summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ikiwiki/wikilink.cs.po
blob: 27515a51919ca56594d38f7e42672705ffbde56c (plain)
 1. # Czech translation of basewiki/ikiwiki/wikilink page for ikiwiki.
 2. # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
 3. # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
 4. # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
 9. "POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2009-08-27 08:23+0200\n"
 11. "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
 12. "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
 13. "Language: cs\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. #. type: Plain text
 18. #, no-wrap
 19. msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
 20. msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
 21. #. type: Plain text
 22. msgid ""
 23. "WikiLinks provide easy linking between pages of the wiki. To create a "
 24. "[[WikiLink]], just put the name of the page to link to in double brackets.  "
 25. "For example `\\[[WikiLink]]`."
 26. msgstr ""
 27. "Wiki odkazy poskytují jednoduchý způsob vytváření odkazů mezi stránkami ve "
 28. "wiki. Pro vytvoření [[wiki odkazu|WikiLink]] jednoduše umístěte jméno "
 29. "stránky, na kterou se chcete odkázat, do dvojitých hranatých závorek. "
 30. "Například `\\[[WikiLink]]`."
 31. #. type: Plain text
 32. msgid ""
 33. "If you ever need to write something like `\\[[WikiLink]]` without creating a "
 34. "wikilink, just prefix it with a `\\`, like `\\\\[[WikiLink]]`."
 35. msgstr ""
 36. "Pokud byste někdy potřebovali napsat něco jako `\\[[WikiLink]]` bez "
 37. "vytvoření wiki odkazu, jednoduše před první závorku napište `\\` jako zde: `"
 38. "\\\\[[WikiLink]]`."
 39. #. type: Plain text
 40. msgid ""
 41. "There are some special [[SubPage/LinkingRules]] that come into play when "
 42. "linking between [[SubPages|SubPage]]."
 43. msgstr ""
 44. "Při odkazování mezi [[podstránkami|SubPage]] platí speciální [[pravidla "
 45. "vytváření odkazů|SubPage/LinkingRules]]."
 46. #. type: Plain text
 47. msgid ""
 48. "WikiLinks are matched with page names in a case-insensitive manner, so you "
 49. "don't need to worry about getting the case the same, and can capitalise "
 50. "links at the start of a sentence, and so on."
 51. msgstr ""
 52. "Wiki odkazy ignorují rozdíly mezi malými a velkými písmeny, takže se "
 53. "nemusíte starat o to, jaký zápis jste použili při vytváření stránky. Můžete "
 54. "tak v odkazech na začátcích vět použít velká písmena a podobně."
 55. #. type: Plain text
 56. msgid ""
 57. "It's also possible to write a WikiLink that uses something other than the "
 58. "page name as the link text. For example `\\[[foo_bar|SandBox]]` links to the "
 59. "SandBox page, but the link will appear like this: [[foo_bar|SandBox]]."
 60. msgstr ""
 61. "Také je možné vytvořit wiki odkaz, který používá jiný text odkazu, než je "
 62. "název odkazované stránky (čehož zhusta využíváme v českém překladu). "
 63. "Například `\\[[pískoviště|SandBox]]` odkazuje na stránku SandBox, ale odkaz "
 64. "bude vypadat takto: [[pískoviště|SandBox]]."
 65. #. type: Plain text
 66. msgid ""
 67. "To link to an anchor inside a page, you can use something like `"
 68. "\\[[WikiLink#foo]]` ."
 69. msgstr ""
 70. "Pro odkaz na kotvu uvnitř stránky použijte něco jako `\\[[WikiLink#kotva]]`."
 71. #. type: Plain text
 72. #, fuzzy
 73. #| msgid ""
 74. #| "Also, if the file linked to by a WikiLink looks like an image, it will be "
 75. #| "displayed inline on the page."
 76. msgid ""
 77. "If the file linked to by a WikiLink looks like an image, it will be "
 78. "displayed inline on the page."
 79. msgstr ""
 80. "Také pokud soubor odkazovaný pomocí wiki odkazu vypadá jako obrázek, bude "
 81. "zobrazen přímo ve stránce."
 82. #. type: Plain text
 83. msgid ""
 84. "You can also put an url in a WikiLink, to link to an external page.  Email "
 85. "addresses can also be used to generate a mailto link."
 86. msgstr ""
 87. #~ msgid "Directives and WikiLinks"
 88. #~ msgstr "Direktivy a wiki odkazy"
 89. #~ msgid ""
 90. #~ "ikiwiki has two syntaxes for [[directives|directive]].  The older syntax "
 91. #~ "used spaces to distinguish between directives and wikilinks; as a result, "
 92. #~ "with that syntax in use, you cannot use spaces in WikiLinks, and must "
 93. #~ "replace spaces with underscores.  The newer syntax, enabled with the "
 94. #~ "`prefix_directives` option in an ikiwiki setup file, prefixes directives "
 95. #~ "with `!`, and thus does not prevent links with spaces.  Future versions "
 96. #~ "of ikiwiki will turn this option on by default."
 97. #~ msgstr ""
 98. #~ "ikiwiki používá pro [[direktivy|directive]] dva zápisy. Starší zápis "
 99. #~ "používá pro rozlišení mezi direktivami a wiki odkazy mezery. To znamená, "
 100. #~ "že ve wiki odkazech pak nemůžete použít mezery a musíte je nahradit "
 101. #~ "podtržítky. Novější zápis, který se povoluje v konfiguračním souboru "
 102. #~ "volbou `prefix_directives` vyžaduje, aby direktivy začínaly vykřičníkem a "
 103. #~ "tím pádem nevylučuje odkazy s mezerami. Budoucí verze ikiwiki budou mít "
 104. #~ "tuto volbu implicitně zapnutou."