summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--ikiwiki.cs.po74
-rw-r--r--ikiwiki/directive.cs.po130
-rw-r--r--ikiwiki/formatting.cs.po288
-rw-r--r--ikiwiki/markdown.cs.po48
-rw-r--r--ikiwiki/openid.cs.po121
-rw-r--r--ikiwiki/pagespec.cs.po278
-rw-r--r--ikiwiki/pagespec/attachment.cs.po120
-rw-r--r--ikiwiki/pagespec/po.cs.po75
-rw-r--r--ikiwiki/searching.cs.po80
-rw-r--r--ikiwiki/subpage.cs.po59
-rw-r--r--ikiwiki/subpage/linkingrules.cs.po100
-rw-r--r--ikiwiki/wikilink.cs.po115
-rw-r--r--index.cs.po27
-rw-r--r--recentchanges.cs.po38
-rw-r--r--sandbox.cs.po91
-rw-r--r--shortcuts.cs.po269
-rw-r--r--templates.cs.po339
-rw-r--r--templates/note.cs.po55
-rw-r--r--templates/popup.cs.po69
19 files changed, 2376 insertions, 0 deletions
diff --git a/ikiwiki.cs.po b/ikiwiki.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..39bd065
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki.cs.po
@@ -0,0 +1,74 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-16 16:29+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"This wiki is powered by [ikiwiki](http://ikiwiki.info/).\n"
+"[[!if test=\"enabled(version)\"\n"
+" then=\"(Currently running version [[!version ]].)\"\n"
+"]]\n"
+msgstr ""
+"Tato wiki běží na [ikiwiki](http://ikiwiki.info/).\n"
+"[[!if test=\"enabled(version)\"\n"
+" then=\"(Momentálně na verzi [[!version ]].)\"\n"
+"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid "Some documentation on using ikiwiki:"
+msgstr "Základní dokumentace o používání ikiwiki:"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[ikiwiki/formatting]]"
+msgstr "[[formátování|ikiwiki/formatting]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[ikiwiki/wikilink]]"
+msgstr "[[wiki_odkazy|ikiwiki/wikilink]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[ikiwiki/subpage]]"
+msgstr "[[podstránky|ikiwiki/subpage]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[ikiwiki/pagespec]]"
+msgstr "[[výběr_stránek|ikiwiki/pagespec]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[ikiwiki/directive]]"
+msgstr "[[direktivy|ikiwiki/directive]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[ikiwiki/markdown]]"
+msgstr "[[ikiwiki/markdown]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[ikiwiki/openid]]"
+msgstr "[[ikiwiki/openid]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[ikiwiki/searching]]"
+msgstr "[[vyhledávání|ikiwiki/searching]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[templates]]"
+msgstr ""
diff --git a/ikiwiki/directive.cs.po b/ikiwiki/directive.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..984c776
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/directive.cs.po
@@ -0,0 +1,130 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/directive page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:49-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-22 07:39+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Directives are similar to a [[ikiwiki/WikiLink]] in form, except they begin "
+"with `!` and may contain parameters. The general form is:"
+msgstr ""
+"Direktivy se podobají [[wiki odkazům|ikiwiki/WikiLink]], až na to, že "
+"začínají vykřičníkem a mohou obsahovat parametry. Obecný formát vypadá "
+"následovně:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!directive param=\"value\" param=\"value\"]]\n"
+msgstr "\t\\[[!direktiva param=\"hodnota\" param=\"hodnota\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"This gets expanded before the rest of the page is processed, and can be used "
+"to transform the page in various ways."
+msgstr ""
+"Direktivy se aplikují před zpracováním zbytku stránky a mohou stránku "
+"nejrůznějším způsobem měnit."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"The quotes around values can be omitted if the value is a simple word. "
+"Also, some directives may use parameters without values, for example:"
+msgstr ""
+"Uvozovky okolo hodnot mohou být vynechány v případě, že je hodnotou jediné "
+"slovo. Některé direktivy mohou používat parametry bez hodnot. Například:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!tag foo]]\n"
+msgstr "\t\\[[!tag foo]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"A directive does not need to all be on one line, it can be wrapped to "
+"multiple lines if you like:"
+msgstr ""
+"Direktiva nemusí být zapsána celá na jednom řádku. Pokud je to čitelnější, "
+"můžete ji roztáhnout přes více řádků:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\t\\[[!directive foo=\"baldersnatch\"\n"
+"\tbar=\"supercalifragilisticexpialidocious\" baz=11]]\n"
+msgstr ""
+"\t\\[[!direktiva foo=\"baldersnatch\"\n"
+"\tbar=\"supercalifragilisticexpialidocious\" baz=11]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Also, multiple lines of *quoted* text can be used for a value. To allow "
+"quote marks inside the quoted text, delimit the block of text with triple-"
+"quotes:"
+msgstr ""
+"Více řádků *uvozeného* textu lze použít i v hodnotě. Chcete-li v uvozeném "
+"textu použít (anglické) uvozovky, obklopte text trojitými uvozovkami:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!directive text=\"\"\"\n"
+msgstr "\t\\[[!direktiva text=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: ' 1. '
+msgid "\"foo\""
+msgstr "\"něco\""
+
+#. type: Bullet: ' 2. '
+msgid "\"bar\""
+msgstr "\"cosi\""
+
+#. type: Bullet: ' 3. '
+msgid "\"baz\""
+msgstr "\"cokoliv\""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"ikiwiki also has an older syntax for directives, which requires a space in "
+"directives to distinguish them from [[wikilinks|ikiwiki/wikilink]]. This "
+"syntax has several disadvantages: it requires a space after directives with "
+"no parameters (such as `\\[[pagecount ]]`), and it prohibits spaces in "
+"[[wikilinks|ikiwiki/wikilink]]. ikiwiki now provides the `!`-prefixed "
+"syntax shown above as default. However, ikiwiki still supports wikis using "
+"the older syntax, if the `prefix_directives` option is disabled."
+msgstr ""
+"ikiwiki podporuje i starší zápis direktiv, který vyžaduje, aby se v "
+"direktivě nacházela mezera, což ji odliší od [[wiki odkazů|ikiwiki/"
+"wikilink]]. Tento zápis má několik nevýhod: vyžaduje za direktivou bez "
+"parametrů mezeru (například `\\[[pagecount ]]`) a naopak neumožňuje mezery "
+"ve [[wiki odkazech|ikiwiki/wikilink]]. Zápis direktiv s `!` na začátku je v "
+"ikiwiki výchozí, ale chcete-li použít starší způsob zápisu, stačí vypnout "
+"volbu `prefix_directives`."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid "Here is a list of currently available directives in this wiki:"
+msgstr "Následuje seznam direktiv povolených v této wiki:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!listdirectives ]]\n"
+msgstr "[[!listdirectives ]]\n"
diff --git a/ikiwiki/formatting.cs.po b/ikiwiki/formatting.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..3206677
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/formatting.cs.po
@@ -0,0 +1,288 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/formatting page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:49-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-28 11:17+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta title=\"Formatting wiki pages\"]]\n"
+msgstr "[[!meta title=\"Formátování wiki stránek\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Text on this wiki is, by default, written in a form very close to how you "
+"might write text for an email message. This style of text formatting is "
+"called [[MarkDown]], and it works like this:"
+msgstr ""
+"Text na této wiki je psán hodně podobně tomu, jak byste mohli psát email. "
+"Tento styl formátování se nazývá [[Markdown]] a používá se následovně:"
+
+#. type: Plain text
+msgid "Leave blank lines between paragraphs."
+msgstr "Odstavce oddělujte prázdnými řádky."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"You can *\\*emphasise\\** or **\\*\\*strongly emphasise\\*\\*** text by "
+"placing it in single or double asterisks."
+msgstr ""
+"Text můžete *\\*zvýraznit\\** nebo **\\*\\*silně zdůraznit\\*\\*** uzavřením "
+"mezi jedny nebo dvoje hvězdičky."
+
+#. type: Plain text
+msgid "To create a list, start each line with an asterisk:"
+msgstr "Pro vytvoření seznamu začněte každý řádek hvězdičkou:"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "\"* this is my list\""
+msgstr "\"* toto je můj seznam\""
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "\"* another item\""
+msgstr "\"* další položka\""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To make a numbered list, start each line with a number (any number will do) "
+"followed by a period:"
+msgstr ""
+"Pro vytvoření číslovaného seznamu začněte každý řádek číslem (libovolným) "
+"následovaným tečkou:"
+
+#. type: Bullet: '1. '
+msgid "\"1. first line\""
+msgstr "\"1. první řádek\""
+
+#. type: Bullet: '2. '
+msgid "\"2. second line\""
+msgstr "\"2. druhý řádek\""
+
+#. type: Bullet: '2. '
+msgid "\"2. third line\""
+msgstr "\"2. třetí řádek\""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To create a header, start a line with one or more `#` characters followed by "
+"a space and the header text. The number of `#` characters controls the size "
+"of the header:"
+msgstr ""
+"Pro vytvoření nadpisu začněte řádek jedním nebo více znaky `#`, mezerou a "
+"textem nadpisu. Počet znaků `#` určuje velikost nadpisu:"
+
+#. type: Title #
+#, no-wrap
+msgid "# h1"
+msgstr "# h1"
+
+#. type: Title ##
+#, no-wrap
+msgid "## h2"
+msgstr "## h2"
+
+#. type: Title ###
+#, no-wrap
+msgid "### h3"
+msgstr "### h3"
+
+#. type: Title ####
+#, no-wrap
+msgid "#### h4"
+msgstr "#### h4"
+
+#. type: Title #####
+#, no-wrap
+msgid "##### h5"
+msgstr "##### h5"
+
+#. type: Title ######
+#, no-wrap
+msgid "###### h6"
+msgstr "###### h6"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To create a horizontal rule, just write three or more dashes or stars on "
+"their own line:"
+msgstr ""
+"Pro vytvoření horizontální čáry napište na samostatný řádek alespoň tři "
+"pomlčky nebo hvězdičky:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "To quote someone, prefix the quote with \">\":\n"
+msgstr "Chcete-li někoho citovat, uvoďte citaci znakem „>“:\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"> To be or not to be,\n"
+"> that is the question.\n"
+msgstr ""
+"> Být či nebýt,\n"
+"> toť oč tu běží.\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid "To write a code block, indent each line with a tab or 4 spaces:"
+msgstr ""
+"Pro zápis bloku kódu odsaďte každý řádek tabulátorem nebo čtyřmi mezerami:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
+"\t20 GOTO 10\n"
+msgstr ""
+"\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
+"\t20 GOTO 10\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"To link to an url or email address, you can just put the\n"
+"url in angle brackets: <<http://ikiwiki.info>>, or you can use the\n"
+"form \\[link text\\]\\(url\\)\n"
+msgstr "Pro vytvoření odkazu na url nebo emailovou adresu můžete jednoduše uzavřít url do špičatých závorek: <<http://ikiwiki.info>>, nebo použít formu \\[text odkazu\\]\\(url\\)\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"In addition to basic html formatting using [[MarkDown]], this wiki lets you "
+"use the following additional features:"
+msgstr ""
+"Kromě základního html formátování pomocí [[MarkDown]]u vám tato wiki dává k "
+"dispozici následující vylepšení:"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"To link to another page on the wiki, place the page's name inside double "
+"square brackets. So you would use `\\[[WikiLink]]` to link to [[WikiLink]]."
