summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ikiwiki/pagespec/attachment.cs.po
blob: 3d12a009e2ced6179c390732f1e78a812d81dd1e (plain)
 1. # Czech translation of basewiki/ikiwiki/pagespec/attachment page for ikiwiki.
 2. # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
 3. # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
 4. # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
 9. "POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2009-08-27 09:04+0200\n"
 11. "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
 12. "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
 13. "Language: cs\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. #. type: Plain text
 18. #, no-wrap
 19. msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
 20. msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
 21. #. type: Plain text
 22. #, no-wrap
 23. msgid ""
 24. "[[!if test=\"enabled(attachment)\"\n"
 25. "     then=\"This wiki has attachments **enabled**.\"\n"
 26. "     else=\"This wiki has attachments **disabled**.\"]]\n"
 27. msgstr ""
 28. "[[!if test=\"enabled(attachment)\"\n"
 29. "     then=\"Tato wiki má přílohy **povolené**.\"\n"
 30. "     else=\"Tato wiki má přílohy **vypnuté**.\"]]\n"
 31. #. type: Plain text
 32. msgid ""
 33. "If attachments are enabled, the wiki admin can control what types of "
 34. "attachments will be accepted, via the `allowed_attachments` configuration "
 35. "setting."
 36. msgstr ""
 37. "Pokud jsou přílohy povoleny, může správce wiki pomocí volby "
 38. "`allowed_attachments` určovat, které typy příloh budou povoleny."
 39. #. type: Plain text
 40. #, fuzzy
 41. #| msgid ""
 42. #| "For example, to limit arbitrary files to 50 kilobytes, but allow larger "
 43. #| "mp3 files to be uploaded by joey into a specific directory, and check all "
 44. #| "attachments for viruses, something like this could be used:"
 45. msgid ""
 46. "For example, to limit most users to uploading small images, and nothing "
 47. "else, while allowing larger mp3 files to be uploaded by joey into a specific "
 48. "directory, and check all attachments for viruses, something like this could "
 49. "be used:"
 50. msgstr ""
 51. "Například pokud byste chtěli omezit všechny soubory na 50 kilobajtů s "
 52. "výjimkou větčích mp3 souborů nahraných uživatelem joey do specifického "
 53. "adresáře a navíc byste chtěli všechny soubory zkontrolovat na přítomnost "
 54. "virů, mohli byste použít něco jako:"
 55. #. type: Plain text
 56. #, fuzzy, no-wrap
 57. #| msgid "\tvirusfree() and ((user(joey) and podcast/*.mp3 and mimetype(audio/mpeg) and maxsize(15mb)) or (!ispage() and maxsize(50kb)))\n"
 58. msgid "\tvirusfree() and ((user(joey) and podcast/*.mp3 and mimetype(audio/mpeg) and maxsize(15mb)) or (mimetype(image/*) and maxsize(50kb)))\n"
 59. msgstr "\tvirusfree() and ((user(joey) and podcast/*.mp3 and mimetype(audio/mpeg) and maxsize(15mb)) or (!ispage() and maxsize(50kb)))\n"
 60. #. type: Plain text
 61. msgid ""
 62. "The regular [[ikiwiki/PageSpec]] syntax is expanded with the following "
 63. "additional tests:"
 64. msgstr "Běžná syntaxe [[ikiwiki/PageSpec]] je rozšířena o následující testy:"
 65. #. type: Bullet: '* '
 66. msgid ""
 67. "\"`maxsize(size)`\" - tests whether the attachment is no larger than the "
 68. "specified size. The size defaults to being in bytes, but \"kb\"\"mb\"\"gb"
 69. "\" etc can be used to specify the units."
 70. msgstr ""
 71. "„`maxsize(velikost)`“ - testuje, zda není příloha větší než zadaná velikost. "
 72. "Velikost je standardně uváděna v bajtech, ale můžete použít i jiné jednotky, "
 73. "když za velikost připojíte „kb“, „mb“, „gb“ apod."
 74. #. type: Bullet: '* '
 75. msgid ""
 76. "\"`minsize(size)`\" - tests whether the attachment is no smaller than the "
 77. "specified size."
 78. msgstr ""
 79. "„`minsize(velikost)`“ - testuje, zda není příloha menší než zadaná velikost. "
 80. #. type: Bullet: '* '
 81. msgid ""
 82. "\"`ispage()`\" - tests whether the attachment will be treated by ikiwiki as "
 83. "a wiki page. (Ie, if it has an extension of \".mdwn\", or of any other "
 84. "enabled page format)."
 85. msgstr ""
 86. "„`ispage()`“ - testuje, zda bude ikiwiki přílohu chápat jako wiki stránku "
 87. "(tzn. zda má příloha příponu „.mdwn“, nebo příponu některého jiného "
 88. "podporovaného formátu)."
 89. #. type: Plain text
 90. #, no-wrap
 91. msgid ""
 92. "  So, if you don't want to allow wiki pages to be uploaded as attachments,\n"
 93. "  use `!ispage()` ; if you only want to allow wiki pages to be uploaded\n"
 94. "  as attachments, use `ispage()`.\n"
 95. msgstr ""
 96. "  Pokud nechcete umožnit nahrávání wiki stránek jako příloh, použijte\n"
 97. "  `!ispage()`. Analogicky, chcete-li umožnit nahrávání pouze wiki stránek,\n"
 98. "  použijte `ispage()`.\n"
 99. #. type: Bullet: '* '
 100. msgid ""
 101. "\"`mimetype(foo/bar)`\" - checks the MIME type of the attachment. You can "
 102. "include a glob in the type, for example `mimetype(image/*)`."
 103. msgstr ""
 104. "„`mimetype(něco/cosi)`“ - zkontroluje MIME typ přílohy. Můžete použít i "
 105. "zástupné znaky, například `mimetype(image/*)`."
 106. #. type: Bullet: '* '
 107. msgid "\"`virusfree()`\" - checks the attachment with an antiviral program."
 108. msgstr "„`virusfree()`“ - zkontroluje přílohu antivirovým programem."