summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorJonas Smedegaard <dr@jones.dk>2010-10-14 13:37:40 +0200
committerJonas Smedegaard <dr@jones.dk>2010-10-14 13:37:40 +0200
commitf395d3d4cdff704650953c722feba0860c7fde81 (patch)
tree0d3b1a592f8b3683b9dbb63dfa8800e83364f323
Sync with ikiwiki 3.20100926.HEADmasterikiwiki
-rw-r--r--ikiwiki.cs.po74
-rw-r--r--ikiwiki/directive.cs.po130
-rw-r--r--ikiwiki/formatting.cs.po288
-rw-r--r--ikiwiki/markdown.cs.po48
-rw-r--r--ikiwiki/openid.cs.po121
-rw-r--r--ikiwiki/pagespec.cs.po278
-rw-r--r--ikiwiki/pagespec/attachment.cs.po120
-rw-r--r--ikiwiki/pagespec/po.cs.po75
-rw-r--r--ikiwiki/searching.cs.po80
-rw-r--r--ikiwiki/subpage.cs.po59
-rw-r--r--ikiwiki/subpage/linkingrules.cs.po100
-rw-r--r--ikiwiki/wikilink.cs.po115
-rw-r--r--index.cs.po27
-rw-r--r--recentchanges.cs.po38
-rw-r--r--sandbox.cs.po91
-rw-r--r--shortcuts.cs.po269
-rw-r--r--templates.cs.po339
-rw-r--r--templates/note.cs.po55
-rw-r--r--templates/popup.cs.po69
19 files changed, 2376 insertions, 0 deletions
diff --git a/ikiwiki.cs.po b/ikiwiki.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..39bd065
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki.cs.po
@@ -0,0 +1,74 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-16 16:29+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"This wiki is powered by [ikiwiki](http://ikiwiki.info/).\n"
+"[[!if test=\"enabled(version)\"\n"
+" then=\"(Currently running version [[!version ]].)\"\n"
+"]]\n"
+msgstr ""
+"Tato wiki běží na [ikiwiki](http://ikiwiki.info/).\n"
+"[[!if test=\"enabled(version)\"\n"
+" then=\"(Momentálně na verzi [[!version ]].)\"\n"
+"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid "Some documentation on using ikiwiki:"
+msgstr "Základní dokumentace o používání ikiwiki:"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[ikiwiki/formatting]]"
+msgstr "[[formátování|ikiwiki/formatting]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[ikiwiki/wikilink]]"
+msgstr "[[wiki_odkazy|ikiwiki/wikilink]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[ikiwiki/subpage]]"
+msgstr "[[podstránky|ikiwiki/subpage]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[ikiwiki/pagespec]]"
+msgstr "[[výběr_stránek|ikiwiki/pagespec]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[ikiwiki/directive]]"
+msgstr "[[direktivy|ikiwiki/directive]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[ikiwiki/markdown]]"
+msgstr "[[ikiwiki/markdown]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[ikiwiki/openid]]"
+msgstr "[[ikiwiki/openid]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[ikiwiki/searching]]"
+msgstr "[[vyhledávání|ikiwiki/searching]]"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "[[templates]]"
+msgstr ""
diff --git a/ikiwiki/directive.cs.po b/ikiwiki/directive.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..984c776
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/directive.cs.po
@@ -0,0 +1,130 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/directive page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:49-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-22 07:39+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Directives are similar to a [[ikiwiki/WikiLink]] in form, except they begin "
+"with `!` and may contain parameters. The general form is:"
+msgstr ""
+"Direktivy se podobají [[wiki odkazům|ikiwiki/WikiLink]], až na to, že "
+"začínají vykřičníkem a mohou obsahovat parametry. Obecný formát vypadá "
+"následovně:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!directive param=\"value\" param=\"value\"]]\n"
+msgstr "\t\\[[!direktiva param=\"hodnota\" param=\"hodnota\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"This gets expanded before the rest of the page is processed, and can be used "
+"to transform the page in various ways."