+msgstr ""
+"Odkaz na jinou stránku ve wiki vytvoříte tak, že jméno stránky uzavřete do "
+"dvojice hranatých závorek. Pro odkaz na stránku [[WikiLink]] byste použili `"
+"\\[[WikiLink]]`."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "Insert [[smileys]] and some other useful symbols. :-)"
+msgstr ""
+"Vkládání [[smajlíků|smileys]] a několika dalších užitečných symbolů. :-)"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "Use [[shortcuts]] to link to common resources."
+msgstr "Použití [[zkratek|shortcuts]] pro odkazy na běžné zdroje."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
+msgstr "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"Create and fill out [[templates]] for repeated chunks of parameterized wiki "
+"text."
+msgstr ""
+"Vytváření a používání [[šablon|templates]] pro opakované kusy "
+"parameterizovaného wiki textu."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"* Insert various [[directives|directive]] onto a page to perform useful\n"
+" actions.\n"
+"[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr ""
+"* Vkládání různých [[direktiv|directive]], které mohou provádět užitečné\n"
+" akce.\n"
+"[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid " For example, you can:\n"
+msgstr " Například můžete:\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+msgid "Add a table of contents to a page:"
+msgstr "Přidat do stránky obsah:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!toc]]\n"
+msgstr "\t\\[[!toc]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+msgid "Change the title of a page:"
+msgstr "Změnit název stránky:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!meta title=\"full page title\"]]\n"
+msgstr "\t\\[[!meta title=\"Kompletní název stránky\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+msgid "Create a blog by inlining a set of pages:"
+msgstr "Vytvořit blog vložením množiny stránek:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
+msgstr "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid " Full list of [[directives|directive]] enabled for this wiki:\n"
+msgstr " Úplný seznam [[direktiv|directive]] povolených v této wiki:\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid " [[!listdirectives ]]\n"
+msgstr " [[!listdirectives ]]\n"
diff --git a/ikiwiki/markdown.cs.po b/ikiwiki/markdown.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..3217b00
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/markdown.cs.po
@@ -0,0 +1,48 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/markdown page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:48-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-22 08:43+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"[Markdown](http://daringfireball.net/projects/markdown/) is a minimal "
+"markup language that resembles plain text as used in email messages. It is "
+"the markup language used by this wiki by default."
+msgstr ""
+"[Markdown](http://daringfireball.net/projects/markdown/) je minimální "
+"značkovací jazyk, který připomíná prostý text používaný v emailové "
+"korespondeci. Tento značkovací jazyk je v této wiki používaný jako výchozí."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"For documentation about the markdown syntax, see [[formatting]] and "
+"[Markdown: syntax](http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax)."
+msgstr ""
+"Popis syntaxe naleznete na stránkách [[formátování|formatting]] a [Markdown: "
+"syntax](http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax)."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Note that [[WikiLinks|WikiLink]] and [[directives|directive]] are not part "
+"of the markdown syntax, and are the only bit of markup that this wiki "
+"handles internally."
+msgstr ""
+"Poznamenejme, že [[wiki odkazy|WikiLink]] a [[direktivy|directive]] nejsou "
+"součástí syntaxe Markdownu a jsou jediné části značkování, které si tato "
+"wiki řeší interně."
diff --git a/ikiwiki/openid.cs.po b/ikiwiki/openid.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..d3de65d
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/openid.cs.po
@@ -0,0 +1,121 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/openid page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-22 09:00+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta title=\"OpenID\"]]\n"
+msgstr "[[!meta title=\"OpenID\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"[[!if test=\"enabled(openid)\"\n"
+" then=\"This wiki has OpenID **enabled**.\"\n"
+" else=\"This wiki has OpenID **disabled**.\"]]\n"
+msgstr ""
+"[[!if test=\"enabled(openid)\"\n"
+" then=\"Tato wiki má OpenID **povolené**.\"\n"
+" else=\"Tato wiki má OpenID **vypnuté**.\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"[OpenID](http://openid.net) is a decentralized authentication mechanism that "
+"allows you to have one login that you can use on a growing number of "
+"websites."
+msgstr ""
+"[OpenID](http://openid.net) je decentralizovaný authentizační systém, který "
+"vám umožňuje mít jedno přihlášení, které můžete použít na stále rostoucím "
+"počtu webů."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"If you have an account with some of the larger web service providers, you "
+"might already have an OpenID. [Directory of OpenID providers](http://"
+"openiddirectory.com/openid-providers-c-1.html)"
+msgstr ""
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(openid)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To sign in to this wiki using OpenID, just enter it in the OpenID field in "
+"the signin form. You do not need to give this wiki a password or go through "
+"any registration process when using OpenID."
+msgstr ""
+"Pro přihlášení do této wiki pomocí OpenID jednoduše zadejte své OpenID do "
+"pole pro přihlášení přes OpenID. Při používání OpenID se u této wiki "
+"nemusíte registrovat ani zadávat žádné heslo."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"It's also possible to make a page in the wiki usable as an OpenID url, by "
+"delegating it to an openid server. Here's an example of how to do that:"
+msgstr ""
+"Dokonce je možné vytvořit wiki stránku, která bude sloužit jako OpenID url. "
+"Tato stránka bude delegovat požadavky na OpenID server. Příklad:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\t\\[[!meta openid=\"http://yourid.myopenid.com/\"\n"
+"\t server=\"http://www.myopenid.com/server\"]]\n"
+msgstr ""
+"\t\\[[!meta openid=\"http://vase-id.myopenid.com/\"\n"
+"\t server=\"http://www.myopenid.com/server\"]]\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To sign up for an OpenID, visit one of the following identity providers:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pro získání OpenID navštivte některého z následujících poskytovatelů "
+#~ "identit:"
+
+#~ msgid "[MyOpenID](https://www.myopenid.com/)"
+#~ msgstr "[MyOpenID](https://www.myopenid.com/)"
+
+#~ msgid "[GetOpenID](https://getopenid.com/)"
+#~ msgstr "[GetOpenID](https://getopenid.com/)"
+
+#~ msgid "[LiveJournal](http://www.livejournal.com/openid/)"
+#~ msgstr "[LiveJournal](http://www.livejournal.com/openid/)"
+
+#~ msgid "[TrustBearer](https://openid.trustbearer.com/)"
+#~ msgstr "[TrustBearer](https://openid.trustbearer.com/)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "or any of the [many others out there](http://openiddirectory.com/openid-"
+#~ "providers-c-1.html)"
+#~ msgstr ""
+#~ "nebo některého [z mnoha dalších](http://openiddirectory.com/openid-"
+#~ "providers-c-1.html)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your OpenID is the URL that you are given when you sign up.\n"
+#~ "[[!if test=\"enabled(openid)\" then=\"\"\"\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vaše OpenID je URL, které jste získali, když jste se zaregistrovali.\n"
+#~ "[[!if test=\"enabled(openid)\" then=\"\"\"\n"
+
+#~ msgid "[Videntity](http://videntity.org/)"
+#~ msgstr "[Videntity](http://videntity.org/)"
diff --git a/ikiwiki/pagespec.cs.po b/ikiwiki/pagespec.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..0ed80b9
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/pagespec.cs.po
@@ -0,0 +1,278 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/pagespec page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-26 14:14+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To select a set of pages, such as pages that are locked, pages whose commit "
+"emails you want subscribe to, or pages to combine into a blog, the wiki uses "
+"a PageSpec. This is an expression that matches a set of pages."
+msgstr ""
+"Pro výběr množiny stránek (jako jsou například zamknuté stránky, stránky, u "
+"nichž chcete dostávat maily se změnami nebo třeba stránky, které chcete "
+"zkombinovat do blogu) používá wiki něco s názvem PageSpec. PageSpec je "
+"výraz, který se shoduje s množinou stránek."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"The simplest PageSpec is a simple list of pages. For example, this matches "
+"any of the three listed pages:"
+msgstr ""
+"Nejjednodušší PageSpec je jednoduchý seznam stránek. Například následující "
+"se shoduje s libovolnou ze tří zmíněných stránek:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\tfoo or bar or baz\n"
+msgstr "\tstránka1 or stránka2 or stránka3\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"More often you will want to match any pages that have a particular thing in "
+"their name. You can do this using a glob pattern. \"`*`\" stands for any "
+"part of a page name, and \"`?`\" for any single letter of a page name. So "
+"this matches all pages about music, and any [[SubPage]]s of the SandBox, but "
+"does not match the SandBox itself:"
+msgstr ""
+"Mnohem častěji budete chtít vybrat stránky, které obsahují ve svém názvu "
+"konkrétní řetězec. K tomu můžete použít tzv. vzor, který může obsahovat "
+"zástupné znaky. „`*`“ znamená libovolnou část názvu stránky, „`?`“ zastupuje "
+"jedno písmeno názvu stránky. Následující příklad vybere všechny stránky o "
+"hudbě a všechny [[podstránky|SubPage]] [[pískoviště|SandBox]] (ve wiki "
+"uložené jako SandBox), ale ne pískoviště samotné:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t*music* or SandBox/*\n"
+msgstr "\t*music* or SandBox/*\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"You can also prefix an item with \"`!`\" to skip pages that match it. So to "
+"match all pages except for Discussion pages and the SandBox:"
+msgstr ""
+"Výraz můžete uvodit znakem „`!`“ a negovat tak jeho význam, tj. přeskočit "
+"dané stránky. Například chcete-li vybrat všechny stránky ve wiki kromě "
+"diskuzí (uložené jako Discussion) a pískoviště (SandBox), použijte:"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+msgid "and !SandBox and !*/Discussion"
+msgstr "and !SandBox and !*/Discussion"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Some more elaborate limits can be added to what matches using these "
+"functions:"
+msgstr "S komplikovanějšími výběry mohou pomoci následující funkce:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"* \"`glob(someglob)`\" - matches pages and other files that match the given glob.\n"
+" Just writing the glob by itself is actually a shorthand for this function.\n"
+"* \"`page(glob)`\" - like `glob()`, but only matches pages, not other files\n"
+"* \"`link(page)`\" - matches only pages that link to a given page (or glob)\n"
+"* \"`tagged(tag)`\" - matches pages that are tagged or link to the given tag (or\n"
+" tags matched by a glob)\n"
+"* \"`backlink(page)`\" - matches only pages that a given page links to\n"
+"* \"`creation_month(month)`\" - matches only files created on the given month\n"
+"* \"`creation_day(mday)`\" - or day of the month\n"
+"* \"`creation_year(year)`\" - or year\n"
+"* \"`created_after(page)`\" - matches only files created after the given page\n"
+" was created\n"
+"* \"`created_before(page)`\" - matches only files created before the given page\n"
+" was created\n"
+"* \"`internal(glob)`\" - like `glob()`, but matches even internal-use \n"
+" pages that globs do not usually match.\n"
+"* \"`title(glob)`\", \"`author(glob)`\", \"`authorurl(glob)`\",\n"
+" \"`license(glob)`\", \"`copyright(glob)`\", \"`guid(glob)`\" \n"
+" - match pages that have the given metadata, matching the specified glob.\n"
+"* \"`user(username)`\" - tests whether a modification is being made by a\n"
+" user with the specified username. If openid is enabled, an openid can also\n"
+" be put here. Glob patterns can be used in the username. For example, \n"
+" to match all openid users, use `user(*://*)`\n"
+"* \"`admin()`\" - tests whether a modification is being made by one of the\n"
+" wiki admins.\n"
+"* \"`ip(address)`\" - tests whether a modification is being made from the\n"
+" specified IP address.\n"
+"* \"`comment(glob)`\" - matches comments to a page matching the glob.\n"
+"* \"`comment_pending(glob)`\" - matches unmoderated, pending comments.\n"
+"* \"`postcomment(glob)`\" - matches only when comments are being \n"
+" posted to a page matching the specified glob\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"For example, to match all pages in a blog that link to the page about music "
+"and were written in 2005:"
+msgstr ""
+"Například pro výběr všech stránek v blogu, které se odkazují na stránku o "
+"hudbě a byly napsány v roce 2005:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\tblog/* and link(music) and creation_year(2005)\n"
+msgstr "\tblog/* and link(music) and creation_year(2005)\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Note the use of \"and\" in the above example, that means that only pages "
+"that match each of the three expressions match the whole. Use \"and\" when "
+"you want to combine expression like that; \"or\" when it's enough for a page "
+"to match one expression. Note that it doesn't make sense to say \"index and "
+"SandBox\", since no page can match both expressions."
