summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ikiwiki/formatting.da.po
diff options
context:
space:
mode:
authorJonas Smedegaard <dr@jones.dk>2010-10-14 13:37:44 +0200
committerJonas Smedegaard <dr@jones.dk>2010-10-14 13:37:44 +0200
commit9557b056cef4f814690b1f0d0d161a3d6e388c26 (patch)
treeb2870d90edf9b67bdbf5f63fd95941e8a991518c /ikiwiki/formatting.da.po
Sync with ikiwiki 3.20100926.HEADmasterikiwiki
Diffstat (limited to 'ikiwiki/formatting.da.po')
-rw-r--r--ikiwiki/formatting.da.po302
1 files changed, 302 insertions, 0 deletions
diff --git a/ikiwiki/formatting.da.po b/ikiwiki/formatting.da.po
new file mode 100644
index 0000000..2c4b678
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/formatting.da.po
@@ -0,0 +1,302 @@
+# Danish translation of basewiki/ikiwiki/formatting page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2008-2009 Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>, 2008.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki 3.15\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-26 13:39-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-22 21:28+0200\n"
+"Last-Translator: Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>\n"
+"Language-Team: None\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Poedit-Language: Danish\n"
+"X-Poedit-Country: DENMARK\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta title=\"Formatting wiki pages\"]]\n"
+msgstr "[[!meta title=\"Formatering af wikisider\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Text on this wiki is, by default, written in a form very close to how you "
+"might write text for an email message. This style of text formatting is "
+"called [[MarkDown]], and it works like this:"
+msgstr ""
+"Teksten på denne wiki er, som udgangspunkt, skrevet på en måde som ligger "
+"tæt op ad hvordan du muligvis formulerer dig i email-beskeder. Denne form "
+"for tekstformatering kaldes [[MarkDown]], og det fungerer sådan her:"
+
+#. type: Plain text
+msgid "Leave blank lines between paragraphs."
+msgstr "hold afstand med blanke linjer mellem afsnit."
+
+#. type: Plain text
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "You can \\**emphasise*\\* or \\*\\***strongly emphasise**\\*\\* text by "
+#| "placing it in single or double asterisks."
+msgid ""
+"You can *\\*emphasise\\** or **\\*\\*strongly emphasise\\*\\*** text by "
+"placing it in single or double asterisks."
+msgstr ""
+"du kan \\**fremhæve*\\* eller \\*\\***kraftigt fremhæve**\\*\\* tekst ved at "
+"placere det med enkelte eller dobbelte asterisker (stjerner) omkring."
+
+#. type: Plain text
+msgid "To create a list, start each line with an asterisk:"
+msgstr "En liste oprettes ved at begynde hver linje med en asterisk:"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "\"* this is my list\""
+msgstr "\"* dette er min liste\""
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "\"* another item\""
+msgstr "\"* et andet emne\""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To make a numbered list, start each line with a number (any number will do) "
+"followed by a period:"
+msgstr ""
+"En nummereret liste laves ved at starte hver linje med et nummer (ethvert "
+"nummer kan bruges) efterfulgt af punktum:"
+
+#. type: Bullet: '1. '
+msgid "\"1. first line\""
+msgstr "\"1. første linje\""
+
+#. type: Bullet: '2. '
+msgid "\"2. second line\""
+msgstr "\"2. anden linje\""
+
+#. type: Bullet: '2. '
+msgid "\"2. third line\""
+msgstr "\"2. tredje linje\""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To create a header, start a line with one or more `#` characters followed by "
+"a space and the header text. The number of `#` characters controls the size "
+"of the header:"
+msgstr ""
+"En overskrift eller en sektion er en linje med et eller flere `#`-tegn "
+"efterfulgt af et mellemrum og overskriftsteksten. Antallet af `#`-tegn "
+"styrer overskriftens størrelse:"
+
+#. type: Title #
+#, no-wrap
+msgid "# h1"
+msgstr "# h1"
+
+#. type: Title ##
+#, no-wrap
+msgid "## h2"
+msgstr "## h2"
+
+#. type: Title ###
+#, no-wrap
+msgid "### h3"
+msgstr "### h3"
+
+#. type: Title ####
+#, no-wrap
+msgid "#### h4"
+msgstr "#### h4"
+
+#. type: Title #####
+#, no-wrap
+msgid "##### h5"
+msgstr "##### h5"
+
+#. type: Title ######