+msgstr ""
+"Direktivy se aplikují před zpracováním zbytku stránky a mohou stránku "
+"nejrůznějším způsobem měnit."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"The quotes around values can be omitted if the value is a simple word. "
+"Also, some directives may use parameters without values, for example:"
+msgstr ""
+"Uvozovky okolo hodnot mohou být vynechány v případě, že je hodnotou jediné "
+"slovo. Některé direktivy mohou používat parametry bez hodnot. Například:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!tag foo]]\n"
+msgstr "\t\\[[!tag foo]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"A directive does not need to all be on one line, it can be wrapped to "
+"multiple lines if you like:"
+msgstr ""
+"Direktiva nemusí být zapsána celá na jednom řádku. Pokud je to čitelnější, "
+"můžete ji roztáhnout přes více řádků:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\t\\[[!directive foo=\"baldersnatch\"\n"
+"\tbar=\"supercalifragilisticexpialidocious\" baz=11]]\n"
+msgstr ""
+"\t\\[[!direktiva foo=\"baldersnatch\"\n"
+"\tbar=\"supercalifragilisticexpialidocious\" baz=11]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Also, multiple lines of *quoted* text can be used for a value. To allow "
+"quote marks inside the quoted text, delimit the block of text with triple-"
+"quotes:"
+msgstr ""
+"Více řádků *uvozeného* textu lze použít i v hodnotě. Chcete-li v uvozeném "
+"textu použít (anglické) uvozovky, obklopte text trojitými uvozovkami:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!directive text=\"\"\"\n"
+msgstr "\t\\[[!direktiva text=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: ' 1. '
+msgid "\"foo\""
+msgstr "\"něco\""
+
+#. type: Bullet: ' 2. '
+msgid "\"bar\""
+msgstr "\"cosi\""
+
+#. type: Bullet: ' 3. '
+msgid "\"baz\""
+msgstr "\"cokoliv\""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"ikiwiki also has an older syntax for directives, which requires a space in "
+"directives to distinguish them from [[wikilinks|ikiwiki/wikilink]]. This "
+"syntax has several disadvantages: it requires a space after directives with "
+"no parameters (such as `\\[[pagecount ]]`), and it prohibits spaces in "
+"[[wikilinks|ikiwiki/wikilink]]. ikiwiki now provides the `!`-prefixed "
+"syntax shown above as default. However, ikiwiki still supports wikis using "
+"the older syntax, if the `prefix_directives` option is disabled."
+msgstr ""
+"ikiwiki podporuje i starší zápis direktiv, který vyžaduje, aby se v "
+"direktivě nacházela mezera, což ji odliší od [[wiki odkazů|ikiwiki/"
+"wikilink]]. Tento zápis má několik nevýhod: vyžaduje za direktivou bez "
+"parametrů mezeru (například `\\[[pagecount ]]`) a naopak neumožňuje mezery "
+"ve [[wiki odkazech|ikiwiki/wikilink]]. Zápis direktiv s `!` na začátku je v "
+"ikiwiki výchozí, ale chcete-li použít starší způsob zápisu, stačí vypnout "
+"volbu `prefix_directives`."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid "Here is a list of currently available directives in this wiki:"
+msgstr "Následuje seznam direktiv povolených v této wiki:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!listdirectives ]]\n"
+msgstr "[[!listdirectives ]]\n"
diff --git a/ikiwiki/formatting.cs.po b/ikiwiki/formatting.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..3206677
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/formatting.cs.po
@@ -0,0 +1,288 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/formatting page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:49-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-28 11:17+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta title=\"Formatting wiki pages\"]]\n"
+msgstr "[[!meta title=\"Formátování wiki stránek\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Text on this wiki is, by default, written in a form very close to how you "
+"might write text for an email message. This style of text formatting is "
+"called [[MarkDown]], and it works like this:"
+msgstr ""
+"Text na této wiki je psán hodně podobně tomu, jak byste mohli psát email. "
+"Tento styl formátování se nazývá [[Markdown]] a používá se následovně:"
+
+#. type: Plain text
+msgid "Leave blank lines between paragraphs."
