summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ikiwiki/pagespec.cs.po
blob: 0ed80b95225f3b389d948fc342a4d4d71b478392 (plain)
 1. # Czech translation of basewiki/ikiwiki/pagespec page for ikiwiki.
 2. # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
 3. # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
 4. # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
 9. "POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2009-08-26 14:14+0200\n"
 11. "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
 12. "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
 13. "Language: cs\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. #. type: Plain text
 18. #, no-wrap
 19. msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
 20. msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
 21. #. type: Plain text
 22. msgid ""
 23. "To select a set of pages, such as pages that are locked, pages whose commit "
 24. "emails you want subscribe to, or pages to combine into a blog, the wiki uses "
 25. "a PageSpec. This is an expression that matches a set of pages."
 26. msgstr ""
 27. "Pro výběr množiny stránek (jako jsou například zamknuté stránky, stránky, u "
 28. "nichž chcete dostávat maily se změnami nebo třeba stránky, které chcete "
 29. "zkombinovat do blogu) používá wiki něco s názvem PageSpec. PageSpec je "
 30. "výraz, který se shoduje s množinou stránek."
 31. #. type: Plain text
 32. msgid ""
 33. "The simplest PageSpec is a simple list of pages. For example, this matches "
 34. "any of the three listed pages:"
 35. msgstr ""
 36. "Nejjednodušší PageSpec je jednoduchý seznam stránek. Například následující "
 37. "se shoduje s libovolnou ze tří zmíněných stránek:"
 38. #. type: Plain text
 39. #, no-wrap
 40. msgid "\tfoo or bar or baz\n"
 41. msgstr "\tstránka1 or stránka2 or stránka3\n"
 42. #. type: Plain text
 43. msgid ""
 44. "More often you will want to match any pages that have a particular thing in "
 45. "their name. You can do this using a glob pattern. \"`*`\" stands for any "
 46. "part of a page name, and \"`?`\" for any single letter of a page name. So "
 47. "this matches all pages about music, and any [[SubPage]]s of the SandBox, but "
 48. "does not match the SandBox itself:"
 49. msgstr ""
 50. "Mnohem častěji budete chtít vybrat stránky, které obsahují ve svém názvu "
 51. "konkrétní řetězec. K tomu můžete použít tzv. vzor, který může obsahovat "
 52. "zástupné znaky. „`*`“ znamená libovolnou část názvu stránky, „`?`“ zastupuje "
 53. "jedno písmeno názvu stránky. Následující příklad vybere všechny stránky o "
 54. "hudbě a všechny [[podstránky|SubPage]] [[pískoviště|SandBox]] (ve wiki "
 55. "uložené jako SandBox), ale ne pískoviště samotné:"
 56. #. type: Plain text
 57. #, no-wrap
 58. msgid "\t*music* or SandBox/*\n"
 59. msgstr "\t*music* or SandBox/*\n"
 60. #. type: Plain text
 61. msgid ""
 62. "You can also prefix an item with \"`!`\" to skip pages that match it. So to "
 63. "match all pages except for Discussion pages and the SandBox:"
 64. msgstr ""
 65. "Výraz můžete uvodit znakem „`!`“ a negovat tak jeho význam, tj. přeskočit "
 66. "dané stránky. Například chcete-li vybrat všechny stránky ve wiki kromě "
 67. "diskuzí (uložené jako Discussion) a pískoviště (SandBox), použijte:"
 68. #. type: Bullet: '  * '
 69. msgid "and !SandBox and !*/Discussion"
 70. msgstr "and !SandBox and !*/Discussion"
 71. #. type: Plain text
 72. msgid ""
 73. "Some more elaborate limits can be added to what matches using these "
 74. "functions:"
 75. msgstr "S komplikovanějšími výběry mohou pomoci následující funkce:"
 76. #. type: Plain text
 77. #, no-wrap
 78. msgid ""
 79. "* \"`glob(someglob)`\" - matches pages and other files that match the given glob.\n"
 80. "  Just writing the glob by itself is actually a shorthand for this function.\n"
 81. "* \"`page(glob)`\" - like `glob()`, but only matches pages, not other files\n"
 82. "* \"`link(page)`\" - matches only pages that link to a given page (or glob)\n"
 83. "* \"`tagged(tag)`\" - matches pages that are tagged or link to the given tag (or\n"
 84. "  tags matched by a glob)\n"
 85. "* \"`backlink(page)`\" - matches only pages that a given page links to\n"
 86. "* \"`creation_month(month)`\" - matches only files created on the given month\n"
