summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ikiwiki/formatting.da.po
blob: 2c4b6781491702340f9e945cbc4fb378fd7bac0c (plain)
 1. # Danish translation of basewiki/ikiwiki/formatting page for ikiwiki.
 2. # Copyright (C) 2008-2009 Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>
 3. # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
 4. # Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>, 2008.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: ikiwiki 3.15\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2009-08-26 13:39-0300\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2009-07-22 21:28+0200\n"
 12. "Last-Translator: Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>\n"
 13. "Language-Team: None\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 18. "X-Poedit-Language: Danish\n"
 19. "X-Poedit-Country: DENMARK\n"
 20. "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 21. #. type: Plain text
 22. #, no-wrap
 23. msgid "[[!meta title=\"Formatting wiki pages\"]]\n"
 24. msgstr "[[!meta title=\"Formatering af wikisider\"]]\n"
 25. #. type: Plain text
 26. #, no-wrap
 27. msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
 28. msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
 29. #. type: Plain text
 30. msgid ""
 31. "Text on this wiki is, by default, written in a form very close to how you "
 32. "might write text for an email message. This style of text formatting is "
 33. "called [[MarkDown]], and it works like this:"
 34. msgstr ""
 35. "Teksten på denne wiki er, som udgangspunkt, skrevet på en måde som ligger "
 36. "tæt op ad hvordan du muligvis formulerer dig i email-beskeder. Denne form "
 37. "for tekstformatering kaldes [[MarkDown]], og det fungerer sådan her:"
 38. #. type: Plain text
 39. msgid "Leave blank lines between paragraphs."
 40. msgstr "hold afstand med blanke linjer mellem afsnit."
 41. #. type: Plain text
 42. #, fuzzy
 43. #| msgid ""
 44. #| "You can \\**emphasise*\\* or \\*\\***strongly emphasise**\\*\\* text by "
 45. #| "placing it in single or double asterisks."
 46. msgid ""
 47. "You can *\\*emphasise\\** or **\\*\\*strongly emphasise\\*\\*** text by "
 48. "placing it in single or double asterisks."
 49. msgstr ""
 50. "du kan \\**fremhæve*\\* eller \\*\\***kraftigt fremhæve**\\*\\* tekst ved at "
 51. "placere det med enkelte eller dobbelte asterisker (stjerner) omkring."
 52. #. type: Plain text
 53. msgid "To create a list, start each line with an asterisk:"
 54. msgstr "En liste oprettes ved at begynde hver linje med en asterisk:"
 55. #. type: Bullet: '* '
 56. msgid "\"* this is my list\""
 57. msgstr "\"* dette er min liste\""
 58. #. type: Bullet: '* '
 59. msgid "\"* another item\""
 60. msgstr "\"* et andet emne\""
 61. #. type: Plain text
 62. msgid ""
 63. "To make a numbered list, start each line with a number (any number will do) "
 64. "followed by a period:"
 65. msgstr ""
 66. "En nummereret liste laves ved at starte hver linje med et nummer (ethvert "
 67. "nummer kan bruges) efterfulgt af punktum:"
 68. #. type: Bullet: '1. '
 69. msgid "\"1. first line\""
 70. msgstr "\"1. første linje\""
 71. #. type: Bullet: '2. '
 72. msgid "\"2. second line\""
 73. msgstr "\"2. anden linje\""
 74. #. type: Bullet: '2. '
 75. msgid "\"2. third line\""
 76. msgstr "\"2. tredje linje\""
 77. #. type: Plain text
 78. msgid ""
 79. "To create a header, start a line with one or more `#` characters followed by "
 80. "a space and the header text. The number of `#` characters controls the size "
 81. "of the header:"
 82. msgstr ""
 83. "En overskrift eller en sektion er en linje med et eller flere `#`-tegn "
 84. "efterfulgt af et mellemrum og overskriftsteksten. Antallet af `#`-tegn "
 85. "styrer overskriftens størrelse:"
 86. #. type: Title #
 87. #, no-wrap
 88. msgid "# h1"
 89. msgstr "# h1"
 90. #. type: Title ##
 91. #, no-wrap
 92. msgid "## h2"
 93. msgstr "## h2"
 94. #. type: Title ###
 95. #, no-wrap
 96. msgid "### h3"
 97. msgstr "### h3"
 98. #. type: Title ####
 99. #, no-wrap
 100. msgid "#### h4"
 101. msgstr "#### h4"
 102. #. type: Title #####
 103. #, no-wrap
 104. msgid "##### h5"
 105. msgstr "##### h5"
 106. #. type: Title ######
 107. #, no-wrap
 108. msgid "###### h6"
 109. msgstr "###### h6"
 110. #. type: Plain text
 111. msgid ""
 112. "To create a horizontal rule, just write three or more dashes or stars on "
 113. "their own line:"
 114. msgstr ""
 115. "En vandret skillelinje oprettes ved at skrive tre eller flere bindestreger "
 116. "eller stjerner på en linje for sig selv."