+msgstr "Odstavce oddělujte prázdnými řádky."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"You can *\\*emphasise\\** or **\\*\\*strongly emphasise\\*\\*** text by "
+"placing it in single or double asterisks."
+msgstr ""
+"Text můžete *\\*zvýraznit\\** nebo **\\*\\*silně zdůraznit\\*\\*** uzavřením "
+"mezi jedny nebo dvoje hvězdičky."
+
+#. type: Plain text
+msgid "To create a list, start each line with an asterisk:"
+msgstr "Pro vytvoření seznamu začněte každý řádek hvězdičkou:"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "\"* this is my list\""
+msgstr "\"* toto je můj seznam\""
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "\"* another item\""
+msgstr "\"* další položka\""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To make a numbered list, start each line with a number (any number will do) "
+"followed by a period:"
+msgstr ""
+"Pro vytvoření číslovaného seznamu začněte každý řádek číslem (libovolným) "
+"následovaným tečkou:"
+
+#. type: Bullet: '1. '
+msgid "\"1. first line\""
+msgstr "\"1. první řádek\""
+
+#. type: Bullet: '2. '
+msgid "\"2. second line\""
+msgstr "\"2. druhý řádek\""
+
+#. type: Bullet: '2. '
+msgid "\"2. third line\""
+msgstr "\"2. třetí řádek\""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To create a header, start a line with one or more `#` characters followed by "
+"a space and the header text. The number of `#` characters controls the size "
+"of the header:"
+msgstr ""
+"Pro vytvoření nadpisu začněte řádek jedním nebo více znaky `#`, mezerou a "
+"textem nadpisu. Počet znaků `#` určuje velikost nadpisu:"
+
+#. type: Title #
+#, no-wrap
+msgid "# h1"
+msgstr "# h1"
+
+#. type: Title ##
+#, no-wrap
+msgid "## h2"
+msgstr "## h2"
+
+#. type: Title ###
+#, no-wrap
+msgid "### h3"
+msgstr "### h3"
+
+#. type: Title ####
+#, no-wrap
+msgid "#### h4"
+msgstr "#### h4"
+
+#. type: Title #####
+#, no-wrap
+msgid "##### h5"
+msgstr "##### h5"
+
+#. type: Title ######
+#, no-wrap
+msgid "###### h6"
+msgstr "###### h6"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To create a horizontal rule, just write three or more dashes or stars on "
+"their own line:"
+msgstr ""
+"Pro vytvoření horizontální čáry napište na samostatný řádek alespoň tři "
+"pomlčky nebo hvězdičky:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "To quote someone, prefix the quote with \">\":\n"
+msgstr "Chcete-li někoho citovat, uvoďte citaci znakem „>“:\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"> To be or not to be,\n"
+"> that is the question.\n"
+msgstr ""
+"> Být či nebýt,\n"
+"> toť oč tu běží.\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid "To write a code block, indent each line with a tab or 4 spaces:"
+msgstr ""
+"Pro zápis bloku kódu odsaďte každý řádek tabulátorem nebo čtyřmi mezerami:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
+"\t20 GOTO 10\n"
+msgstr ""
+"\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
+"\t20 GOTO 10\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"To link to an url or email address, you can just put the\n"
+"url in angle brackets: <<http://ikiwiki.info>>, or you can use the\n"
+"form \\[link text\\]\\(url\\)\n"
+msgstr "Pro vytvoření odkazu na url nebo emailovou adresu můžete jednoduše uzavřít url do špičatých závorek: <<http://ikiwiki.info>>, nebo použít formu \\[text odkazu\\]\\(url\\)\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"In addition to basic html formatting using [[MarkDown]], this wiki lets you "
+"use the following additional features:"
+msgstr ""
+"Kromě základního html formátování pomocí [[MarkDown]]u vám tato wiki dává k "
+"dispozici následující vylepšení:"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"To link to another page on the wiki, place the page's name inside double "
+"square brackets. So you would use `\\[[WikiLink]]` to link to [[WikiLink]]."
