summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ikiwiki/subpage/linkingrules.cs.po
blob: 46918a42eb63d5040d385f52aabd4a07d7c3a03f (plain)
 1. # Czech translation of basewiki/ikiwiki/subpage/linkingrules page for ikiwiki.
 2. # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
 3. # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
 4. # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
 9. "POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:48-0300\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2009-08-27 10:43+0200\n"
 11. "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
 12. "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. #. type: Plain text
 17. #, no-wrap
 18. msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
 19. msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
 20. #. type: Plain text
 21. msgid ""
 22. "To link to or from a [[SubPage]], you can normally use a regular "
 23. "[[WikiLink]] that does not contain the name of the parent directory of the "
 24. "[[SubPage]]. Ikiwiki descends the directory hierarchy looking for a page "
 25. "that matches your link."
 26. msgstr ""
 27. "Pro vytvoření odkazu z/na [[podstránku|SubPage]] můžete použít běžný [[wiki "
 28. "odkaz|WikiLink]], který neobsahuje název rodičovského adresáře [[podstránky|"
 29. "SubPage]]. Ikiwiki postupuje hierarchií adresářů a hledá stránku, která "
 30. "odpovídá zadanému odkazu."
 31. #. type: Plain text
 32. msgid ""
 33. "For example, if FooBar/SubPage links to \"OtherPage\", ikiwiki will first "
 34. "prefer pointing the link to FooBar/SubPage/OtherPage if it exists, next to "
 35. "FooBar/OtherPage and finally to OtherPage in the root of the wiki."
 36. msgstr ""
 37. "Například pokud stránka Cokoliv/Podstránka odkazuje na „JináStránka“, bude "
 38. "ikiwiki preferovat odkaz na Cokoliv/Podstránka/JináStránka (pokud existuje), "
 39. "potom Cokoliv/JináStránka a na závěr odkaz na JináStránka v kořenu wiki."
 40. #. type: Plain text
 41. msgid ""
 42. "Note that this means that if a link on FooBar/SomePage to \"OtherPage\" "
 43. "currently links to OtherPage, in the root of the wiki, and FooBar/OtherPage "
 44. "is created, the link will _change_ to point to FooBar/OtherPage. On the "
 45. "other hand, a link from BazBar to \"OtherPage\" would be unchanged by this "
 46. "creation of a [[SubPage]] of FooBar."
 47. msgstr ""
 48. "To mimo jiné znamená, že pokud odkaz „JináStránka“ na stránce Cokoliv/"
 49. "NějakáStránka momentálně odkazuje na stránku JináStránka v kořenu wiki a "
 50. "někdo vytvoří stránku Cokoliv/JináStránka, odkaz se _změní_ a začne ukazovat "
 51. "na Cokoliv/JináStránka. Na druhou stranu odkaz z DalšíStránka na JináStránka "
 52. "by vytvořením [[podstránky|SubPage]] v adresáři Cokoliv zůstal nezměněn."
 53. #. type: Plain text
 54. msgid ""
 55. "You can also specify a link that contains a directory name, like \"FooBar/"
 56. "OtherPage\" to more exactly specify what page to link to. This is the only "
 57. "way to link to an unrelated [[SubPage]]."
 58. msgstr ""
 59. "Pro přesnější určení, kam má odkaz ukazovat, je možné zadat odkaz včetně "
 60. "jména adresáře, např. „Cokoliv/JináStránka“. Toto je jediný způsob, jak se "
 61. "odkazovat na nesouvisející [[podstránku|SubPage]]."
 62. #. type: Plain text
 63. msgid ""
 64. "You can use this to, for example, to link from BazBar to \"FooBar/SubPage\", "
 65. "or from BazBar/SubPage to \"FooBar/SubPage\"."
 66. msgstr ""
 67. "Můžete tak odkazovat například ze stránky DalšíStránka na „Cokoliv/"
 68. "Podstránka“, nebo z DalšíStránka/Podstránka na „Cokoliv/Podstránka“."
 69. #. type: Plain text
 70. msgid ""
 71. "You can also use \"/\" at the start of a link, to specify exactly which page "
 72. "to link to, when there are multiple pages with similar names and the link "
 73. "goes to the wrong page by default. For example, linking from \"FooBar/SubPage"
 74. "\" to \"/OtherPage\" will link to the \"OtherPage\" in the root of the wiki, "
 75. "even if there is a \"FooBar/OtherPage\"."
 76. msgstr ""
 77. "Pokud ve wiki existuje několik stránek se stejnými názvy a odkaz se vytváří "
 78. "na nesprávnou stránku, můžete na začátku odkazu použít „/“ a zapsat "
 79. "absolutní cestu ke stránce. Například odkaz z „Cosi/Podstránka“ na „/"
 80. "JináStránka“ se bude odkazovat na stránku v kořenu wiki i v případě, že "
 81. "existuje „Cosi/JináStránka“."
 82. #. type: Plain text
 83. msgid ""
 84. "Also, if the wiki is configured with a userdir, you can link to pages within "
 85. "the userdir without specifying a path to them. This is to allow for easy "
 86. "linking to a user's page in the userdir, to sign a comment. These links are "
 87. "checked for last of all."
 88. msgstr ""
 89. "Pokud je wiki nastavena s volbou „userdir“, můžete se odkazovat na stránky "
 90. "uvnitř uživatelského adresáře bez nutnosti zadávání cesty. To umožňuje "
 91. "jednoduché odkazování na uživatelovu stránku, podepsání komentáře. Tyto "
 92. "odkazy jsou kontrolovány jako poslední."