+msgstr ""
+"Povšimněte si použití „and“ v předchozím příkladu. Znamená to, že se vyberou "
+"pouze stránky, které splňují všechny tři podmínky zároveň. Pokud by stačilo, "
+"aby byla platná alespoň jedna ze zadaných podmínek, použijte „or“. Poznámka: "
+"výraz „index and SandBox“ nikdy nevrátí žádnou stránku, protože není možné, "
+"aby nějaká stránka splňovala obě podmínky zároveň."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"More complex expressions can also be created, by using parentheses for "
+"grouping. For example, to match pages in a blog that are tagged with either "
+"of two tags, use:"
+msgstr ""
+"Při vytváření komplexnějších výrazů můžete použít závorky. Například pro "
+"výběr stránek v blogu, které mají alespoň jeden ze dvou štítků, můžete "
+"použít:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\tblog/* and (tagged(foo) or tagged(bar))\n"
+msgstr "\tblog/* and (tagged(štítek1) or tagged(štítek2))\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Note that page names in PageSpecs are matched against the absolute filenames "
+"of the pages in the wiki, so a pagespec \"foo\" used on page \"a/b\" will "
+"not match a page named \"a/foo\" or \"a/b/foo\". To match relative to the "
+"directory of the page containing the pagespec, you can use \"./\". For "
+"example, \"./foo\" on page \"a/b\" matches page \"a/foo\"."
+msgstr ""
+"Jména stránek v PageSpec se porovnávají vůči absolutním jménům souborů wiki "
+"stránek, takže PageSpec „něco“ použité na stránce „a/b“ nenajde „a/něco“ ani "
+"„a/b/něco“. Chcete-li vyhledávat relativně k adresáři stránky, která "
+"obsahuje PageSpec, můžete použít „./“. To znamená, že „./něco“ na stránce „a/"
+"b“ najde stránku „a/něco“."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`link(page)`\" - matches only pages that link to a given page (or glob)"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`link(stránka)`“ - vybere stránky, které odkazují na danou stránku "
+#~ "(resp. stránky, pokud použijete zástupné znaky)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`tagged(tag)`\" - matches pages that are tagged or link to the given "
+#~ "tag (or tags matched by a glob)"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`tagged(štítek)`“ - vybere stránky, které obsahují daný štítek (resp. "
+#~ "štítky, pokud použijete zástupné znaky), nebo na něj odkazují"
+
+#~ msgid "\"`backlink(page)`\" - matches only pages that a given page links to"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`backlink(stránka)`“ - vybere pouze stránky, na které odkazuje daná "
+#~ "stránka"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`creation_month(month)`\" - matches only pages created on the given "
+#~ "month"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`creation_month(měsíc)`“ - vybere pouze stránky vytvořené v daném měsíci"
+
+#~ msgid "\"`creation_day(mday)`\" - or day of the month"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`creation_day(den_měsíce)`“ - vybere pouze stránky vytvořené daného dne "
+#~ "v měsíci"
+
+#~ msgid "\"`creation_year(year)`\" - or year"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`creation_year(rok)`“ - vybere pouze stránky vytvořené v daném roce"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`created_after(page)`\" - matches only pages created after the given "
+#~ "page was created"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`created_after(stránka)`“ - vybere pouze stránky vytvořené po vytvoření "
+#~ "dané stránky"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`created_before(page)`\" - matches only pages created before the given "
+#~ "page was created"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`created_before(stránka)`“ - vybere pouze stránky vytvořené před "
+#~ "vytvořením dané stránky"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`glob(someglob)`\" - matches pages that match the given glob. Just "
+#~ "writing the glob by itself is actually a shorthand for this function."
+#~ msgstr ""
+#~ "„`glob(vzor)`“ - vybere stránky, které odpovídají danému vzoru. Použití "
+#~ "samotného vzoru je zkratkou za tuto funkci."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`internal(glob)`\" - like `glob()`, but matches even internal-use pages "
+#~ "that globs do not usually match."
+#~ msgstr ""
+#~ "„`internal(vzor)`“ - jako `glob()`, ale vybere i stránky pro interní "
+#~ "potřebu, které glob() obvykle přeskočí."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`title(glob)`\", \"`author(glob)`\", \"`authorurl(glob)`\", \"`license"
+#~ "(glob)`\", \"`copyright(glob)`\" - match pages that have the given "
+#~ "metadata, matching the specified glob."
+#~ msgstr ""
+#~ "„`title(vzor)`“, „`author(vzor)`“, „`authorurl(vzor)`“, „`license(vzor)"
+#~ "`“, „`copyright(vzor)`“ - vybere stránky, které obsahují metadata "
+#~ "odpovídající zadanému vzoru."
+
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "\"`user(username)`\" - tests whether a modification is being made by a "
+#~| "user with the specified username. If openid is enabled, an openid can "
+#~| "also be put here."
+#~ msgid ""
+#~ "\"`user(username)`\" - tests whether a modification is being made by a "
+#~ "user with the specified username. If openid is enabled, an openid can "
+#~ "also be put here. Glob patterns can be used in the username. For example, "
+#~ "to match all openid users, use `user(*://*)`"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`user(uživatelskéjméno)`“ - testuje, zda změnu provádí uživatel s daným "
+#~ "uživatelským jménem. Je-li povoleno openid, můžete ho použít místo "
+#~ "uživatelského jména."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`admin()`\" - tests whether a modification is being made by one of the "
+#~ "wiki admins."
+#~ msgstr "„`admin()`“ - testuje, zda změnu provádí některý ze správců wiki."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`ip(address)`\" - tests whether a modification is being made from the "
+#~ "specified IP address."
+#~ msgstr "„`ip(adresa)`“ - testuje, zda změnu provádí někdo z dané IP adresy."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`postcomment(glob)`\" - matches only when comments are being posted to "
+#~ "a page matching the specified glob"
+#~ msgstr ""
+#~ "„`postcomment(vzor)`“ - shoduje se pouze pokud se komentáře ukládají do "
+#~ "stránky odpovídající zadanému vzoru"
diff --git a/ikiwiki/pagespec/attachment.cs.po b/ikiwiki/pagespec/attachment.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..3d12a00
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/pagespec/attachment.cs.po
@@ -0,0 +1,120 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/pagespec/attachment page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-27 09:04+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"[[!if test=\"enabled(attachment)\"\n"
+" then=\"This wiki has attachments **enabled**.\"\n"
+" else=\"This wiki has attachments **disabled**.\"]]\n"
+msgstr ""
+"[[!if test=\"enabled(attachment)\"\n"
+" then=\"Tato wiki má přílohy **povolené**.\"\n"
+" else=\"Tato wiki má přílohy **vypnuté**.\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"If attachments are enabled, the wiki admin can control what types of "
+"attachments will be accepted, via the `allowed_attachments` configuration "
+"setting."
+msgstr ""
+"Pokud jsou přílohy povoleny, může správce wiki pomocí volby "
+"`allowed_attachments` určovat, které typy příloh budou povoleny."
+
+#. type: Plain text
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "For example, to limit arbitrary files to 50 kilobytes, but allow larger "
+#| "mp3 files to be uploaded by joey into a specific directory, and check all "
+#| "attachments for viruses, something like this could be used:"
+msgid ""
+"For example, to limit most users to uploading small images, and nothing "
+"else, while allowing larger mp3 files to be uploaded by joey into a specific "
+"directory, and check all attachments for viruses, something like this could "
+"be used:"
+msgstr ""
+"Například pokud byste chtěli omezit všechny soubory na 50 kilobajtů s "
+"výjimkou větčích mp3 souborů nahraných uživatelem joey do specifického "
+"adresáře a navíc byste chtěli všechny soubory zkontrolovat na přítomnost "
+"virů, mohli byste použít něco jako:"
+
+#. type: Plain text
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid "\tvirusfree() and ((user(joey) and podcast/*.mp3 and mimetype(audio/mpeg) and maxsize(15mb)) or (!ispage() and maxsize(50kb)))\n"
+msgid "\tvirusfree() and ((user(joey) and podcast/*.mp3 and mimetype(audio/mpeg) and maxsize(15mb)) or (mimetype(image/*) and maxsize(50kb)))\n"
+msgstr "\tvirusfree() and ((user(joey) and podcast/*.mp3 and mimetype(audio/mpeg) and maxsize(15mb)) or (!ispage() and maxsize(50kb)))\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"The regular [[ikiwiki/PageSpec]] syntax is expanded with the following "
+"additional tests:"
+msgstr "Běžná syntaxe [[ikiwiki/PageSpec]] je rozšířena o následující testy:"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"\"`maxsize(size)`\" - tests whether the attachment is no larger than the "
+"specified size. The size defaults to being in bytes, but \"kb\", \"mb\", \"gb"
+"\" etc can be used to specify the units."
+msgstr ""
+"„`maxsize(velikost)`“ - testuje, zda není příloha větší než zadaná velikost. "
+"Velikost je standardně uváděna v bajtech, ale můžete použít i jiné jednotky, "
+"když za velikost připojíte „kb“, „mb“, „gb“ apod."
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"\"`minsize(size)`\" - tests whether the attachment is no smaller than the "
+"specified size."
