summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ikiwiki/subpage/linkingrules.cs.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'ikiwiki/subpage/linkingrules.cs.po')
-rw-r--r--ikiwiki/subpage/linkingrules.cs.po100
1 files changed, 100 insertions, 0 deletions
diff --git a/ikiwiki/subpage/linkingrules.cs.po b/ikiwiki/subpage/linkingrules.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..46918a4
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/subpage/linkingrules.cs.po
@@ -0,0 +1,100 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/subpage/linkingrules page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:48-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-27 10:43+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To link to or from a [[SubPage]], you can normally use a regular "
+"[[WikiLink]] that does not contain the name of the parent directory of the "
+"[[SubPage]]. Ikiwiki descends the directory hierarchy looking for a page "
+"that matches your link."
+msgstr ""
+"Pro vytvoření odkazu z/na [[podstránku|SubPage]] můžete použít běžný [[wiki "
+"odkaz|WikiLink]], který neobsahuje název rodičovského adresáře [[podstránky|"
+"SubPage]]. Ikiwiki postupuje hierarchií adresářů a hledá stránku, která "
+"odpovídá zadanému odkazu."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"For example, if FooBar/SubPage links to \"OtherPage\", ikiwiki will first "
+"prefer pointing the link to FooBar/SubPage/OtherPage if it exists, next to "
+"FooBar/OtherPage and finally to OtherPage in the root of the wiki."
+msgstr ""
+"Například pokud stránka Cokoliv/Podstránka odkazuje na „JináStránka“, bude "
+"ikiwiki preferovat odkaz na Cokoliv/Podstránka/JináStránka (pokud existuje), "
+"potom Cokoliv/JináStránka a na závěr odkaz na JináStránka v kořenu wiki."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Note that this means that if a link on FooBar/SomePage to \"OtherPage\" "
+"currently links to OtherPage, in the root of the wiki, and FooBar/OtherPage "
+"is created, the link will _change_ to point to FooBar/OtherPage. On the "
+"other hand, a link from BazBar to \"OtherPage\" would be unchanged by this "
+"creation of a [[SubPage]] of FooBar."
+msgstr ""
+"To mimo jiné znamená, že pokud odkaz „JináStránka“ na stránce Cokoliv/"
+"NějakáStránka momentálně odkazuje na stránku JináStránka v kořenu wiki a "
+"někdo vytvoří stránku Cokoliv/JináStránka, odkaz se _změní_ a začne ukazovat "
+"na Cokoliv/JináStránka. Na druhou stranu odkaz z DalšíStránka na JináStránka "
+"by vytvořením [[podstránky|SubPage]] v adresáři Cokoliv zůstal nezměněn."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"You can also specify a link that contains a directory name, like \"FooBar/"
+"OtherPage\" to more exactly specify what page to link to. This is the only "
+"way to link to an unrelated [[SubPage]]."
+msgstr ""
+"Pro přesnější určení, kam má odkaz ukazovat, je možné zadat odkaz včetně "
+"jména adresáře, např. „Cokoliv/JináStránka“. Toto je jediný způsob, jak se "
+"odkazovat na nesouvisející [[podstránku|SubPage]]."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"You can use this to, for example, to link from BazBar to \"FooBar/SubPage\", "
+"or from BazBar/SubPage to \"FooBar/SubPage\"."
+msgstr ""
+"Můžete tak odkazovat například ze stránky DalšíStránka na „Cokoliv/"
+"Podstránka“, nebo z DalšíStránka/Podstránka na „Cokoliv/Podstránka“."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"You can also use \"/\" at the start of a link, to specify exactly which page "
+"to link to, when there are multiple pages with similar names and the link "
+"goes to the wrong page by default. For example, linking from \"FooBar/SubPage"
+"\" to \"/OtherPage\" will link to the \"OtherPage\" in the root of the wiki, "
+"even if there is a \"FooBar/OtherPage\"."
+msgstr ""
+"Pokud ve wiki existuje několik stránek se stejnými názvy a odkaz se vytváří "
+"na nesprávnou stránku, můžete na začátku odkazu použít „/“ a zapsat "
+"absolutní cestu ke stránce. Například odkaz z „Cosi/Podstránka“ na „/"
+"JináStránka“ se bude odkazovat na stránku v kořenu wiki i v případě, že "
+"existuje „Cosi/JináStránka“."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Also, if the wiki is configured with a userdir, you can link to pages within "
+"the userdir without specifying a path to them. This is to allow for easy "
+"linking to a user's page in the userdir, to sign a comment. These links are "
+"checked for last of all."
+msgstr ""
+"Pokud je wiki nastavena s volbou „userdir“, můžete se odkazovat na stránky "
+"uvnitř uživatelského adresáře bez nutnosti zadávání cesty. To umožňuje "
+"jednoduché odkazování na uživatelovu stránku, podepsání komentáře. Tyto "
+"odkazy jsou kontrolovány jako poslední."