summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ikiwiki/pagespec/attachment.cs.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'ikiwiki/pagespec/attachment.cs.po')
-rw-r--r--ikiwiki/pagespec/attachment.cs.po120
1 files changed, 120 insertions, 0 deletions
diff --git a/ikiwiki/pagespec/attachment.cs.po b/ikiwiki/pagespec/attachment.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..3d12a00
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/pagespec/attachment.cs.po
@@ -0,0 +1,120 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/pagespec/attachment page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-27 09:04+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"[[!if test=\"enabled(attachment)\"\n"
+" then=\"This wiki has attachments **enabled**.\"\n"
+" else=\"This wiki has attachments **disabled**.\"]]\n"
+msgstr ""
+"[[!if test=\"enabled(attachment)\"\n"
+" then=\"Tato wiki má přílohy **povolené**.\"\n"
+" else=\"Tato wiki má přílohy **vypnuté**.\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"If attachments are enabled, the wiki admin can control what types of "
+"attachments will be accepted, via the `allowed_attachments` configuration "
+"setting."
+msgstr ""
+"Pokud jsou přílohy povoleny, může správce wiki pomocí volby "
+"`allowed_attachments` určovat, které typy příloh budou povoleny."
+
+#. type: Plain text
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "For example, to limit arbitrary files to 50 kilobytes, but allow larger "
+#| "mp3 files to be uploaded by joey into a specific directory, and check all "
+#| "attachments for viruses, something like this could be used:"
+msgid ""
+"For example, to limit most users to uploading small images, and nothing "
+"else, while allowing larger mp3 files to be uploaded by joey into a specific "
+"directory, and check all attachments for viruses, something like this could "
+"be used:"
+msgstr ""
+"Například pokud byste chtěli omezit všechny soubory na 50 kilobajtů s "
+"výjimkou větčích mp3 souborů nahraných uživatelem joey do specifického "
+"adresáře a navíc byste chtěli všechny soubory zkontrolovat na přítomnost "
+"virů, mohli byste použít něco jako:"
+
+#. type: Plain text
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid "\tvirusfree() and ((user(joey) and podcast/*.mp3 and mimetype(audio/mpeg) and maxsize(15mb)) or (!ispage() and maxsize(50kb)))\n"
+msgid "\tvirusfree() and ((user(joey) and podcast/*.mp3 and mimetype(audio/mpeg) and maxsize(15mb)) or (mimetype(image/*) and maxsize(50kb)))\n"
+msgstr "\tvirusfree() and ((user(joey) and podcast/*.mp3 and mimetype(audio/mpeg) and maxsize(15mb)) or (!ispage() and maxsize(50kb)))\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"The regular [[ikiwiki/PageSpec]] syntax is expanded with the following "
+"additional tests:"
+msgstr "Běžná syntaxe [[ikiwiki/PageSpec]] je rozšířena o následující testy:"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"\"`maxsize(size)`\" - tests whether the attachment is no larger than the "
+"specified size. The size defaults to being in bytes, but \"kb\", \"mb\", \"gb"
+"\" etc can be used to specify the units."
+msgstr ""
+"„`maxsize(velikost)`“ - testuje, zda není příloha větší než zadaná velikost. "
+"Velikost je standardně uváděna v bajtech, ale můžete použít i jiné jednotky, "
+"když za velikost připojíte „kb“, „mb“, „gb“ apod."
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"\"`minsize(size)`\" - tests whether the attachment is no smaller than the "
+"specified size."
+msgstr ""
+"„`minsize(velikost)`“ - testuje, zda není příloha menší než zadaná velikost. "
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"\"`ispage()`\" - tests whether the attachment will be treated by ikiwiki as "
+"a wiki page. (Ie, if it has an extension of \".mdwn\", or of any other "
+"enabled page format)."
+msgstr ""
+"„`ispage()`“ - testuje, zda bude ikiwiki přílohu chápat jako wiki stránku "
+"(tzn. zda má příloha příponu „.mdwn“, nebo příponu některého jiného "
+"podporovaného formátu)."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+" So, if you don't want to allow wiki pages to be uploaded as attachments,\n"
+" use `!ispage()` ; if you only want to allow wiki pages to be uploaded\n"
+" as attachments, use `ispage()`.\n"
+msgstr ""
+" Pokud nechcete umožnit nahrávání wiki stránek jako příloh, použijte\n"
+" `!ispage()`. Analogicky, chcete-li umožnit nahrávání pouze wiki stránek,\n"
+" použijte `ispage()`.\n"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"\"`mimetype(foo/bar)`\" - checks the MIME type of the attachment. You can "
+"include a glob in the type, for example `mimetype(image/*)`."
+msgstr ""
+"„`mimetype(něco/cosi)`“ - zkontroluje MIME typ přílohy. Můžete použít i "
+"zástupné znaky, například `mimetype(image/*)`."
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "\"`virusfree()`\" - checks the attachment with an antiviral program."
+msgstr "„`virusfree()`“ - zkontroluje přílohu antivirovým programem."