summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ikiwiki/wikilink.cs.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'ikiwiki/wikilink.cs.po')
-rw-r--r--ikiwiki/wikilink.cs.po115
1 files changed, 115 insertions, 0 deletions
diff --git a/ikiwiki/wikilink.cs.po b/ikiwiki/wikilink.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..27515a5
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/wikilink.cs.po
@@ -0,0 +1,115 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/wikilink page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-27 08:23+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"WikiLinks provide easy linking between pages of the wiki. To create a "
+"[[WikiLink]], just put the name of the page to link to in double brackets. "
+"For example `\\[[WikiLink]]`."
+msgstr ""
+"Wiki odkazy poskytují jednoduchý způsob vytváření odkazů mezi stránkami ve "
+"wiki. Pro vytvoření [[wiki odkazu|WikiLink]] jednoduše umístěte jméno "
+"stránky, na kterou se chcete odkázat, do dvojitých hranatých závorek. "
+"Například `\\[[WikiLink]]`."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"If you ever need to write something like `\\[[WikiLink]]` without creating a "
+"wikilink, just prefix it with a `\\`, like `\\\\[[WikiLink]]`."
+msgstr ""
+"Pokud byste někdy potřebovali napsat něco jako `\\[[WikiLink]]` bez "
+"vytvoření wiki odkazu, jednoduše před první závorku napište `\\` jako zde: `"
+"\\\\[[WikiLink]]`."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"There are some special [[SubPage/LinkingRules]] that come into play when "
+"linking between [[SubPages|SubPage]]."
+msgstr ""
+"Při odkazování mezi [[podstránkami|SubPage]] platí speciální [[pravidla "
+"vytváření odkazů|SubPage/LinkingRules]]."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"WikiLinks are matched with page names in a case-insensitive manner, so you "
+"don't need to worry about getting the case the same, and can capitalise "
+"links at the start of a sentence, and so on."
+msgstr ""
+"Wiki odkazy ignorují rozdíly mezi malými a velkými písmeny, takže se "
+"nemusíte starat o to, jaký zápis jste použili při vytváření stránky. Můžete "
+"tak v odkazech na začátcích vět použít velká písmena a podobně."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"It's also possible to write a WikiLink that uses something other than the "
+"page name as the link text. For example `\\[[foo_bar|SandBox]]` links to the "
+"SandBox page, but the link will appear like this: [[foo_bar|SandBox]]."
+msgstr ""
+"Také je možné vytvořit wiki odkaz, který používá jiný text odkazu, než je "
+"název odkazované stránky (čehož zhusta využíváme v českém překladu). "
+"Například `\\[[pískoviště|SandBox]]` odkazuje na stránku SandBox, ale odkaz "
+"bude vypadat takto: [[pískoviště|SandBox]]."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To link to an anchor inside a page, you can use something like `"
+"\\[[WikiLink#foo]]` ."
+msgstr ""
+"Pro odkaz na kotvu uvnitř stránky použijte něco jako `\\[[WikiLink#kotva]]`."
+
+#. type: Plain text
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Also, if the file linked to by a WikiLink looks like an image, it will be "
+#| "displayed inline on the page."
+msgid ""
+"If the file linked to by a WikiLink looks like an image, it will be "
+"displayed inline on the page."
+msgstr ""
+"Také pokud soubor odkazovaný pomocí wiki odkazu vypadá jako obrázek, bude "
+"zobrazen přímo ve stránce."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"You can also put an url in a WikiLink, to link to an external page. Email "
+"addresses can also be used to generate a mailto link."
+msgstr ""
+
+#~ msgid "Directives and WikiLinks"
+#~ msgstr "Direktivy a wiki odkazy"
+
+#~ msgid ""
+#~ "ikiwiki has two syntaxes for [[directives|directive]]. The older syntax "
+#~ "used spaces to distinguish between directives and wikilinks; as a result, "
+#~ "with that syntax in use, you cannot use spaces in WikiLinks, and must "
+#~ "replace spaces with underscores. The newer syntax, enabled with the "
+#~ "`prefix_directives` option in an ikiwiki setup file, prefixes directives "
+#~ "with `!`, and thus does not prevent links with spaces. Future versions "
+#~ "of ikiwiki will turn this option on by default."
+#~ msgstr ""
+#~ "ikiwiki používá pro [[direktivy|directive]] dva zápisy. Starší zápis "
+#~ "používá pro rozlišení mezi direktivami a wiki odkazy mezery. To znamená, "
+#~ "že ve wiki odkazech pak nemůžete použít mezery a musíte je nahradit "
+#~ "podtržítky. Novější zápis, který se povoluje v konfiguračním souboru "
+#~ "volbou `prefix_directives` vyžaduje, aby direktivy začínaly vykřičníkem a "
+#~ "tím pádem nevylučuje odkazy s mezerami. Budoucí verze ikiwiki budou mít "
+#~ "tuto volbu implicitně zapnutou."