summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ikiwiki/formatting.cs.po
blob: 320667742facd609f4daba8c2d572e929fe49c38 (plain)
 1. # Czech translation of basewiki/ikiwiki/formatting page for ikiwiki.
 2. # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
 3. # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
 4. # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
 9. "POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:49-0300\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2009-08-28 11:17+0200\n"
 11. "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
 12. "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. #. type: Plain text
 17. #, no-wrap
 18. msgid "[[!meta title=\"Formatting wiki pages\"]]\n"
 19. msgstr "[[!meta title=\"Formátování wiki stránek\"]]\n"
 20. #. type: Plain text
 21. #, no-wrap
 22. msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
 23. msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
 24. #. type: Plain text
 25. msgid ""
 26. "Text on this wiki is, by default, written in a form very close to how you "
 27. "might write text for an email message. This style of text formatting is "
 28. "called [[MarkDown]], and it works like this:"
 29. msgstr ""
 30. "Text na této wiki je psán hodně podobně tomu, jak byste mohli psát email. "
 31. "Tento styl formátování se nazývá [[Markdown]] a používá se následovně:"
 32. #. type: Plain text
 33. msgid "Leave blank lines between paragraphs."
 34. msgstr "Odstavce oddělujte prázdnými řádky."
 35. #. type: Plain text
 36. msgid ""
 37. "You can *\\*emphasise\\** or **\\*\\*strongly emphasise\\*\\*** text by "
 38. "placing it in single or double asterisks."
 39. msgstr ""
 40. "Text můžete *\\*zvýraznit\\** nebo **\\*\\*silně zdůraznit\\*\\*** uzavřením "
 41. "mezi jedny nebo dvoje hvězdičky."
 42. #. type: Plain text
 43. msgid "To create a list, start each line with an asterisk:"
 44. msgstr "Pro vytvoření seznamu začněte každý řádek hvězdičkou:"
 45. #. type: Bullet: '* '
 46. msgid "\"* this is my list\""
 47. msgstr "\"* toto je můj seznam\""
 48. #. type: Bullet: '* '
 49. msgid "\"* another item\""
 50. msgstr "\"* další položka\""
 51. #. type: Plain text
 52. msgid ""
 53. "To make a numbered list, start each line with a number (any number will do) "
 54. "followed by a period:"
 55. msgstr ""
 56. "Pro vytvoření číslovaného seznamu začněte každý řádek číslem (libovolným) "
 57. "následovaným tečkou:"
 58. #. type: Bullet: '1. '
 59. msgid "\"1. first line\""
 60. msgstr "\"1. první řádek\""
 61. #. type: Bullet: '2. '
 62. msgid "\"2. second line\""
 63. msgstr "\"2. druhý řádek\""
 64. #. type: Bullet: '2. '
 65. msgid "\"2. third line\""
 66. msgstr "\"2. třetí řádek\""
 67. #. type: Plain text
 68. msgid ""
 69. "To create a header, start a line with one or more `#` characters followed by "
 70. "a space and the header text. The number of `#` characters controls the size "
 71. "of the header:"
 72. msgstr ""
 73. "Pro vytvoření nadpisu začněte řádek jedním nebo více znaky `#`, mezerou a "
 74. "textem nadpisu. Počet znaků `#` určuje velikost nadpisu:"
 75. #. type: Title #
 76. #, no-wrap
 77. msgid "# h1"
 78. msgstr "# h1"
 79. #. type: Title ##
 80. #, no-wrap
 81. msgid "## h2"
 82. msgstr "## h2"
 83. #. type: Title ###
 84. #, no-wrap
 85. msgid "### h3"
 86. msgstr "### h3"
 87. #. type: Title ####
 88. #, no-wrap
 89. msgid "#### h4"
 90. msgstr "#### h4"
 91. #. type: Title #####
 92. #, no-wrap
 93. msgid "##### h5"
 94. msgstr "##### h5"
 95. #. type: Title ######
 96. #, no-wrap
 97. msgid "###### h6"
 98. msgstr "###### h6"
 99. #. type: Plain text
 100. msgid ""
 101. "To create a horizontal rule, just write three or more dashes or stars on "
 102. "their own line:"
 103. msgstr ""
 104. "Pro vytvoření horizontální čáry napište na samostatný řádek alespoň tři "
 105. "pomlčky nebo hvězdičky:"
 106. #. type: Plain text
 107. #, no-wrap
 108. msgid "To quote someone, prefix the quote with \">\":\n"
 109. msgstr "Chcete-li někoho citovat, uvoďte citaci znakem „>“:\n"
 110. #. type: Plain text
 111. #, no-wrap
 112. msgid ""
 113. "> To be or not to be,\n"
 114. "> that is the question.\n"
 115. msgstr ""
 116. "> Být či nebýt,\n"
 117. "> toť oč tu běží.\n"
 118. #. type: Plain text
 119. msgid "To write a code block, indent each line with a tab or 4 spaces:"
 120. msgstr ""
 121. "Pro zápis bloku kódu odsaďte každý řádek tabulátorem nebo čtyřmi mezerami:"
 122. #. type: Plain text
 123. #, no-wrap
 124. msgid ""
 125. "\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
 126. "\t20 GOTO 10\n"
 127. msgstr ""
 128. "\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
 129. "\t20 GOTO 10\n"
 130. #. type: Plain text
 131. #, no-wrap
 132. msgid ""
 133. "To link to an url or email address, you can just put the\n"
 134. "url in angle brackets: <<http://ikiwiki.info>>, or you can use the\n"
 135. "form \\[link text\\]\\(url\\)\n"
 136. msgstr "Pro vytvoření odkazu na url nebo emailovou adresu můžete jednoduše uzavřít url do špičatých závorek: <<http://ikiwiki.info>>, nebo použít formu \\[text odkazu\\]\\(url\\)\n"
 137. #. type: Plain text
 138. msgid ""
 139. "In addition to basic html formatting using [[MarkDown]], this wiki lets you "
 140. "use the following additional features:"
 141. msgstr ""
 142. "Kromě základního html formátování pomocí [[MarkDown]]u vám tato wiki dává k "
 143. "dispozici následující vylepšení:"
 144. #. type: Bullet: '* '
 145. msgid ""
 146. "To link to another page on the wiki, place the page's name inside double "
 147. "square brackets. So you would use `\\[[WikiLink]]` to link to [[WikiLink]]."