 87. "* \"`creation_day(mday)`\" - or day of the month\n"
 88. "* \"`creation_year(year)`\" - or year\n"
 89. "* \"`created_after(page)`\" - matches only files created after the given page\n"
 90. "  was created\n"
 91. "* \"`created_before(page)`\" - matches only files created before the given page\n"
 92. "  was created\n"
 93. "* \"`internal(glob)`\" - like `glob()`, but matches even internal-use \n"
 94. "  pages that globs do not usually match.\n"
 95. "* \"`title(glob)`\"\"`author(glob)`\"\"`authorurl(glob)`\",\n"
 96. "  \"`license(glob)`\"\"`copyright(glob)`\"\"`guid(glob)`\" \n"
 97. "  - match pages that have the given metadata, matching the specified glob.\n"
 98. "* \"`user(username)`\" - tests whether a modification is being made by a\n"
 99. "  user with the specified username. If openid is enabled, an openid can also\n"
 100. "  be put here. Glob patterns can be used in the username. For example, \n"
 101. "  to match all openid users, use `user(*://*)`\n"
 102. "* \"`admin()`\" - tests whether a modification is being made by one of the\n"
 103. "  wiki admins.\n"
 104. "* \"`ip(address)`\" - tests whether a modification is being made from the\n"
 105. "  specified IP address.\n"
 106. "* \"`comment(glob)`\" - matches comments to a page matching the glob.\n"
 107. "* \"`comment_pending(glob)`\" - matches unmoderated, pending comments.\n"
 108. "* \"`postcomment(glob)`\" - matches only when comments are being \n"
 109. "  posted to a page matching the specified glob\n"
 110. msgstr ""
 111. #. type: Plain text
 112. msgid ""
 113. "For example, to match all pages in a blog that link to the page about music "
 114. "and were written in 2005:"
 115. msgstr ""
 116. "Například pro výběr všech stránek v blogu, které se odkazují na stránku o "
 117. "hudbě a byly napsány v roce 2005:"
 118. #. type: Plain text
 119. #, no-wrap
 120. msgid "\tblog/* and link(music) and creation_year(2005)\n"
 121. msgstr "\tblog/* and link(music) and creation_year(2005)\n"
 122. #. type: Plain text
 123. msgid ""
 124. "Note the use of \"and\" in the above example, that means that only pages "
 125. "that match each of the three expressions match the whole. Use \"and\" when "
 126. "you want to combine expression like that; \"or\" when it's enough for a page "
 127. "to match one expression. Note that it doesn't make sense to say \"index and "
 128. "SandBox\", since no page can match both expressions."
 129. msgstr ""
 130. "Povšimněte si použití „and“ v předchozím příkladu. Znamená to, že se vyberou "
 131. "pouze stránky, které splňují všechny tři podmínky zároveň. Pokud by stačilo, "
 132. "aby byla platná alespoň jedna ze zadaných podmínek, použijte „or“. Poznámka: "
 133. "výraz „index and SandBox“ nikdy nevrátí žádnou stránku, protože není možné, "
 134. "aby nějaká stránka splňovala obě podmínky zároveň."
 135. #. type: Plain text
 136. msgid ""
 137. "More complex expressions can also be created, by using parentheses for "
 138. "grouping. For example, to match pages in a blog that are tagged with either "
 139. "of two tags, use:"
 140. msgstr ""
 141. "Při vytváření komplexnějších výrazů můžete použít závorky. Například pro "
 142. "výběr stránek v blogu, které mají alespoň jeden ze dvou štítků, můžete "
 143. "použít:"
 144. #. type: Plain text
 145. #, no-wrap
 146. msgid "\tblog/* and (tagged(foo) or tagged(bar))\n"
 147. msgstr "\tblog/* and (tagged(štítek1) or tagged(štítek2))\n"
 148. #. type: Plain text
 149. msgid ""
 150. "Note that page names in PageSpecs are matched against the absolute filenames "
 151. "of the pages in the wiki, so a pagespec \"foo\" used on page \"a/b\" will "
 152. "not match a page named \"a/foo\" or \"a/b/foo\". To match relative to the "
 153. "directory of the page containing the pagespec, you can use \"./\". For "
 154. "example, \"./foo\" on page \"a/b\" matches page \"a/foo\"."
 155. msgstr ""
 156. "Jména stránek v PageSpec se porovnávají vůči absolutním jménům souborů wiki "
 157. "stránek, takže PageSpec „něco“ použité na stránce „a/b“ nenajde „a/něco“ ani "
 158. "„a/b/něco“. Chcete-li vyhledávat relativně k adresáři stránky, která "
 159. "obsahuje PageSpec, můžete použít „./“. To znamená, že „./něco“ na stránce „a/"
 160. "b“ najde stránku „a/něco“."