+msgstr ""
+"„`minsize(velikost)`“ - testuje, zda není příloha menší než zadaná velikost. "
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"\"`ispage()`\" - tests whether the attachment will be treated by ikiwiki as "
+"a wiki page. (Ie, if it has an extension of \".mdwn\", or of any other "
+"enabled page format)."
+msgstr ""
+"„`ispage()`“ - testuje, zda bude ikiwiki přílohu chápat jako wiki stránku "
+"(tzn. zda má příloha příponu „.mdwn“, nebo příponu některého jiného "
+"podporovaného formátu)."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+" So, if you don't want to allow wiki pages to be uploaded as attachments,\n"
+" use `!ispage()` ; if you only want to allow wiki pages to be uploaded\n"
+" as attachments, use `ispage()`.\n"
+msgstr ""
+" Pokud nechcete umožnit nahrávání wiki stránek jako příloh, použijte\n"
+" `!ispage()`. Analogicky, chcete-li umožnit nahrávání pouze wiki stránek,\n"
+" použijte `ispage()`.\n"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"\"`mimetype(foo/bar)`\" - checks the MIME type of the attachment. You can "
+"include a glob in the type, for example `mimetype(image/*)`."
+msgstr ""
+"„`mimetype(něco/cosi)`“ - zkontroluje MIME typ přílohy. Můžete použít i "
+"zástupné znaky, například `mimetype(image/*)`."
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "\"`virusfree()`\" - checks the attachment with an antiviral program."
+msgstr "„`virusfree()`“ - zkontroluje přílohu antivirovým programem."
diff --git a/ikiwiki/pagespec/po.cs.po b/ikiwiki/pagespec/po.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..2cf84cf
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/pagespec/po.cs.po
@@ -0,0 +1,75 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/pagespec/po page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-27 09:20+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"[[!if test=\"enabled(po)\"\n"
+" then=\"This wiki has po support **enabled**.\"\n"
+" else=\"This wiki has po support **disabled**.\"]]\n"
+msgstr ""
+"[[!if test=\"enabled(po)\"\n"
+" then=\"Tato wiki má podporu překladů **povolenou**.\"\n"
+" else=\"Tato wiki má podporu překladů **vypnutou**.\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"If the [[!iki plugins/po desc=po]] plugin is enabled, the regular [[ikiwiki/"
+"PageSpec]] syntax is expanded with the following additional tests that can "
+"be used to improve user navigation in a multi-lingual wiki:"
+msgstr ""
+"Pokud je povolený modul [[!iki plugins/po desc=po]], je standardní syntaxe "
+"[[ikiwiki/PageSpec]] rozšířena o následující testy, které lze použít pro "
+"zlepšení navigace ve vícejazyčné wiki:"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"\"`lang(LL)`\" - tests whether a page is written in the language specified "
+"as a ISO639-1 (two-letter) language code."
+msgstr ""
+"„`lang(LL)`“ - testuje, zda je stránka napsána v jazyce zadaném "
+"dvoupísmenným kódem jazyka dle normy ISO639-1."
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"\"`currentlang()`\" - tests whether a page is written in the same language "
+"as the current page."
+msgstr ""
+"„`currentlang()`“ - testuje, zda je stránka napsána ve stejném jazyce jako "
+"aktuální stránka."
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"\"`needstranslation()`\" - tests whether a page needs translation work. Only "
+"slave pages match this PageSpec. A minimum target translation percentage can "
+"optionally be passed as an integer parameter: \"`needstranslation(50)`\" "
+"matches only pages less than 50% translated."
+msgstr ""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Note that every non-po page is considered to be written in "
+"`po_master_language`, as specified in `ikiwiki.setup`."
+msgstr ""
+"O každé stránce, která nepoužívá „po“ překlad, se předpokládá, že je napsaná "
+"v jazyce zadaném proměnnou `po_master_language` v konfiguračním souboru "
+"ikiwiki."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr ""
diff --git a/ikiwiki/searching.cs.po b/ikiwiki/searching.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..7734ff3
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/searching.cs.po
@@ -0,0 +1,80 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/searching page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:49-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-28 11:17+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"[[!if test=\"enabled(search)\"\n"
+"then=\"This wiki has searching **enabled**.\"\n"
+"else=\"This wiki has searching **disabled**.\"]]\n"
+msgstr ""
+"[[!if test=\"enabled(search)\"\n"
+" then=\"Tato wiki má hledání **povolené**.\"\n"
+" else=\"Tato wiki má hledání **vypnuté**.\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"If searching is enabled, you can enter search terms in the search field, as "
+"you'd expect. There are a few special things you can do to construct more "
+"powerful searches."
+msgstr ""
+"Pokud je hledání povoleno, můžete ve wiki vyhledávat prostřednictvím "
+"vyhledávacího pole. Pro získání přesnějších výsledků existuje několik tipů:"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "To match a phrase, enclose it in double quotes."
+msgstr "Pro vyhledání celé fráze ji uzavřete do uvozovek."
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "`AND` can be used to search for documents containing two expressions."
+msgstr "Pro vyhledání dokumentů obsahujících dva výrazy je možno použít „AND“."
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"`OR` can be used to search for documents containing either one of two "
+"expressions."
+msgstr ""
+"Pro vyhledání dokumentů obsahujících libovolný ze dvou výrazů je možno "
+"použít „OR“."
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"Parentheses can be used to build up complicated search expressions. For "
+"example, \"(foo AND bar) OR (me AND you)\""
+msgstr ""
+"Komplikovanější dotazy lze sestavit pomocí uzávorkování. Například „(něco "
+"AND cosi) or (já AND ty)“."
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"Prefix a search term with \"-\" to avoid it from appearing in the results. "
+"For example, \"-discussion\" will omit \"discussion\"."
+msgstr ""
+"Pokud nechcete, aby se zadaný výraz objevoval ve výsledcích hledání, napište "
+"před něj „-“. Například „-diskuze“ vynechá \"diskuze\"."
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "To search for a page with a given title, use \"title:foo\"."
+msgstr "Pro vyhledání stránky se zadaným názvem použijte „title:něco“."
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "To search for pages that contain a \"bar\" link, use \"link:bar\"."
+msgstr "Pro vyhledání stránek obsahujících odkaz „cosi“ použijte „link:cosi“."
diff --git a/ikiwiki/subpage.cs.po b/ikiwiki/subpage.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..2df8ad5
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/subpage.cs.po
@@ -0,0 +1,59 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/subpage page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-26 17:01+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"ikiwiki supports placing pages in a directory hierarchy. For example, this "
+"page, [[SubPage]] has some related pages placed under it, like [[SubPage/"
+"LinkingRules]]. This is a useful way to add some order to your wiki rather "
+"than just having a great big directory full of pages."
+msgstr ""
+"ikiwiki podporuje ukládání stránek do adresářové hierarchie. Například tato "
+"stránka, [[SubPage]], má pod sebou umístěno několik příbuzných stránek, jako "
+"je [[SubPage/LinkingRules]]. Adresářová hierarchie je vhodným nástrojem pro "
+"zavedení pořádku ve wiki - určitě to je lepší, než mít jeden adresář plný "
+"stránek."
+
+#. type: Plain text
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To add a SubPage, just make a subdirectory and put pages in it. For "
+#| "example, this page is SubPage.mdwn in this wiki's source, and there is "
+#| "also a SubPage subdirectory, which contains SubPage/LinkingRules.mdwn. "
+#| "Subpages can be nested as deeply as you'd like."
+msgid ""
+"To add a SubPage, just make a subdirectory and put pages in it. For example, "
+"this page is subpage.mdwn in this wiki's source, and there is also a subpage "
+"subdirectory, which contains subpage/linkingrules.mdwn. Subpages can be "
+"nested as deeply as you'd like."
+msgstr ""
+"Pro přidání [[podstránky|SubPage]] jednoduše vytvořte podadresář a umístěte "
+"do něj nějaké stránky. Například tato stránka je ve zdrojové podobě této "
+"wiki uložena jako SubPage.mdwn a existuje též podadresář SubPage, který "
+"obsahuje soubor SubPage/LinkingRules.mdwn. Hierarchie podstránek můžete být "
+"libovolně hluboká (s přihlédnutím k limitům operačního systému)."
+
+#. type: Plain text
+msgid "Linking to and from a SubPage is explained in [[LinkingRules]]."
+msgstr ""
+"Vytváření odkazů na podstránky je vysvětleno v [[pravidlech vytváření odkazů|"
+"LinkingRules]]."
diff --git a/ikiwiki/subpage/linkingrules.cs.po b/ikiwiki/subpage/linkingrules.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..46918a4
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/subpage/linkingrules.cs.po
@@ -0,0 +1,100 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/subpage/linkingrules page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:48-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-27 10:43+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To link to or from a [[SubPage]], you can normally use a regular "
+"[[WikiLink]] that does not contain the name of the parent directory of the "
+"[[SubPage]]. Ikiwiki descends the directory hierarchy looking for a page "
+"that matches your link."
+msgstr ""
+"Pro vytvoření odkazu z/na [[podstránku|SubPage]] můžete použít běžný [[wiki "
+"odkaz|WikiLink]], který neobsahuje název rodičovského adresáře [[podstránky|"
+"SubPage]]. Ikiwiki postupuje hierarchií adresářů a hledá stránku, která "
+"odpovídá zadanému odkazu."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"For example, if FooBar/SubPage links to \"OtherPage\", ikiwiki will first "
+"prefer pointing the link to FooBar/SubPage/OtherPage if it exists, next to "
+"FooBar/OtherPage and finally to OtherPage in the root of the wiki."
+msgstr ""
+"Například pokud stránka Cokoliv/Podstránka odkazuje na „JináStránka“, bude "
+"ikiwiki preferovat odkaz na Cokoliv/Podstránka/JináStránka (pokud existuje), "
+"potom Cokoliv/JináStránka a na závěr odkaz na JináStránka v kořenu wiki."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Note that this means that if a link on FooBar/SomePage to \"OtherPage\" "
+"currently links to OtherPage, in the root of the wiki, and FooBar/OtherPage "
+"is created, the link will _change_ to point to FooBar/OtherPage. On the "
+"other hand, a link from BazBar to \"OtherPage\" would be unchanged by this "
+"creation of a [[SubPage]] of FooBar."
+msgstr ""
+"To mimo jiné znamená, že pokud odkaz „JináStránka“ na stránce Cokoliv/"
+"NějakáStránka momentálně odkazuje na stránku JináStránka v kořenu wiki a "
+"někdo vytvoří stránku Cokoliv/JináStránka, odkaz se _změní_ a začne ukazovat "
+"na Cokoliv/JináStránka. Na druhou stranu odkaz z DalšíStránka na JináStránka "
+"by vytvořením [[podstránky|SubPage]] v adresáři Cokoliv zůstal nezměněn."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"You can also specify a link that contains a directory name, like \"FooBar/"
+"OtherPage\" to more exactly specify what page to link to. This is the only "
+"way to link to an unrelated [[SubPage]]."