+msgstr ""
+"Odkaz na jinou stránku ve wiki vytvoříte tak, že jméno stránky uzavřete do "
+"dvojice hranatých závorek. Pro odkaz na stránku [[WikiLink]] byste použili `"
+"\\[[WikiLink]]`."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "Insert [[smileys]] and some other useful symbols. :-)"
+msgstr ""
+"Vkládání [[smajlíků|smileys]] a několika dalších užitečných symbolů. :-)"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid "Use [[shortcuts]] to link to common resources."
+msgstr "Použití [[zkratek|shortcuts]] pro odkazy na běžné zdroje."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
+msgstr "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: '* '
+msgid ""
+"Create and fill out [[templates]] for repeated chunks of parameterized wiki "
+"text."
+msgstr ""
+"Vytváření a používání [[šablon|templates]] pro opakované kusy "
+"parameterizovaného wiki textu."
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"* Insert various [[directives|directive]] onto a page to perform useful\n"
+" actions.\n"
+"[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr ""
+"* Vkládání různých [[direktiv|directive]], které mohou provádět užitečné\n"
+" akce.\n"
+"[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid " For example, you can:\n"
+msgstr " Například můžete:\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+msgid "Add a table of contents to a page:"
+msgstr "Přidat do stránky obsah:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!toc]]\n"
+msgstr "\t\\[[!toc]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+msgid "Change the title of a page:"
+msgstr "Změnit název stránky:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!meta title=\"full page title\"]]\n"
+msgstr "\t\\[[!meta title=\"Kompletní název stránky\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+msgid "Create a blog by inlining a set of pages:"
+msgstr "Vytvořit blog vložením množiny stránek:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
+msgstr "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid " Full list of [[directives|directive]] enabled for this wiki:\n"
+msgstr " Úplný seznam [[direktiv|directive]] povolených v této wiki:\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid " [[!listdirectives ]]\n"
+msgstr " [[!listdirectives ]]\n"
diff --git a/ikiwiki/markdown.cs.po b/ikiwiki/markdown.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..3217b00
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/markdown.cs.po
@@ -0,0 +1,48 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/markdown page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:48-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-22 08:43+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"[Markdown](http://daringfireball.net/projects/markdown/) is a minimal "
+"markup language that resembles plain text as used in email messages. It is "
+"the markup language used by this wiki by default."
+msgstr ""
+"[Markdown](http://daringfireball.net/projects/markdown/) je minimální "
+"značkovací jazyk, který připomíná prostý text používaný v emailové "
+"korespondeci. Tento značkovací jazyk je v této wiki používaný jako výchozí."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"For documentation about the markdown syntax, see [[formatting]] and "
+"[Markdown: syntax](http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax)."
+msgstr ""
+"Popis syntaxe naleznete na stránkách [[formátování|formatting]] a [Markdown: "
+"syntax](http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax)."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Note that [[WikiLinks|WikiLink]] and [[directives|directive]] are not part "
+"of the markdown syntax, and are the only bit of markup that this wiki "
+"handles internally."
+msgstr ""
+"Poznamenejme, že [[wiki odkazy|WikiLink]] a [[direktivy|directive]] nejsou "
+"součástí syntaxe Markdownu a jsou jediné části značkování, které si tato "
+"wiki řeší interně."
diff --git a/ikiwiki/openid.cs.po b/ikiwiki/openid.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..d3de65d
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/openid.cs.po
@@ -0,0 +1,121 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/openid page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-22 09:00+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta title=\"OpenID\"]]\n"
+msgstr "[[!meta title=\"OpenID\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"[[!if test=\"enabled(openid)\"\n"
+" then=\"This wiki has OpenID **enabled**.\"\n"
+" else=\"This wiki has OpenID **disabled**.\"]]\n"
+msgstr ""
+"[[!if test=\"enabled(openid)\"\n"
+" then=\"Tato wiki má OpenID **povolené**.\"\n"
+" else=\"Tato wiki má OpenID **vypnuté**.\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"[OpenID](http://openid.net) is a decentralized authentication mechanism that "
+"allows you to have one login that you can use on a growing number of "
+"websites."