 161. #~ msgid ""
 162. #~ "\"`link(page)`\" - matches only pages that link to a given page (or glob)"
 163. #~ msgstr ""
 164. #~ "„`link(stránka)`“ - vybere stránky, které odkazují na danou stránku "
 165. #~ "(resp. stránky, pokud použijete zástupné znaky)"
 166. #~ msgid ""
 167. #~ "\"`tagged(tag)`\" - matches pages that are tagged or link to the given "
 168. #~ "tag (or tags matched by a glob)"
 169. #~ msgstr ""
 170. #~ "„`tagged(štítek)`“ - vybere stránky, které obsahují daný štítek (resp. "
 171. #~ "štítky, pokud použijete zástupné znaky), nebo na něj odkazují"
 172. #~ msgid "\"`backlink(page)`\" - matches only pages that a given page links to"
 173. #~ msgstr ""
 174. #~ "„`backlink(stránka)`“ - vybere pouze stránky, na které odkazuje daná "
 175. #~ "stránka"
 176. #~ msgid ""
 177. #~ "\"`creation_month(month)`\" - matches only pages created on the given "
 178. #~ "month"
 179. #~ msgstr ""
 180. #~ "„`creation_month(měsíc)`“ - vybere pouze stránky vytvořené v daném měsíci"
 181. #~ msgid "\"`creation_day(mday)`\" - or day of the month"
 182. #~ msgstr ""
 183. #~ "„`creation_day(den_měsíce)`“ - vybere pouze stránky vytvořené daného dne "
 184. #~ "v měsíci"
 185. #~ msgid "\"`creation_year(year)`\" - or year"
 186. #~ msgstr ""
 187. #~ "„`creation_year(rok)`“ - vybere pouze stránky vytvořené v daném roce"
 188. #~ msgid ""
 189. #~ "\"`created_after(page)`\" - matches only pages created after the given "
 190. #~ "page was created"
 191. #~ msgstr ""
 192. #~ "„`created_after(stránka)`“ - vybere pouze stránky vytvořené po vytvoření "
 193. #~ "dané stránky"
 194. #~ msgid ""
 195. #~ "\"`created_before(page)`\" - matches only pages created before the given "
 196. #~ "page was created"
 197. #~ msgstr ""
 198. #~ "„`created_before(stránka)`“ - vybere pouze stránky vytvořené před "
 199. #~ "vytvořením dané stránky"
 200. #~ msgid ""
 201. #~ "\"`glob(someglob)`\" - matches pages that match the given glob. Just "
 202. #~ "writing the glob by itself is actually a shorthand for this function."
 203. #~ msgstr ""
 204. #~ "„`glob(vzor)`“ - vybere stránky, které odpovídají danému vzoru. Použití "
 205. #~ "samotného vzoru je zkratkou za tuto funkci."
 206. #~ msgid ""
 207. #~ "\"`internal(glob)`\" - like `glob()`, but matches even internal-use pages "
 208. #~ "that globs do not usually match."
 209. #~ msgstr ""
 210. #~ "„`internal(vzor)`“ - jako `glob()`, ale vybere i stránky pro interní "
 211. #~ "potřebu, které glob() obvykle přeskočí."
 212. #~ msgid ""
 213. #~ "\"`title(glob)`\", \"`author(glob)`\", \"`authorurl(glob)`\", \"`license"
 214. #~ "(glob)`\", \"`copyright(glob)`\" - match pages that have the given "
 215. #~ "metadata, matching the specified glob."
 216. #~ msgstr ""
 217. #~ "„`title(vzor)`“, „`author(vzor)`“, „`authorurl(vzor)`“, „`license(vzor)"
 218. #~ "`“, „`copyright(vzor)`“ - vybere stránky, které obsahují metadata "
 219. #~ "odpovídající zadanému vzoru."
 220. #, fuzzy
 221. #~| msgid ""
 222. #~| "\"`user(username)`\" - tests whether a modification is being made by a "
 223. #~| "user with the specified username. If openid is enabled, an openid can "
 224. #~| "also be put here."
 225. #~ msgid ""
 226. #~ "\"`user(username)`\" - tests whether a modification is being made by a "
 227. #~ "user with the specified username. If openid is enabled, an openid can "
 228. #~ "also be put here. Glob patterns can be used in the username. For example, "
 229. #~ "to match all openid users, use `user(*://*)`"
 230. #~ msgstr ""
 231. #~ "„`user(uživatelskéjméno)`“ - testuje, zda změnu provádí uživatel s daným "
 232. #~ "uživatelským jménem. Je-li povoleno openid, můžete ho použít místo "
 233. #~ "uživatelského jména."
 234. #~ msgid ""
 235. #~ "\"`admin()`\" - tests whether a modification is being made by one of the "
 236. #~ "wiki admins."
 237. #~ msgstr "„`admin()`“ - testuje, zda změnu provádí některý ze správců wiki."
 238. #~ msgid ""
 239. #~ "\"`ip(address)`\" - tests whether a modification is being made from the "
 240. #~ "specified IP address."
 241. #~ msgstr "„`ip(adresa)`“ - testuje, zda změnu provádí někdo z dané IP adresy."
 242. #~ msgid ""
 243. #~ "\"`postcomment(glob)`\" - matches only when comments are being posted to "
 244. #~ "a page matching the specified glob"
 245. #~ msgstr ""
 246. #~ "„`postcomment(vzor)`“ - shoduje se pouze pokud se komentáře ukládají do "
 247. #~ "stránky odpovídající zadanému vzoru"