summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ikiwiki/formatting.cs.po
diff options
context:
space:
mode:
authorJonas Smedegaard <dr@jones.dk>2010-10-14 13:37:40 +0200
committerJonas Smedegaard <dr@jones.dk>2010-10-14 13:37:40 +0200
commitf395d3d4cdff704650953c722feba0860c7fde81 (patch)
tree0d3b1a592f8b3683b9dbb63dfa8800e83364f323 /ikiwiki/formatting.cs.po
Sync with ikiwiki 3.20100926.HEADmasterikiwiki
Diffstat (limited to 'ikiwiki/formatting.cs.po')
-rw-r--r--ikiwiki/formatting.cs.po288
1 files changed, 288 insertions, 0 deletions
diff --git a/ikiwiki/formatting.cs.po b/ikiwiki/formatting.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..3206677
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/formatting.cs.po
@@ -0,0 +1,288 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/formatting page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:49-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-28 11:17+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta title=\"Formatting wiki pages\"]]\n"
+msgstr "[[!meta title=\"Formátování wiki stránek\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Text on this wiki is, by default, written in a form very close to how you "
+"might write text for an email message. This style of text formatting is "
+"called [[MarkDown]], and it works like this:"
+msgstr ""
+"Text na této wiki je psán hodně podobně tomu, jak byste mohli psát email. "
+"Tento styl formátování se nazývá [[Markdown]] a používá se následovně:"
+
+#. type: Plain text
+msgid "Leave blank lines between paragraphs."
+msgstr "Odstavce oddělujte prázdnými řádky."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"You can *\\*emphasise\\** or **\\*\\*strongly emphasise\\*\\*** text by "
+"placing it in single or double asterisks."
+msgstr ""
+"Text můžete *\\*zvýraznit\\** nebo **\\*\\*silně zdůraznit\\*\\*** uzavřením "
+"mezi jedny nebo dvoje hvězdičky."
+
+#. type: Plain text
+msgid "To create a list, start each line with an asterisk:"
+msgstr "Pro vytvoření seznamu začněte každý řádek hvězdičkou:"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "\"* this is my list\""
+msgstr "\"* toto je můj seznam\""
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "\"* another item\""
+msgstr "\"* další položka\""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To make a numbered list, start each line with a number (any number will do) "
+"followed by a period:"
+msgstr ""
+"Pro vytvoření číslovaného seznamu začněte každý řádek číslem (libovolným) "
+"následovaným tečkou:"
+
+#. type: Bullet: '1. '
+msgid "\"1. first line\""
+msgstr "\"1. první řádek\""
+
+#. type: Bullet: '2. '
+msgid "\"2. second line\""
+msgstr "\"2. druhý řádek\""
+
+#. type: Bullet: '2. '
+msgid "\"2. third line\""
+msgstr "\"2. třetí řádek\""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To create a header, start a line with one or more `#` characters followed by "
+"a space and the header text. The number of `#` characters controls the size "
+"of the header:"
+msgstr ""
+"Pro vytvoření nadpisu začněte řádek jedním nebo více znaky `#`, mezerou a "
+"textem nadpisu. Počet znaků `#` určuje velikost nadpisu:"
+
+#. type: Title #
+#, no-wrap
+msgid "# h1"
+msgstr "# h1"
+
+#. type: Title ##
+#, no-wrap
+msgid "## h2"
+msgstr "## h2"
+
+#. type: Title ###
+#, no-wrap
+msgid "### h3"
+msgstr "### h3"
+
+#. type: Title ####
+#, no-wrap
+msgid "#### h4"
+msgstr "#### h4"
+
+#. type: Title #####
+#, no-wrap
+msgid "##### h5"
+msgstr "##### h5"
+
+#. type: Title ######
+#, no-wrap
+msgid "###### h6"
+msgstr "###### h6"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To create a horizontal rule, just write three or more dashes or stars on "
+"their own line:"
+msgstr ""
+"Pro vytvoření horizontální čáry napište na samostatný řádek alespoň tři "
+"pomlčky nebo hvězdičky:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "To quote someone, prefix the quote with \">\":\n"
+msgstr "Chcete-li někoho citovat, uvoďte citaci znakem „>“:\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"> To be or not to be,\n"
+"> that is the question.\n"
+msgstr ""
+"> Být či nebýt,\n"
+"> toť oč tu běží.\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid "To write a code block, indent each line with a tab or 4 spaces:"
+msgstr ""
+"Pro zápis bloku kódu odsaďte každý řádek tabulátorem nebo čtyřmi mezerami:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
+"\t20 GOTO 10\n"
+msgstr ""
+"\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
+"\t20 GOTO 10\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"To link to an url or email address, you can just put the\n"
+"url in angle brackets: <<http://ikiwiki.info>>, or you can use the\n"
+"form \\[link text\\]\\(url\\)\n"
+msgstr "Pro vytvoření odkazu na url nebo emailovou adresu můžete jednoduše uzavřít url do špičatých závorek: <<http://ikiwiki.info>>, nebo použít formu \\[text odkazu\\]\\(url\\)\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"In addition to basic html formatting using [[MarkDown]], this wiki lets you "
+"use the following additional features:"
+msgstr ""
+"Kromě základního html formátování pomocí [[MarkDown]]u vám tato wiki dává k "
+"dispozici následující vylepšení:"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"To link to another page on the wiki, place the page's name inside double "
+"square brackets. So you would use `\\[[WikiLink]]` to link to [[WikiLink]]."
+msgstr ""
+"Odkaz na jinou stránku ve wiki vytvoříte tak, že jméno stránky uzavřete do "
+"dvojice hranatých závorek. Pro odkaz na stránku [[WikiLink]] byste použili `"
+"\\[[WikiLink]]`."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "Insert [[smileys]] and some other useful symbols. :-)"
+msgstr ""
+"Vkládání [[smajlíků|smileys]] a několika dalších užitečných symbolů. :-)"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "Use [[shortcuts]] to link to common resources."
+msgstr "Použití [[zkratek|shortcuts]] pro odkazy na běžné zdroje."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
+msgstr "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"Create and fill out [[templates]] for repeated chunks of parameterized wiki "
+"text."
+msgstr ""
+"Vytváření a používání [[šablon|templates]] pro opakované kusy "
+"parameterizovaného wiki textu."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"* Insert various [[directives|directive]] onto a page to perform useful\n"
+" actions.\n"
+"[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr ""
+"* Vkládání různých [[direktiv|directive]], které mohou provádět užitečné\n"
+" akce.\n"
+"[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid " For example, you can:\n"
+msgstr " Například můžete:\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+msgid "Add a table of contents to a page:"
+msgstr "Přidat do stránky obsah:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!toc]]\n"
+msgstr "\t\\[[!toc]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+msgid "Change the title of a page:"
+msgstr "Změnit název stránky:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!meta title=\"full page title\"]]\n"
+msgstr "\t\\[[!meta title=\"Kompletní název stránky\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+msgid "Create a blog by inlining a set of pages:"
+msgstr "Vytvořit blog vložením množiny stránek:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
+msgstr "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid " Full list of [[directives|directive]] enabled for this wiki:\n"
+msgstr " Úplný seznam [[direktiv|directive]] povolených v této wiki:\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid " [[!listdirectives ]]\n"
+msgstr " [[!listdirectives ]]\n"