+msgstr ""
+"[OpenID](http://openid.net) je decentralizovaný authentizační systém, který "
+"vám umožňuje mít jedno přihlášení, které můžete použít na stále rostoucím "
+"počtu webů."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"If you have an account with some of the larger web service providers, you "
+"might already have an OpenID. [Directory of OpenID providers](http://"
+"openiddirectory.com/openid-providers-c-1.html)"
+msgstr ""
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!if test=\"enabled(openid)\" then=\"\"\"\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To sign in to this wiki using OpenID, just enter it in the OpenID field in "
+"the signin form. You do not need to give this wiki a password or go through "
+"any registration process when using OpenID."
+msgstr ""
+"Pro přihlášení do této wiki pomocí OpenID jednoduše zadejte své OpenID do "
+"pole pro přihlášení přes OpenID. Při používání OpenID se u této wiki "
+"nemusíte registrovat ani zadávat žádné heslo."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"It's also possible to make a page in the wiki usable as an OpenID url, by "
+"delegating it to an openid server. Here's an example of how to do that:"
+msgstr ""
+"Dokonce je možné vytvořit wiki stránku, která bude sloužit jako OpenID url. "
+"Tato stránka bude delegovat požadavky na OpenID server. Příklad:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\t\\[[!meta openid=\"http://yourid.myopenid.com/\"\n"
+"\t server=\"http://www.myopenid.com/server\"]]\n"
+msgstr ""
+"\t\\[[!meta openid=\"http://vase-id.myopenid.com/\"\n"
+"\t server=\"http://www.myopenid.com/server\"]]\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To sign up for an OpenID, visit one of the following identity providers:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pro získání OpenID navštivte některého z následujících poskytovatelů "
+#~ "identit:"
+
+#~ msgid "[MyOpenID](https://www.myopenid.com/)"
+#~ msgstr "[MyOpenID](https://www.myopenid.com/)"
+
+#~ msgid "[GetOpenID](https://getopenid.com/)"
+#~ msgstr "[GetOpenID](https://getopenid.com/)"
+
+#~ msgid "[LiveJournal](http://www.livejournal.com/openid/)"
+#~ msgstr "[LiveJournal](http://www.livejournal.com/openid/)"
+
+#~ msgid "[TrustBearer](https://openid.trustbearer.com/)"
+#~ msgstr "[TrustBearer](https://openid.trustbearer.com/)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "or any of the [many others out there](http://openiddirectory.com/openid-"
+#~ "providers-c-1.html)"
+#~ msgstr ""
+#~ "nebo některého [z mnoha dalších](http://openiddirectory.com/openid-"
+#~ "providers-c-1.html)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your OpenID is the URL that you are given when you sign up.\n"
+#~ "[[!if test=\"enabled(openid)\" then=\"\"\"\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vaše OpenID je URL, které jste získali, když jste se zaregistrovali.\n"
+#~ "[[!if test=\"enabled(openid)\" then=\"\"\"\n"
+
+#~ msgid "[Videntity](http://videntity.org/)"
+#~ msgstr "[Videntity](http://videntity.org/)"
diff --git a/ikiwiki/pagespec.cs.po b/ikiwiki/pagespec.cs.po
new file mode 100644
index 0000000..0ed80b9
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/pagespec.cs.po
@@ -0,0 +1,278 @@
+# Czech translation of basewiki/ikiwiki/pagespec page for ikiwiki.
+# Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
+# This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-26 14:14+0200\n"
+"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
+"Language: cs\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"To select a set of pages, such as pages that are locked, pages whose commit "
+"emails you want subscribe to, or pages to combine into a blog, the wiki uses "
+"a PageSpec. This is an expression that matches a set of pages."
