagelink_width}, WIDTH=$opt{pagelink_width}}}
 75. ${1-W ... X-(this)-Y ...}
 76. $set{w,$min{3,$add{$thispage,-1}}}
 77. $set{x,$max{$add{$opt{w},1},$add{$thispage,-3}}}
 78. $set{y,$min{$lastpage,$add{$thispage,8}}}
 79. $PREV
 80. $map{$range{1,$opt{w}},$PAGE{$_}}
 81. $if{$ne{$add{$opt{w},1},$opt{x}},...}
 82. $map{$range{$opt{x},$add{$thispage,-1}},$PAGE{$_}}
 83. $SPAGE{$thispage}
 84. $map{$range{$add{$thispage,1},$opt{y}},$PAGE{$_}}
 85. $if{$ne{$opt{y},$lastpage},...}
 86. $NEXT
 87. }
 88. }}
 89. </div><br />
 90. $if{$dbname,<INPUT TYPE=hidden NAME=DB VALUE="$html{$dbname}">}
 91. $if{$ne{$topdoc,0},<INPUT TYPE=hidden NAME=TOPDOC VALUE=$topdoc>}
 92. $if{$ne{$hitsperpage,10},<INPUT TYPE=hidden NAME=HITSPERPAGE VALUE=$hitsperpage>}
 93. $if{$fmt,<INPUT TYPE=hidden NAME=FMT VALUE="$html{$fmt}">}
 94. $if{$cgi{COLLAPSE},<INPUT TYPE=hidden NAME=COLLAPSE VALUE="$html{$cgi{COLLAPSE}}">}
 95. $if{$queryterms,<INPUT TYPE=hidden NAME=xP VALUE="$html{$queryterms}">}
 96. <INPUT TYPE=hidden NAME=xDB VALUE="$html{$dbname}">
 97. <INPUT TYPE=hidden NAME=xFILTERS VALUE="$html{$filters}">
 98. $list{$relevants,<INPUT TYPE=hidden NAME=R VALUE=",.,">}
 99. $if{$cgi{THRESHOLD},<INPUT TYPE=hidden NAME=THRESHOLD VALUE="$html{$cgi{THRESHOLD}}">}
 100. </FORM>
 101. <hr><div align=right><i><small><a href="http://www.xapian.org/">$html{$version}</a></small></i></div>