 148. msgstr ""
 149. "Odkaz na jinou stránku ve wiki vytvoříte tak, že jméno stránky uzavřete do "
 150. "dvojice hranatých závorek. Pro odkaz na stránku [[WikiLink]] byste použili `"
 151. "\\[[WikiLink]]`."
 152. #. type: Plain text
 153. #, no-wrap
 154. msgid "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
 155. msgstr "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
 156. #. type: Bullet: '* '
 157. msgid "Insert [[smileys]] and some other useful symbols. :-)"
 158. msgstr ""
 159. "Vkládání [[smajlíků|smileys]] a několika dalších užitečných symbolů. :-)"
 160. #. type: Plain text
 161. #, no-wrap
 162. msgid "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
 163. msgstr "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
 164. #. type: Bullet: '* '
 165. msgid "Use [[shortcuts]] to link to common resources."
 166. msgstr "Použití [[zkratek|shortcuts]] pro odkazy na běžné zdroje."
 167. #. type: Plain text
 168. #, no-wrap
 169. msgid "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
 170. msgstr "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
 171. #. type: Plain text
 172. #, no-wrap
 173. msgid "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
 174. msgstr "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
 175. #. type: Bullet: '* '
 176. msgid ""
 177. "Create and fill out [[templates]] for repeated chunks of parameterized wiki "
 178. "text."
 179. msgstr ""
 180. "Vytváření a používání [[šablon|templates]] pro opakované kusy "
 181. "parameterizovaného wiki textu."
 182. #. type: Plain text
 183. #, no-wrap
 184. msgid ""
 185. "* Insert various [[directives|directive]] onto a page to perform useful\n"
 186. "  actions.\n"
 187. "[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
 188. msgstr ""
 189. "* Vkládání různých [[direktiv|directive]], které mohou provádět užitečné\n"
 190. "  akce.\n"
 191. "[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
 192. #. type: Plain text
 193. #, no-wrap
 194. msgid "  For example, you can:\n"
 195. msgstr "  Například můžete:\n"
 196. #. type: Plain text
 197. #, no-wrap
 198. msgid "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
 199. msgstr "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
 200. #. type: Bullet: '  * '
 201. msgid "Add a table of contents to a page:"
 202. msgstr "Přidat do stránky obsah:"
 203. #. type: Plain text
 204. #, no-wrap
 205. msgid "\t\\[[!toc]]\n"
 206. msgstr "\t\\[[!toc]]\n"
 207. #. type: Plain text
 208. #, no-wrap
 209. msgid "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
 210. msgstr "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
 211. #. type: Bullet: '  * '
 212. msgid "Change the title of a page:"
 213. msgstr "Změnit název stránky:"
 214. #. type: Plain text
 215. #, no-wrap
 216. msgid "\t\\[[!meta title=\"full page title\"]]\n"
 217. msgstr "\t\\[[!meta title=\"Kompletní název stránky\"]]\n"
 218. #. type: Plain text
 219. #, no-wrap
 220. msgid "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
 221. msgstr "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
 222. #. type: Bullet: '  * '
 223. msgid "Create a blog by inlining a set of pages:"
 224. msgstr "Vytvořit blog vložením množiny stránek:"
 225. #. type: Plain text
 226. #, no-wrap
 227. msgid "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
 228. msgstr "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
 229. #. type: Plain text
 230. #, no-wrap
 231. msgid "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
 232. msgstr "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
 233. #. type: Plain text
 234. #, no-wrap
 235. msgid "  Full list of [[directives|directive]] enabled for this wiki:\n"
 236. msgstr "  Úplný seznam [[direktiv|directive]] povolených v této wiki:\n"
 237. #. type: Plain text
 238. #, no-wrap
 239. msgid "  [[!listdirectives ]]\n"
 240. msgstr "  [[!listdirectives ]]\n"