summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ikiwiki/directive.cs.po
blob: 984c776031fbf37b5271456558ee451174ea3f31 (plain)
 1. # Czech translation of basewiki/ikiwiki/directive page for ikiwiki.
 2. # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
 3. # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
 4. # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
 9. "POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:49-0300\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2009-08-22 07:39+0200\n"
 11. "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
 12. "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. #. type: Plain text
 17. #, no-wrap
 18. msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
 19. msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
 20. #. type: Plain text
 21. msgid ""
 22. "Directives are similar to a [[ikiwiki/WikiLink]] in form, except they begin "
 23. "with `!` and may contain parameters. The general form is:"
 24. msgstr ""
 25. "Direktivy se podobají [[wiki odkazům|ikiwiki/WikiLink]], až na to, že "
 26. "začínají vykřičníkem a mohou obsahovat parametry. Obecný formát vypadá "
 27. "následovně:"
 28. #. type: Plain text
 29. #, no-wrap
 30. msgid "\t\\[[!directive param=\"value\" param=\"value\"]]\n"
 31. msgstr "\t\\[[!direktiva param=\"hodnota\" param=\"hodnota\"]]\n"
 32. #. type: Plain text
 33. msgid ""
 34. "This gets expanded before the rest of the page is processed, and can be used "
 35. "to transform the page in various ways."
 36. msgstr ""
 37. "Direktivy se aplikují před zpracováním zbytku stránky a mohou stránku "
 38. "nejrůznějším způsobem měnit."
 39. #. type: Plain text
 40. msgid ""
 41. "The quotes around values can be omitted if the value is a simple word.  "
 42. "Also, some directives may use parameters without values, for example:"
 43. msgstr ""
 44. "Uvozovky okolo hodnot mohou být vynechány v případě, že je hodnotou jediné "
 45. "slovo. Některé direktivy mohou používat parametry bez hodnot. Například:"
 46. #. type: Plain text
 47. #, no-wrap
 48. msgid "\t\\[[!tag foo]]\n"
 49. msgstr "\t\\[[!tag foo]]\n"
 50. #. type: Plain text
 51. msgid ""
 52. "A directive does not need to all be on one line, it can be wrapped to "
 53. "multiple lines if you like:"
 54. msgstr ""
 55. "Direktiva nemusí být zapsána celá na jednom řádku. Pokud je to čitelnější, "
 56. "můžete ji roztáhnout přes více řádků:"
 57. #. type: Plain text
 58. #, no-wrap
 59. msgid ""
 60. "\t\\[[!directive foo=\"baldersnatch\"\n"
 61. "\tbar=\"supercalifragilisticexpialidocious\" baz=11]]\n"
 62. msgstr ""
 63. "\t\\[[!direktiva foo=\"baldersnatch\"\n"
 64. "\tbar=\"supercalifragilisticexpialidocious\" baz=11]]\n"
 65. #. type: Plain text
 66. msgid ""
 67. "Also, multiple lines of *quoted* text can be used for a value.  To allow "
 68. "quote marks inside the quoted text, delimit the block of text with triple-"
 69. "quotes:"
 70. msgstr ""
 71. "Více řádků *uvozeného* textu lze použít i v hodnotě. Chcete-li v uvozeném "
 72. "textu použít (anglické) uvozovky, obklopte text trojitými uvozovkami:"
 73. #. type: Plain text
 74. #, no-wrap
 75. msgid "\t\\[[!directive text=\"\"\"\n"
 76. msgstr "\t\\[[!direktiva text=\"\"\"\n"
 77. #. type: Bullet: '  1. '
 78. msgid "\"foo\""
 79. msgstr "\"něco\""
 80. #. type: Bullet: '  2. '
 81. msgid "\"bar\""
 82. msgstr "\"cosi\""
 83. #. type: Bullet: '  3. '
 84. msgid "\"baz\""
 85. msgstr "\"cokoliv\""
 86. #. type: Plain text
 87. msgid ""
 88. "ikiwiki also has an older syntax for directives, which requires a space in "
 89. "directives to distinguish them from [[wikilinks|ikiwiki/wikilink]]. This "
 90. "syntax has several disadvantages: it requires a space after directives with "
 91. "no parameters (such as `\\[[pagecount ]]`), and it prohibits spaces in "
 92. "[[wikilinks|ikiwiki/wikilink]].  ikiwiki now provides the `!`-prefixed "
 93. "syntax shown above as default.  However, ikiwiki still supports wikis using "
 94. "the older syntax, if the `prefix_directives` option is disabled."
 95. msgstr ""
 96. "ikiwiki podporuje i starší zápis direktiv, který vyžaduje, aby se v "
 97. "direktivě nacházela mezera, což ji odliší od [[wiki odkazů|ikiwiki/"
 98. "wikilink]]. Tento zápis má několik nevýhod: vyžaduje za direktivou bez "
 99. "parametrů mezeru (například `\\[[pagecount ]]`) a naopak neumožňuje mezery "
 100. "ve [[wiki odkazech|ikiwiki/wikilink]]. Zápis direktiv s `!` na začátku je v "
 101. "ikiwiki výchozí, ale chcete-li použít starší způsob zápisu, stačí vypnout "
 102. "volbu `prefix_directives`."
 103. #. type: Plain text
 104. #, no-wrap
 105. msgid "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
 106. msgstr "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
 107. #. type: Plain text
 108. msgid "Here is a list of currently available directives in this wiki:"
 109. msgstr "Následuje seznam direktiv povolených v této wiki:"
 110. #. type: Plain text
 111. #, no-wrap
 112. msgid "[[!listdirectives ]]\n"
 113. msgstr "[[!listdirectives ]]\n"