 117. #. type: Plain text
 118. #, no-wrap
 119. msgid "To quote someone, prefix the quote with \">\":\n"
 120. msgstr "Citater angives ved at sætte \">\" foran hver linje:\n"
 121. #. type: Plain text
 122. #, no-wrap
 123. msgid ""
 124. "> To be or not to be,\n"
 125. "> that is the question.\n"
 126. msgstr ""
 127. "> At være eller ikke være,\n"
 128. "> det er spørgsmålet.\n"
 129. #. type: Plain text
 130. msgid "To write a code block, indent each line with a tab or 4 spaces:"
 131. msgstr ""
 132. "En kodeblok skrives ved at indrykke hver linje med eet tabulator-tegn eller "
 133. "4 mellemrum:"
 134. #. type: Plain text
 135. #, no-wrap
 136. msgid ""
 137. "\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
 138. "\t20 GOTO 10\n"
 139. msgstr ""
 140. "\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
 141. "\t20 GOTO 10\n"
 142. #. type: Plain text
 143. #, no-wrap
 144. msgid ""
 145. "To link to an url or email address, you can just put the\n"
 146. "url in angle brackets: <<http://ikiwiki.info>>, or you can use the\n"
 147. "form \\[link text\\]\\(url\\)\n"
 148. msgstr ""
 149. "Du kan henvise til en URL eller en email-adresse ved at putte addressen i\n"
 150. "vinkelklammer: <<http://ikiwiki.info>>, eller du kan bruge formen\n"
 151. "\\[henvisningstekst\\]\\(adresse\\)\n"
 152. #. type: Plain text
 153. msgid ""
 154. "In addition to basic html formatting using [[MarkDown]], this wiki lets you "
 155. "use the following additional features:"
 156. msgstr ""
 157. "Udover normal html-formatering med [[MarkDown]], kan du med denne wiki bruge "
 158. "følgende ekstra finesser:"
 159. #. type: Bullet: '* '
 160. msgid ""
 161. "To link to another page on the wiki, place the page's name inside double "
 162. "square brackets. So you would use `\\[[WikiLink]]` to link to [[WikiLink]]."
 163. msgstr ""
 164. "Henvise til en anden side på wikien ved at skrive sidenavnet med dobbelte "
 165. "lodrette klammer omkring. Udtrykket `\\[[WikiLink]]` henviser til "
 166. "[[WikiLink]]."
 167. #. type: Plain text
 168. #, no-wrap
 169. msgid "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
 170. msgstr "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
 171. #. type: Bullet: '* '
 172. msgid "Insert [[smileys]] and some other useful symbols. :-)"
 173. msgstr "Indsætte [[smileys]] og andre anvendelige symboler. :-)"
 174. #. type: Plain text
 175. #, no-wrap
 176. msgid "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
 177. msgstr "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
 178. #. type: Bullet: '* '
 179. msgid "Use [[shortcuts]] to link to common resources."
 180. msgstr "Bruge [[genveje|shortcuts]] til at henvise til gængse ressourcer."
 181. #. type: Plain text
 182. #, no-wrap
 183. msgid "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
 184. msgstr "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
 185. #. type: Plain text
 186. #, no-wrap
 187. msgid "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
 188. msgstr "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
 189. #. type: Bullet: '* '
 190. msgid ""
 191. "Create and fill out [[templates]] for repeated chunks of parameterized wiki "
 192. "text."
 193. msgstr ""
 194. "Oprette og udfylde [[skabeloner|templates]] for gentagne klumper af "
 195. "parameteriseret wikitekst."
 196. #. type: Plain text
 197. #, no-wrap
 198. msgid ""
 199. "* Insert various [[directives|directive]] onto a page to perform useful\n"
 200. "  actions.\n"
 201. "[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
 202. msgstr ""
 203. "* Indsæt diverse [[directiver|directive]] på en side for at udføre nyttige\n"
 204. "  handlinger.\n"
 205. "[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
 206. #. type: Plain text
 207. #, no-wrap
 208. msgid "  For example, you can:\n"
 209. msgstr "  Eksempelvis kan du:\n"
 210. #. type: Plain text
 211. #, no-wrap
 212. msgid "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
 213. msgstr "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
 214. #. type: Bullet: '  * '
 215. msgid "Add a table of contents to a page:"
 216. msgstr "Tilføje en indholdsfortegnelse til en side:"
 217. #. type: Plain text
 218. #, no-wrap
 219. msgid "\t\\[[!toc]]\n"
 220. msgstr "\t\\[[!toc]]\n"
 221. #. type: Plain text
 222. #, no-wrap
 223. msgid "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
 224. msgstr "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
 225. #. type: Bullet: '  * '
 226. msgid "Change the title of a page:"
 227. msgstr "Ændre titlen på en side:"
 228. #. type: Plain text
 229. #, no-wrap
 230. msgid "\t\\[[!meta title=\"full page title\"]]\n"
 231. msgstr "\t\\[[!meta title=\"fuldstændige sidetitel\"]]\n"
 232. #. type: Plain text
 233. #, no-wrap
 234. msgid "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
 235. msgstr "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
 236. #. type: Bullet: '  * '
 237. msgid "Create a blog by inlining a set of pages:"
 238. msgstr "Oprette en [[blog]] ved at indlejre et udvalg af sider:"
 239. #. type: Plain text
 240. #, no-wrap
 241. msgid "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
 242. msgstr "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
 243. #. type: Plain text
 244. #, no-wrap
 245. msgid "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
 246. msgstr "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
 247. #. type: Plain text
 248. #, no-wrap
 249. msgid "  Full list of [[directives|directive]] enabled for this wiki:\n"
 250. msgstr "  Komplet oversigt over [[directiver|directive]] aktiveret for denne wiki:\n"
 251. #. type: Plain text
 252. #, no-wrap
 253. msgid "  [[!listdirectives ]]\n"
 254. msgstr "  [[!listdirectives ]]\n"