+msgstr ""
+"Pro přesnější určení, kam má odkaz ukazovat, je možné zadat odkaz včetně "
+"jména adresáře, např. „Cokoliv/JináStránka“. Toto je jediný způsob, jak se "
+"odkazovat na nesouvisející [[podstránku|SubPage]]."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"You can use this to, for example, to link from BazBar to \"FooBar/SubPage\", "
+"or from BazBar/SubPage to \"FooBar/SubPage\"."
+msgstr ""
+"Můžete tak odkazovat například ze stránky DalšíStránka na „Cokoliv/"
+"Podstránka“, nebo z DalšíStránka/Podstránka na „Cokoliv/Podstránka“."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"You can also use \"/\" at the start of a link, to specify exactly which page "
+"to link to, when there are multiple pages with similar names and the link "
+"goes to the wrong page by default. For example, linking from \"FooBar/SubPage"
+"\" to \"/OtherPage\" will link to the \"OtherPage\" in the root of the wiki, "
+"even if there is a \"FooBar/OtherPage\"."
+msgstr ""
+"Pokud ve wiki existuje několik stránek se stejnými názvy a odkaz se vytváří "
+"na nesprávnou stránku, můžete na začátku odkazu použít „/“ a zapsat "
+"absolutní cestu ke stránce. Například odkaz z „Cosi/Podstránka“ na „/"
+"JináStránka“ se bude odkazovat na stránku v kořenu wiki i v případě, že "
+"existuje „Cosi/JináStránka“."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Also, if the wiki is configured with a userdir, you can link to pages within "
+"the userdir without specifying a path to them. This is to allow for easy "
+"linking to a user's page in the userdir, to sign a comment. These links are "
+"checked for last of all."
+msgstr ""
+"Pokud je wiki nastavena s volbou „userdir“, můžete se odkazovat na stránky "
+"uvnitř uživatelského adresáře bez nutnosti zadávání cesty. To umožňuje "
+"jednoduché odkazování na uživatelovu stránku, podepsání komentáře. Tyto "
+"odkazy jsou kontrolovány jako poslední."
diff --git a/ikiwiki/wikilink.cs.po b/ikiwiki/wikilink.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..27515a5
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/wikilink.cs.po
@@ -0,0 +1,115 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/wikilink page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-27 08:23+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"WikiLinks provide easy linking between pages of the wiki. To create a "
+"[[WikiLink]], just put the name of the page to link to in double brackets. "
+"For example `\\[[WikiLink]]`."
+msgstr ""
+"Wiki odkazy poskytují jednoduchý způsob vytváření odkazů mezi stránkami ve "
+"wiki. Pro vytvoření [[wiki odkazu|WikiLink]] jednoduše umístěte jméno "
+"stránky, na kterou se chcete odkázat, do dvojitých hranatých závorek. "
+"Například `\\[[WikiLink]]`."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"If you ever need to write something like `\\[[WikiLink]]` without creating a "
+"wikilink, just prefix it with a `\\`, like `\\\\[[WikiLink]]`."
+msgstr ""
+"Pokud byste někdy potřebovali napsat něco jako `\\[[WikiLink]]` bez "
+"vytvoření wiki odkazu, jednoduše před první závorku napište `\\` jako zde: `"
+"\\\\[[WikiLink]]`."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"There are some special [[SubPage/LinkingRules]] that come into play when "
+"linking between [[SubPages|SubPage]]."
+msgstr ""
+"Při odkazování mezi [[podstránkami|SubPage]] platí speciální [[pravidla "
+"vytváření odkazů|SubPage/LinkingRules]]."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"WikiLinks are matched with page names in a case-insensitive manner, so you "
+"don't need to worry about getting the case the same, and can capitalise "
+"links at the start of a sentence, and so on."
+msgstr ""
+"Wiki odkazy ignorují rozdíly mezi malými a velkými písmeny, takže se "
+"nemusíte starat o to, jaký zápis jste použili při vytváření stránky. Můžete "
+"tak v odkazech na začátcích vět použít velká písmena a podobně."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"It's also possible to write a WikiLink that uses something other than the "
+"page name as the link text. For example `\\[[foo_bar|SandBox]]` links to the "
+"SandBox page, but the link will appear like this: [[foo_bar|SandBox]]."
+msgstr ""
+"Také je možné vytvořit wiki odkaz, který používá jiný text odkazu, než je "
+"název odkazované stránky (čehož zhusta využíváme v českém překladu). "
+"Například `\\[[pískoviště|SandBox]]` odkazuje na stránku SandBox, ale odkaz "
+"bude vypadat takto: [[pískoviště|SandBox]]."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To link to an anchor inside a page, you can use something like `"
+"\\[[WikiLink#foo]]` ."
+msgstr ""
+"Pro odkaz na kotvu uvnitř stránky použijte něco jako `\\[[WikiLink#kotva]]`."
+
+#. type: Plain text
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Also, if the file linked to by a WikiLink looks like an image, it will be "
+#| "displayed inline on the page."
+msgid ""
+"If the file linked to by a WikiLink looks like an image, it will be "
+"displayed inline on the page."
+msgstr ""
+"Také pokud soubor odkazovaný pomocí wiki odkazu vypadá jako obrázek, bude "
+"zobrazen přímo ve stránce."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"You can also put an url in a WikiLink, to link to an external page. Email "
+"addresses can also be used to generate a mailto link."
+msgstr ""
+
+#~ msgid "Directives and WikiLinks"
+#~ msgstr "Direktivy a wiki odkazy"
+
+#~ msgid ""
+#~ "ikiwiki has two syntaxes for [[directives|directive]]. The older syntax "
+#~ "used spaces to distinguish between directives and wikilinks; as a result, "
+#~ "with that syntax in use, you cannot use spaces in WikiLinks, and must "
+#~ "replace spaces with underscores. The newer syntax, enabled with the "
+#~ "`prefix_directives` option in an ikiwiki setup file, prefixes directives "
+#~ "with `!`, and thus does not prevent links with spaces. Future versions "
+#~ "of ikiwiki will turn this option on by default."
+#~ msgstr ""
+#~ "ikiwiki používá pro [[direktivy|directive]] dva zápisy. Starší zápis "
+#~ "používá pro rozlišení mezi direktivami a wiki odkazy mezery. To znamená, "
+#~ "že ve wiki odkazech pak nemůžete použít mezery a musíte je nahradit "
+#~ "podtržítky. Novější zápis, který se povoluje v konfiguračním souboru "
+#~ "volbou `prefix_directives` vyžaduje, aby direktivy začínaly vykřičníkem a "
+#~ "tím pádem nevylučuje odkazy s mezerami. Budoucí verze ikiwiki budou mít "
+#~ "tuto volbu implicitně zapnutou."
diff --git a/index.cs.po b/index.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..acc7dc7
--- /dev/null
+++ b/index.cs.po
@@ -0,0 +1,27 @@
+# Czech translation of basewiki/index page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:48-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-16 16:18+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid "Welcome to your new wiki."
+msgstr "Vítejte ve své nové wiki."
+
+#. type: Plain text
+msgid "All wikis are supposed to have a [[SandBox]], so this one does too."
+msgstr "Všechny wiki by měly mít [[pískoviště|SandBox]] a tato není výjimkou."
+
+#. type: Plain text
+msgid "This wiki is powered by [[ikiwiki]]."
+msgstr "Tato wiki běží na [[ikiwiki]]."
diff --git a/recentchanges.cs.po b/recentchanges.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..069fade
--- /dev/null
+++ b/recentchanges.cs.po
@@ -0,0 +1,38 @@
+# Czech translation of basewiki/recentchanges page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:48-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-16 16:43+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta title=\"RecentChanges\"]]\n"
+msgstr "[[!meta title=\"Nedávné změny\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid "Recent changes to this wiki:"
+msgstr "Nedávné změny v této wiki:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"[[!inline pages=\"internal(recentchanges/change_*) and !*/Discussion\" \n"
+"template=recentchanges show=0]]\n"
+msgstr ""
+"[[!inline pages=\"internal(recentchanges/change_*) and !*/Discussion\" \n"
+"template=recentchanges show=0]]\n"
diff --git a/sandbox.cs.po b/sandbox.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..778a614
--- /dev/null
+++ b/sandbox.cs.po
@@ -0,0 +1,91 @@
+# Czech translation of basewiki/sandbox page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:48-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-16 16:56+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"This is the SandBox, a page anyone can edit to learn how to use the wiki."
+msgstr ""
+"Toto je pískoviště, stránka, kterou může upravovat kdokoliv, aby se naučil "
+"používat wiki."
+
+#. type: Plain text
+msgid "Here's a paragraph."
+msgstr "Tady máme odstavec."
+
+#. type: Plain text
+msgid "Here's another one with *emphasised* text."
+msgstr "A tady máme další se *zvýrazněným* textem."
+
+#. type: Title #
+#, no-wrap
+msgid "Header"
+msgstr "Nadpis"
+
+#. type: Title ##
+#, no-wrap
+msgid "Subheader"
+msgstr "Podnadpis"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"> This is a blockquote.\n"
+">\n"
+"> This is the first level of quoting.\n"
+">\n"
+"> > This is nested blockquote.\n"
+">\n"
+"> Back to the first level.\n"
+msgstr ""
+"> Toto je citace.\n"
+">\n"
+"> Toto je první úroveň citace.\n"
+">\n"
+"> > Toto je vnořená citace.\n"
+">\n"
+"> Zpět na první úroveň.\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid "Numbered list"
+msgstr "Číslovaný seznam"
+
+#. type: Bullet: '1. '
+msgid "First item."
+msgstr "První položka."
+
+#. type: Bullet: '1. '
+msgid "Another."
+msgstr "Další."
+
+#. type: Bullet: '1. '
+msgid "And another.."
+msgstr "A další..."
+
+#. type: Plain text
+msgid "Bulleted list"
+msgstr "Odrážkový seznam"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "*item*"
+msgstr "*položka*"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "item"
+msgstr "položka"
+
+#. type: Plain text
+msgid "[[ikiwiki/WikiLink]]"
+msgstr "[[wiki_odkaz|ikiwiki/WikiLink]]"
diff --git a/shortcuts.cs.po b/shortcuts.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..15d5230
--- /dev/null
+++ b/shortcuts.cs.po
@@ -0,0 +1,269 @@
+# Czech translation of basewiki/shortcuts page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-14 22:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-28 11:20+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"[[!if test=\"enabled(shortcut)\"\n"
+" then=\"This wiki has shortcuts **enabled**.\"\n"
+" else=\"This wiki has shortcuts **disabled**.\"]]\n"
+msgstr ""
+"[[!if test=\"enabled(shortcut)\"\n"
+" then=\"Tato wiki má zkratky **povolené**.\"\n"
+" else=\"Tato wiki má zkratky **vypnuté**.\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid "Some examples of using shortcuts include:"
+msgstr "Příklady použití některých zkratek:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\t\\[[!google foo]]\n"
+"\t\\[[!wikipedia War_of_1812]]\n"
+"\t\\[[!debbug 12345]]\n"
+"\tCheck the \\[[!cia ikiwiki desc=\"CIA page for %s\"]].\n"
+msgstr ""
+"\t\\[[!google foo]]\n"
+"\t\\[[!wikipedia War_of_1812]]\n"
+"\t\\[[!debbug 12345]]\n"
+"\tZkontrolujte \\[[!cia ikiwiki desc=\"CIA stránku %s\"]].\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid "This page controls what shortcut links the wiki supports."