+#, no-wrap
+msgid "###### h6"
+msgstr "###### h6"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To create a horizontal rule, just write three or more dashes or stars on "
+"their own line:"
+msgstr ""
+"En vandret skillelinje oprettes ved at skrive tre eller flere bindestreger "
+"eller stjerner på en linje for sig selv."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "To quote someone, prefix the quote with \">\":\n"
+msgstr "Citater angives ved at sætte \">\" foran hver linje:\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"> To be or not to be,\n"
+"> that is the question.\n"
+msgstr ""
+"> At være eller ikke være,\n"
+"> det er spørgsmålet.\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid "To write a code block, indent each line with a tab or 4 spaces:"
+msgstr ""
+"En kodeblok skrives ved at indrykke hver linje med eet tabulator-tegn eller "
+"4 mellemrum:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
+"\t20 GOTO 10\n"
+msgstr ""
+"\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
+"\t20 GOTO 10\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"To link to an url or email address, you can just put the\n"
+"url in angle brackets: <<http://ikiwiki.info>>, or you can use the\n"
+"form \\[link text\\]\\(url\\)\n"
+msgstr ""
+"Du kan henvise til en URL eller en email-adresse ved at putte addressen i\n"
+"vinkelklammer: <<http://ikiwiki.info>>, eller du kan bruge formen\n"
+"\\[henvisningstekst\\]\\(adresse\\)\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"In addition to basic html formatting using [[MarkDown]], this wiki lets you "
+"use the following additional features:"
+msgstr ""
+"Udover normal html-formatering med [[MarkDown]], kan du med denne wiki bruge "
+"følgende ekstra finesser:"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"To link to another page on the wiki, place the page's name inside double "
+"square brackets. So you would use `\\[[WikiLink]]` to link to [[WikiLink]]."
+msgstr ""
+"Henvise til en anden side på wikien ved at skrive sidenavnet med dobbelte "
+"lodrette klammer omkring. Udtrykket `\\[[WikiLink]]` henviser til "
+"[[WikiLink]]."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "Insert [[smileys]] and some other useful symbols. :-)"
+msgstr "Indsætte [[smileys]] og andre anvendelige symboler. :-)"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "Use [[shortcuts]] to link to common resources."
+msgstr "Bruge [[genveje|shortcuts]] til at henvise til gængse ressourcer."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
+msgstr "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"Create and fill out [[templates]] for repeated chunks of parameterized wiki "
+"text."
+msgstr ""
+"Oprette og udfylde [[skabeloner|templates]] for gentagne klumper af "
+"parameteriseret wikitekst."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"* Insert various [[directives|directive]] onto a page to perform useful\n"
+" actions.\n"
+"[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr ""
+"* Indsæt diverse [[directiver|directive]] på en side for at udføre nyttige\n"
+" handlinger.\n"
+"[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid " For example, you can:\n"
+msgstr " Eksempelvis kan du:\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+msgid "Add a table of contents to a page:"
+msgstr "Tilføje en indholdsfortegnelse til en side:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!toc]]\n"
+msgstr "\t\\[[!toc]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+msgid "Change the title of a page:"
+msgstr "Ændre titlen på en side:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!meta title=\"full page title\"]]\n"
+msgstr "\t\\[[!meta title=\"fuldstændige sidetitel\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+msgid "Create a blog by inlining a set of pages:"
+msgstr "Oprette en [[blog]] ved at indlejre et udvalg af sider:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
+msgstr "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid " Full list of [[directives|directive]] enabled for this wiki:\n"
+msgstr " Komplet oversigt over [[directiver|directive]] aktiveret for denne wiki:\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid " [[!listdirectives ]]\n"
+msgstr " [[!listdirectives ]]\n"