+msgstr "Tato stránka určuje, které zkratky bude wiki podporovat."
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[!shortcut name=google url=\"http://www.google.com/search?q=%s\"]]"
+msgstr "[[!shortcut name=google url=\"http://www.google.com/search?q=%s\"]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[!shortcut name=archive url=\"http://web.archive.org/*/%S\"]]"
+msgstr "[[!shortcut name=archive url=\"http://web.archive.org/*/%S\"]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[!shortcut name=gmap url=\"http://maps.google.com/maps?q=%s\"]]"
+msgstr "[[!shortcut name=gmap url=\"http://maps.google.com/maps?q=%s\"]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[!shortcut name=gmsg url=\"http://groups.google.com/groups?selm=%s\"]]"
+msgstr ""
+"[[!shortcut name=gmsg url=\"http://groups.google.com/groups?selm=%s\"]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[!shortcut name=wikipedia url=\"http://en.wikipedia.org/wiki/%s\"]]"
+msgstr "[[!shortcut name=wikipedia url=\"http://en.wikipedia.org/wiki/%s\"]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[!shortcut name=wikitravel url=\"http://wikitravel.org/en/%s\"]]"
+msgstr "[[!shortcut name=wikitravel url=\"http://wikitravel.org/en/%s\"]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[!shortcut name=wiktionary url=\"http://en.wiktionary.org/wiki/%s\"]]"
+msgstr "[[!shortcut name=wiktionary url=\"http://en.wiktionary.org/wiki/%s\"]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "[[!shortcut name=debbug url=\"http://bugs.debian.org/%s\" desc=\"bug #%s"
+#| "\"]]"
+msgid ""
+"[[!shortcut name=debbug url=\"http://bugs.debian.org/%S\" desc=\"Debian bug #"
+"%s\"]]"
+msgstr ""
+"[[!shortcut name=debbug url=\"http://bugs.debian.org/%s\" desc=\"chyba č. %s"
+"\"]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"[[!shortcut name=deblist url=\"http://lists.debian.org/debian-%s\" desc="
+"\"debian-%s@lists.debian.org\"]]"
+msgstr ""
+"[[!shortcut name=deblist url=\"http://lists.debian.org/debian-%s\" desc="
+"\"debian-%s@lists.debian.org\"]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[!shortcut name=debpkg url=\"http://packages.debian.org/%s\"]]"
+msgstr "[[!shortcut name=debpkg url=\"http://packages.debian.org/%s\"]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[!shortcut name=debpkgsid url=\"http://packages.debian.org/sid/%s\"]]"
+msgstr "[[!shortcut name=debpkgsid url=\"http://packages.debian.org/sid/%s\"]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[!shortcut name=debpts url=\"http://packages.qa.debian.org/%s\"]]"
+msgstr "[[!shortcut name=debpts url=\"http://packages.qa.debian.org/%s\"]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"[[!shortcut name=debmsg url=\"http://lists.debian.org/msgid-search/%s\"]]"
+msgstr ""
+"[[!shortcut name=debmsg url=\"http://lists.debian.org/msgid-search/%s\"]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"[[!shortcut name=debrt url=\"https://rt.debian.org/Ticket/Display.html?id=%s"
+"\"]]"
+msgstr ""
+"[[!shortcut name=debrt url=\"https://rt.debian.org/Ticket/Display.html?id=%s"
+"\"]]"
+
+#. type: Plain text
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| "* [[!shortcut name=debss url=\"http://snapshot.debian.net/package/%s\"]]\n"
+#| " * Usage: `\\[[!debss package]]`, `\\[[!debss package#version]]`, or `\\[[!debss package/version]]`. See http://snapshot.debian.net for details.\n"
+#| "* [[!shortcut name=debwiki url=\"http://wiki.debian.org/%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=fdobug url=\"https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=%s\" desc=\"freedesktop.org bug #%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=fdolist url=\"http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/%s\" desc=\"%s@lists.freedesktop.org\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=gnomebug url=\"http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=%s\" desc=\"GNOME bug #%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=linuxbug url=\"http://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=%s\" desc=\"Linux bug #%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=mozbug url=\"https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=%s\" desc=\"Mozilla bug #%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=gnulist url=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/%s\" desc=\"%s@gnu.org\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=marcmsg url=\"http://marc.info/?i=%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=marclist url=\"http://marc.info/?l=%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=gmane url=\"http://dir.gmane.org/gmane.%s\" desc=\"gmane.%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=gmanemsg url=\"http://mid.gmane.org/%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=cpan url=\"http://search.cpan.org/search?mode=dist&query=%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=ctan url=\"http://tug.ctan.org/cgi-bin/ctanPackageInformation.py?id=%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=hoogle url=\"http://haskell.org/hoogle/?q=%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=iki url=\"http://ikiwiki.info/%S/\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=ljuser url=\"http://%s.livejournal.com/\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=rfc url=\"http://www.ietf.org/rfc/rfc%s.txt\" desc=\"RFC %s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=c2 url=\"http://c2.com/cgi/wiki?%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=meatballwiki url=\"http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=emacswiki url=\"http://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki/%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=haskellwiki url=\"http://haskell.org/haskellwiki/%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=dict url=\"http://www.dict.org/bin/Dict?Form=Dict1&Strategy=*&Database=*&Query=%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=imdb url=\"http://imdb.com/find?q=%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=gpg url=\"http://pgpkeys.mit.edu:11371/pks/lookup?op=vindex&exact=on&search=0x%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=perldoc url=\"http://perldoc.perl.org/search.html?q=%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=whois url=\"http://reports.internic.net/cgi/whois?whois_nic=%s&type=domain\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=cve url=\"http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=cia url=\"http://cia.vc/stats/project/%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=ciauser url=\"http://cia.vc/stats/user/%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=flickr url=\"http://www.flickr.com/photos/%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=man url=\"http://linux.die.net/man/%s\"]]\n"
+#| "* [[!shortcut name=ohloh url=\"http://www.ohloh.net/projects/%s\"]]\n"
+msgid ""
+"* [[!shortcut name=debss url=\"http://snapshot.debian.net/package/%s\"]]\n"
+" * Usage: `\\[[!debss package]]`, `\\[[!debss package#version]]`, or `\\[[!debss package/version]]`. See http://snapshot.debian.net for details.\n"
+"* [[!shortcut name=debwiki url=\"http://wiki.debian.org/%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=fdobug url=\"https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=%s\" desc=\"freedesktop.org bug #%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=fdolist url=\"http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/%s\" desc=\"%s@lists.freedesktop.org\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=gnomebug url=\"http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=%s\" desc=\"GNOME bug #%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=linuxbug url=\"http://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=%s\" desc=\"Linux bug #%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=mozbug url=\"https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=%s\" desc=\"Mozilla bug #%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=gnulist url=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/%s\" desc=\"%s@gnu.org\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=marcmsg url=\"http://marc.info/?i=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=marclist url=\"http://marc.info/?l=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=gmane url=\"http://dir.gmane.org/gmane.%s\" desc=\"gmane.%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=gmanemsg url=\"http://mid.gmane.org/%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=cpan url=\"http://search.cpan.org/search?mode=dist&query=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=ctan url=\"http://tug.ctan.org/cgi-bin/ctanPackageInformation.py?id=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=hoogle url=\"http://haskell.org/hoogle/?q=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=iki url=\"http://ikiwiki.info/%S/\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=ljuser url=\"http://%s.livejournal.com/\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=rfc url=\"http://www.ietf.org/rfc/rfc%s.txt\" desc=\"RFC %s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=c2 url=\"http://c2.com/cgi/wiki?%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=meatballwiki url=\"http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=emacswiki url=\"http://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki/%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=haskellwiki url=\"http://haskell.org/haskellwiki/%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=dict url=\"http://www.dict.org/bin/Dict?Form=Dict1&Strategy=*&Database=*&Query=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=imdb url=\"http://imdb.com/find?q=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=gpg url=\"http://pgpkeys.mit.edu:11371/pks/lookup?op=vindex&exact=on&search=0x%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=perldoc url=\"http://perldoc.perl.org/search.html?q=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=whois url=\"http://reports.internic.net/cgi/whois?whois_nic=%s&type=domain\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=cve url=\"http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=cia url=\"http://cia.vc/stats/project/%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=ciauser url=\"http://cia.vc/stats/user/%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=flickr url=\"http://www.flickr.com/photos/%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=man url=\"http://linux.die.net/man/%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=ohloh url=\"http://www.ohloh.net/projects/%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=cpanrt url=\"https://rt.cpan.org/Ticket/Display.html?id=%s\" desc=\"CPAN RT#%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=novellbug url=\"https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=%s\" desc=\"bug %s\"]]\n"
+msgstr ""
+"* [[!shortcut name=debss url=\"http://snapshot.debian.net/package/%s\"]]\n"
+" * Použití: `\\[[!debss balík]]`, `\\[[!debss balík#verze]]` nebo `\\[[!debss balík/verze]]`. Podrobnosti na http://snapshot.debian.net.\n"
+"* [[!shortcut name=debwiki url=\"http://wiki.debian.org/%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=fdobug url=\"https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=%s\" desc=\"freedesktop.org bug #%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=fdolist url=\"http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/%s\" desc=\"%s@lists.freedesktop.org\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=gnomebug url=\"http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=%s\" desc=\"GNOME chyba č. %s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=linuxbug url=\"http://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=%s\" desc=\"Linux chyba č. %s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=mozbug url=\"https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=%s\" desc=\"Mozilla chyba č. %s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=gnulist url=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/%s\" desc=\"%s@gnu.org\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=marcmsg url=\"http://marc.info/?i=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=marclist url=\"http://marc.info/?l=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=gmane url=\"http://dir.gmane.org/gmane.%s\" desc=\"gmane.%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=gmanemsg url=\"http://mid.gmane.org/%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=cpan url=\"http://search.cpan.org/search?mode=dist&query=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=ctan url=\"http://tug.ctan.org/cgi-bin/ctanPackageInformation.py?id=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=hoogle url=\"http://haskell.org/hoogle/?q=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=iki url=\"http://ikiwiki.info/%S/\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=ljuser url=\"http://%s.livejournal.com/\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=rfc url=\"http://www.ietf.org/rfc/rfc%s.txt\" desc=\"RFC %s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=c2 url=\"http://c2.com/cgi/wiki?%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=meatballwiki url=\"http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=emacswiki url=\"http://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki/%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=haskellwiki url=\"http://haskell.org/haskellwiki/%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=dict url=\"http://www.dict.org/bin/Dict?Form=Dict1&Strategy=*&Database=*&Query=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=imdb url=\"http://imdb.com/find?q=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=gpg url=\"http://pgpkeys.mit.edu:11371/pks/lookup?op=vindex&exact=on&search=0x%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=perldoc url=\"http://perldoc.perl.org/search.html?q=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=whois url=\"http://reports.internic.net/cgi/whois?whois_nic=%s&type=domain\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=cve url=\"http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=cia url=\"http://cia.vc/stats/project/%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=ciauser url=\"http://cia.vc/stats/user/%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=flickr url=\"http://www.flickr.com/photos/%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=man url=\"http://linux.die.net/man/%s\"]]\n"
+"* [[!shortcut name=ohloh url=\"http://www.ohloh.net/projects/%s\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To add a new shortcut, use the `shortcut` [[ikiwiki/directive]]. In the url, "
+"\"%s\" is replaced with the text passed to the named shortcut, after [[!"
+"wikipedia url_encoding]] it, and '%S' is replaced with the raw, non-encoded "
+"text. The optional `desc` parameter controls the description of the link."
+msgstr ""
+"Pro přidání nové zkratky použijte [[direktivu|ikiwiki/directive]] "
+"`shortcut`. Řetězec „%s“ je v adrese nahrazen textem předaným dané zkratce. "
+"Tento text je automaticky zakódován ([[!wikipedia url_encoding]]) do podoby "
+"vhodné pro url. Nechcete-li text kódovat, použijte „%S“. Volitelný parametr "
+"`desc` dovoluje změnit popis odkazu."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Remember that the `name` you give the shortcut will become a new [[ikiwiki/"
+"directive]]. Avoid using a `name` that conflicts with an existing "
+"directive. These directives also accept a `desc` parameter that will "
+"override the one provided at definition time."
+msgstr ""
+"Mějte na paměti, že jméno, které dáte zkratce pomocí parametru `name`, se "
+"stane novou [[direktivou|ikiwiki/directive]]. Vyhněte se tedy jménům, která "
+"kolidují s existujícími direktivami. Tyto direktivy podporují parametr "
+"`desc`, který má přednost před popisem zadaným při definici zkratky."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"If you come up with a shortcut that you think others might find useful, "
+"consider contributing it to the [shortcuts page on the ikiwiki wiki](http://"
+"ikiwiki.info/shortcuts/), so that future versions of ikiwiki will include "
+"your shortcut in the standard underlay."
+msgstr ""
+"Pokud jste přišli na nějakou zkratku, o které si myslíte, že by byla "
+"užitečná i pro ostatní, zkuste ji přidat do [seznamu zkratek ve wiki ikiwiki]"
+"(http://ikiwiki.info/shortcuts/), aby ji budoucí verze ikiwiki obsahovaly "
+"rovnou ve standardní výbavě."
diff --git a/templates.cs.po b/templates.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..5ac5cdb
--- /dev/null
+++ b/templates.cs.po
@@ -0,0 +1,339 @@
+# Czech translation of basewiki/templates page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-20 09:38+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"[[Ikiwiki]] uses many templates for many purposes. By editing its templates, "
+"you can fully customise this site."
+msgstr ""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Templates are located in `/usr/share/ikiwiki/templates` by default; the "
+"`templatedir` setting can be used to make another directory be searched "
+"first. Customised templates can also be placed inside the \"templates/\" "
+"directory in your wiki's source."
+msgstr ""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Ikiwiki uses the HTML::Template module as its template engine. This supports "
+"things like conditionals and loops in templates and is pretty easy to learn. "
+"All you really need to know to modify templates is this:"
+msgstr ""
+
+#. type: Bullet: '* '
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To insert the raw value of a variable, with wiki markup not yet converted "
+#| "to html, use `<TMPL_VAR raw_variable>`."
+msgid "To insert the value of a template variable, use `<TMPL_VAR variable>`."
+msgstr ""
+"Chcete-li vložit hodnotu proměnné bez dalších úprav (bez převodu na html), "
+"použijte `<TMPL_VAR raw_proměnná>`."
+
+#. type: Bullet: '* '
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To make a block of text conditional on a variable being set use `<TMPL_IF "
+#| "NAME=\"variable\">text</TMPL_IF>`."
+msgid ""
+"To make a block of text conditional on a variable being set use `<TMPL_IF "
+"variable>text</TMPL_IF>`."
+msgstr ""
+"Chcete-li blok textu zobrazit pouze pokud je nastavena příslušná proměnná, "
+"použijte `<TMPL_IF NAME=\"proměnná\">text</TMPL_IF>`."
+
+#. type: Bullet: '* '
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To use one block of text if a variable is set and a second if it's not, "
+#| "use `<TMPL_IF NAME=\"variable\">text<TMPL_ELSE>other text</TMPL_IF>`"
+msgid ""
+"To use one block of text if a variable is set and a second if it's not, use "
+"`<TMPL_IF variable>text<TMPL_ELSE>other text</TMPL_IF>`"
+msgstr ""
+"Chcete-li použít jeden blok textu v případě, že je proměnná nastavená, a "
+"jiný blok textu pokud nastavená není, použijte `<TMPL_IF NAME=\"proměnná"
+"\">text<TMPL_ELSE>jiný text</TMPL_IF>`."
+
+#. type: Plain text
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid "[[!if test=\"enabled(template) and enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+msgid "[[!if test=\"enabled(template)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(template) and enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Title ##
+#, no-wrap
+msgid "template pages"
+msgstr ""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"The [[!iki ikiwiki/directive/template desc=\"template directive\"]] allows "
+"wiki pages to be used as templates, filled out and inserted into other pages "
+"in the wiki."
+msgstr ""
+
+#. type: Plain text
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid "[[!if test=\"enabled(template) and enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+msgid "[[!if test=\"enabled(edittemplate)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(template) and enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Title ##
+#, no-wrap
+msgid "default content for new pages"
+msgstr ""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"The [[!iki ikiwiki/directive/edittemplate desc=\"edittemplate directive\"]] "
+"can be used to make new pages default to containing text from a template "
+"page, which can be filled out as the page is edited."
+msgstr ""
+
+#. type: Plain text
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid "[[!if test=\"enabled(template) and enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+msgid ""
+"[[!if test=\"(enabled(template) or enabled(edittemplate))\n"
+"and enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(template) and enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Plain text
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| "[[!inline pages=\"templates/* and !*/discussion\" feeds=no archive=yes\n"
+#| "sort=title template=titlepage]]\n"
+msgid ""
+"[[!inline pages=\"templates/* and !*.tmpl and !templates/*/* and !*/discussion\"\n"
+"feeds=no archive=yes sort=title template=titlepage\n"
+"rootpage=templates postformtext=\"Add a new template named:\"]]\n"
+msgstr ""
+"[[!inline pages=\"templates/* and !*/discussion\" feeds=no archive=yes\n"
+"sort=title template=titlepage]]\n"
+
+#. type: Title ##
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid "Using a template"
+msgid "wiki templates"
+msgstr "Používání šablon"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"These templates are used to build the wiki. The aim is to keep almost all "
+"html out of ikiwiki and in the templates."
+msgstr ""
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"`page.tmpl` - Used for displaying all regular wiki pages. This is the key "
+"template to customise. [[!if test=\"enabled(pagetemplate)\" then=\"\"\""
+msgstr ""
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+" (The [[!iki ikiwiki/directive/pagetemplate desc=\"pagetemplate directive\"]]\n"
+" can be used to make a page use a different template than `page.tmpl`.)\"\"\"]]\n"
+"* `rsspage.tmpl` - Used for generating rss feeds for blogs.\n"
+"* `rssitem.tmpl` - Used for generating individual items on rss feeds.\n"
+"* `atompage.tmpl` - Used for generating atom feeds for blogs.\n"
+"* `atomitem.tmpl` - Used for generating individual items on atom feeds.\n"
+"* `inlinepage.tmpl` - Used for displaying a post in a blog.\n"
+"* `archivepage.tmpl` - Used for listing a page in a blog archive page.\n"
+"* `titlepage.tmpl` - Used for listing a page by title in a blog archive page.\n"
+"* `microblog.tmpl` - Used for showing a microblogging post inline.\n"
+"* `blogpost.tmpl` - Used for a form to add a post to a blog (and rss/atom links)\n"
+"* `feedlink.tmpl` - Used to add rss/atom links if `blogpost.tmpl` is not used.\n"
+"* `aggregatepost.tmpl` - Used by the aggregate plugin to create\n"
+" a page for a post.\n"
+"* `searchform.tmpl`, `googleform.tmpl` - Used by the search plugin \n"
+" and google plugin to add search forms to wiki pages.\n"
+"* `searchquery.tmpl` - This is a Omega template, used by the\n"
+" search plugin.\n"
+"* `comment.tmpl` - Used by the comments plugin to display a comment.\n"
+"* `change.tmpl` - Used to create a page describing a change made to the wiki.\n"
+"* `recentchanges.tmpl` - Used for listing a change on the RecentChanges page.\n"
+"* `autoindex.tmpl` - Filled in by the autoindex plugin to make index pages.\n"
+"* `autotag.tmpl` - Filled in by the tag plugin to make tag pages.\n"
+"* `calendarmonth.tmpl`, `calendaryear.tmpl` - Used by ikiwiki-calendar to\n"
+" make calendar archive pages.\n"
+"* `editpage.tmpl`, `editconflict.tmpl`, `editcreationconflict.tmpl`,\n"
+" `editfailedsave.tmpl`, `editpagegone.tmpl`, `pocreatepage.tmpl`,\n"
+" `editcomment.tmpl` `commentmoderation.tmpl`, `renamesummary.tmpl`,\n"
+" `passwordmail.tmpl`, `openid-selector.tmpl` - Parts of ikiwiki's user\n"
+" interface; do not normally need to be customised.\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "[[!if test=\"enabled(template)\"\n"
+#~ "then=\"This wiki has templates **enabled**.\"\n"
+#~ "else=\"This wiki has templates **disabled**.\"\n"
+#~ "]]\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "[[!if test=\"enabled(template)\"\n"
+#~ "then=\"Tato wiki má šablony **povolené**.\"\n"
+#~ "else=\"Tato wiki má šablony **vypnuté**.\"\n"
+#~ "]]\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Templates are files that can be filled out and inserted into pages in the "
+#~ "wiki."
+#~ msgstr ""
+#~ "Šablony jsou soubory, které je možno vyplnit a vložit do stránek ve wiki."
+
+#~ msgid ""
+#~ "These templates are available for inclusion onto other pages in this wiki:"
+#~ msgstr "V této wiki jsou k dispozici následující šablony:"
+
+#~ msgid "Using a template works like this:"
+#~ msgstr "Použití šablony vypadá následovně:"
+
+#~ msgid "\t\\[[!template id=note text=\"\"\"Here is the text to insert into my note.\"\"\"]]\n"
+#~ msgstr "\t\\[[!template id=note text=\"\"\"Text pro vložení do poznámky.\"\"\"]]\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This fills out the [[note]] template, filling in the `text` field with "
+#~ "the specified value, and inserts the result into the page."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tímto se v šabloně [[note]] vyplní pole `text` zadanou hodnotou a "
+#~ "výsledek se vloží do stránky."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Generally, a value can include any markup that would be allowed in the "
+#~ "wiki page outside the template. Triple-quoting the value even allows "
+#~ "quotes to be included in it. Combined with multi-line quoted values, this "
+#~ "allows for large chunks of marked up text to be embedded into a template:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Hodnota může obsahovat libovolné značky, které jsou povoleny v běžné wiki "
+#~ "stránce. Trojité uvozovky dokonce umožňují používat uvnitř hodnoty i "
+#~ "běžné anglické uvozovky. V kombinaci s viceřádkovými hodnotami lze do "
+#~ "šablony vložit poměrně velké kusy označkovaného textu:"
+
+#~ msgid " \\[[!template id=foo name=\"Sally\" color=\"green\" age=8 notes=\"\"\"\n"
+#~ msgstr " \\[[!template id=foo name=\"Sally\" color=\"zelená\" age=8 notes=\"\"\"\n"
+
+#~ msgid "\\[[Charley]]'s sister."
+#~ msgstr "\\[[Charlieho|Charley]] sestra."
+
+#~ msgid "\"I want to be an astronaut when I grow up.\""
+#~ msgstr "\"Až vyrostu, chci být kosmonautem.\""
+
+#~ msgid "Really 8 and a half."
+#~ msgstr "Opravdu, 8 a půl."
+
+#~ msgid "Creating a template"
+#~ msgstr "Vytvoření šablony"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To create a template, simply add a template directive to a page, and the "
+#~ "page will provide a link that can be used to create the template. The "
+#~ "template is a regular wiki page, located in the `templates/` subdirectory "
+#~ "inside the source directory of the wiki."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pro vytvoření šablony jednoduše přidejte do stránky direktivu template a "
+#~ "stránka poskytne odkaz, který se dá použít pro vytvoření šablony. Šablona "
+#~ "je běžná wiki stránka umístěná ve zdrojovém adresáři wiki v podadresáři "
+#~ "`templates/`."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The template uses the syntax used by the [[!cpan HTML::Template]] perl "
+#~ "module, which allows for some fairly complex things to be done. Consult "
+#~ "its documentation for the full syntax, but all you really need to know "
+#~ "are a few things:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Šablona používá stejnou syntaxi jako perlový modul [[!cpan HTML::"
+#~ "Template]], což umožňuje provádět poměrně komplexní věci. Úplný popis "
+#~ "syntaxe naleznete v dokumentaci modulu, ale ve skutečnosti stačí znát jen "
+#~ "pár věcí:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Each parameter you pass to the template directive will generate a "
+#~ "template variable. There are also some pre-defined variables like PAGE "
+#~ "and BASENAME."
+#~ msgstr ""
+#~ "Každý parametr, který předáte direktivě template, vygeneruje proměnnou "
+#~ "šablony. Existuje několik předdefinovaných proměnných jako PAGE a "
+#~ "BASENAME."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To insert the value of a variable, use `<TMPL_VAR variable>`. Wiki markup "
+#~ "in the value will first be converted to html."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pro vložení hodnoty proměnné použijte `<TMPL_VAR proměnná>`. Wiki značky "
+#~ "v hodnotě budou nejprve převedeny na html."
+
+#~ msgid "Here's a sample template:"
+#~ msgstr "Ukázková šablona:"
+
+#~ msgid ""
+#~ " <span class=\"infobox\">\n"
+#~ " Name: \\[[<TMPL_VAR raw_name>]]<br />\n"
+#~ " Age: <TMPL_VAR age><br />\n"
+#~ " <TMPL_IF NAME=\"color\">\n"
+#~ " Favorite color: <TMPL_VAR color><br />\n"
+#~ " <TMPL_ELSE>\n"
+#~ " No favorite color.<br />\n"
+#~ " </TMPL_IF>\n"
+#~ " <TMPL_IF NAME=\"notes\">\n"
+#~ " <hr />\n"
+#~ " <TMPL_VAR notes>\n"
+#~ " </TMPL_IF>\n"
+#~ " </span>\n"
+#~ msgstr ""
+#~ " <span class=\"infobox\">\n"
+#~ " Jméno: \\[[<TMPL_VAR raw_name>]]<br />\n"
+#~ " Věk: <TMPL_VAR age><br />\n"
+#~ " <TMPL_IF NAME=\"color\">\n"
+#~ " Oblíbená barva: <TMPL_VAR color><br />\n"
+#~ " <TMPL_ELSE>\n"
+#~ " Žádná oblíbená barva.<br />\n"
+#~ " </TMPL_IF>\n"
+#~ " <TMPL_IF NAME=\"notes\">\n"
+#~ " <hr />\n"
+#~ " <TMPL_VAR notes>\n"
+#~ " </TMPL_IF>\n"
+#~ " </span>\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The filled out template will be formatted the same as the rest of the "
+#~ "page that contains it, so you can include WikiLinks and all other forms "
+#~ "of wiki markup in the template. Note though that such WikiLinks will not "
+#~ "show up as backlinks to the page that uses the template."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vyplněná šablona bude formátována stejně jako zbytek stránky, do které je "
+#~ "vložena, tudíž můžete v šabloně používat wiki linky a všechny obvyklé "
+#~ "formátovací značky. Změnou je, že se wiki linky neobjeví jako zpětné "
+#~ "odkazy na stránku, která šablonu použila."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Note the use of \"raw_name\" inside the [[ikiwiki/WikiLink]] generator. "
+#~ "This ensures that if the name contains something that might be mistaken "
+#~ "for wiki markup, it's not converted to html before being processed as a "
+#~ "[[ikiwiki/WikiLink]]."
+#~ msgstr ""
+#~ "Všimněte si použití „raw_name“ uvnitř generátoru [[wiki odkazu|ikiwiki/"
+#~ "WikiLink]]. Tímto se zajistí, že pokud by jméno obsahovalo něco, co by "
+#~ "mohlo být považováno za formátovací wiki značku, nebude to převedeno na "
+#~ "html před vytvořením [[wiki odkazu|ikiwiki/WikiLink]]."
diff --git a/templates/note.cs.po b/templates/note.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..3cf27ac
--- /dev/null
+++ b/templates/note.cs.po
@@ -0,0 +1,55 @@
+# Czech translation of basewiki/templetes/note page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-20 10:11+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| "<div class=\"notebox\">\n"
+#| "<TMPL_VAR text>\n"
+#| "</div>\n"
+#| "<TMPL_UNLESS NAME=\"text\">\n"
+#| "Use this template to insert a note into a page. The note will be styled to\n"
+#| "float to the right of other text on the page. This template has one\n"
+#| "parameter:\n"
+#| "<ul>\n"
+#| "<li>`text` - the text to display in the note\n"
+#| "</ul>\n"
+#| "</TMPL_UNLESS>\n"
+msgid ""
+"<div class=\"notebox\">\n"
+"<TMPL_VAR text>\n"
+"</div>\n"
+"<TMPL_UNLESS text>\n"
+"Use this template to insert a note into a page. The note will be styled to\n"
+"float to the right of other text on the page. This template has one\n"
+"parameter:\n"
+"<ul>\n"
+"<li>`text` - the text to display in the note\n"
+"</ul>\n"
+"</TMPL_UNLESS>\n"
+msgstr ""
+"<div class=\"notebox\">\n"
+"<TMPL_VAR text>\n"
+"</div>\n"
+"<TMPL_UNLESS NAME=\"text\">\n"
+"Šablona slouží pro vložení poznámky do stránky. Poznámka bude pomocí stylů \n"
+"nastavena, aby plavala při pravém okraji stránky. Šablona má jediný \n"
+"parametr:\n"
+"<ul>\n"
+"<li>`text` - text, který se má zobrazit v poznámce\n"
+"</ul>\n"
+"</TMPL_UNLESS>\n"
diff --git a/templates/popup.cs.po b/templates/popup.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..17d7342
--- /dev/null
+++ b/templates/popup.cs.po
@@ -0,0 +1,69 @@
+# Czech translation of basewiki/templetes/popup page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-20 10:28+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, fuzzy, no-wrap
+#| msgid ""
+#| "<TMPL_UNLESS NAME=\"mouseover\">\n"
+#| "Use this template to create a popup window that is displayed when the mouse\n"
+#| "is over part of the page. This template has two parameters:\n"
+#| "<ul>\n"
+#| "<li>`mouseover` - This is the text or other content that triggers the\n"
+#| "popup.\n"
+#| "<li>`popup` - This should be the content of the popup window. It can be\n"
+#| "anything, even images or a whole little wiki page, but should not be too\n"
+#| "large for good usability.\n"
+#| "</ul>\n"
+#| "Note that browsers that do not support the CSS will display the popup\n"
+#| "inline in the page, inside square brackets.\n"
+#| "</TMPL_UNLESS>\n"
+#| "<span class=\"popup\"><TMPL_VAR mouseover>\n"
+#| "<span class=\"paren\">[</span><span class=\"balloon\"><TMPL_VAR popup></span><span class=\"paren\">]</span>\n"
+#| "</span>\n"
+msgid ""
+"<TMPL_UNLESS mouseover>\n"
+"Use this template to create a popup window that is displayed when the mouse\n"
+"is over part of the page. This template has two parameters:\n"
+"<ul>\n"
+"<li>`mouseover` - This is the text or other content that triggers the\n"
+"popup.\n"
+"<li>`popup` - This should be the content of the popup window. It can be\n"
+"anything, even images or a whole little wiki page, but should not be too\n"
+"large for good usability.\n"
+"</ul>\n"
+"Note that browsers that do not support the CSS will display the popup\n"
+"inline in the page, inside square brackets.\n"
+"</TMPL_UNLESS>\n"
+"<span class=\"popup\"><TMPL_VAR mouseover>\n"
+"<span class=\"paren\">[</span><span class=\"balloon\"><TMPL_VAR popup></span><span class=\"paren\">]</span>\n"
+"</span>\n"
+msgstr ""
+"<TMPL_UNLESS NAME=\"mouseover\">\n"
+"Šablona slouží pro vytvoření vyskakovacího okna, které se objeví při najetí\n"
+"myší nad danou část stránky. Šablona má dva parametry:\n"
+"<ul>\n"
+"<li>`mouseover` - Text, případně jiný obsah, který aktivuje vyskočení okna.\n"
+"<li>`popup` - Obsah vyskakovacího okna. Může to být téměř cokoliv (obrázky\n"
+"nebo celá malá wiki stránka), ale pro rozumnou použitelnost by to nemělo být\n"
+"příliš velké.\n"
+"</ul>\n"
+"Prohlížeče, které nepodporují kaskádové styly, zobrazí obsah vyskakovacího\n"
+"okna přímo ve stránce uvnitř hranatých závorek.\n"
+"</TMPL_UNLESS>\n"
+"<span class=\"popup\"><TMPL_VAR mouseover>\n"
+"<span class=\"paren\">[</span><span class=\"balloon\"><TMPL_VAR popup></span><span class=\"paren\">]</span>\n"
+"</span>\n"