+msgstr ""
+"Pro výběr množiny stránek (jako jsou například zamknuté stránky, stránky, u "
+"nichž chcete dostávat maily se změnami nebo třeba stránky, které chcete "
+"zkombinovat do blogu) používá wiki něco s názvem PageSpec. PageSpec je "
+"výraz, který se shoduje s množinou stránek."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"The simplest PageSpec is a simple list of pages. For example, this matches "
+"any of the three listed pages:"
+msgstr ""
+"Nejjednodušší PageSpec je jednoduchý seznam stránek. Například následující "
+"se shoduje s libovolnou ze tří zmíněných stránek:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\tfoo or bar or baz\n"
+msgstr "\tstránka1 or stránka2 or stránka3\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"More often you will want to match any pages that have a particular thing in "
+"their name. You can do this using a glob pattern. \"`*`\" stands for any "
+"part of a page name, and \"`?`\" for any single letter of a page name. So "
+"this matches all pages about music, and any [[SubPage]]s of the SandBox, but "
+"does not match the SandBox itself:"
+msgstr ""
+"Mnohem častěji budete chtít vybrat stránky, které obsahují ve svém názvu "
+"konkrétní řetězec. K tomu můžete použít tzv. vzor, který může obsahovat "
+"zástupné znaky. „`*`“ znamená libovolnou část názvu stránky, „`?`“ zastupuje "
+"jedno písmeno názvu stránky. Následující příklad vybere všechny stránky o "
+"hudbě a všechny [[podstránky|SubPage]] [[pískoviště|SandBox]] (ve wiki "
+"uložené jako SandBox), ale ne pískoviště samotné:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\t*music* or SandBox/*\n"
+msgstr "\t*music* or SandBox/*\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"You can also prefix an item with \"`!`\" to skip pages that match it. So to "
+"match all pages except for Discussion pages and the SandBox:"
+msgstr ""
+"Výraz můžete uvodit znakem „`!`“ a negovat tak jeho význam, tj. přeskočit "
+"dané stránky. Například chcete-li vybrat všechny stránky ve wiki kromě "
+"diskuzí (uložené jako Discussion) a pískoviště (SandBox), použijte:"
+
+#. type: Bullet: ' * '
+msgid "and !SandBox and !*/Discussion"
+msgstr "and !SandBox and !*/Discussion"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Some more elaborate limits can be added to what matches using these "
+"functions:"
+msgstr "S komplikovanějšími výběry mohou pomoci následující funkce:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid ""
+"* \"`glob(someglob)`\" - matches pages and other files that match the given glob.\n"
+" Just writing the glob by itself is actually a shorthand for this function.\n"
+"* \"`page(glob)`\" - like `glob()`, but only matches pages, not other files\n"
+"* \"`link(page)`\" - matches only pages that link to a given page (or glob)\n"
+"* \"`tagged(tag)`\" - matches pages that are tagged or link to the given tag (or\n"
+" tags matched by a glob)\n"
+"* \"`backlink(page)`\" - matches only pages that a given page links to\n"
+"* \"`creation_month(month)`\" - matches only files created on the given month\n"
+"* \"`creation_day(mday)`\" - or day of the month\n"
+"* \"`creation_year(year)`\" - or year\n"
+"* \"`created_after(page)`\" - matches only files created after the given page\n"
+" was created\n"
+"* \"`created_before(page)`\" - matches only files created before the given page\n"
+" was created\n"
+"* \"`internal(glob)`\" - like `glob()`, but matches even internal-use \n"
+" pages that globs do not usually match.\n"
+"* \"`title(glob)`\", \"`author(glob)`\", \"`authorurl(glob)`\",\n"
+" \"`license(glob)`\", \"`copyright(glob)`\", \"`guid(glob)`\" \n"
+" - match pages that have the given metadata, matching the specified glob.\n"
+"* \"`user(username)`\" - tests whether a modification is being made by a\n"
+" user with the specified username. If openid is enabled, an openid can also\n"
+" be put here. Glob patterns can be used in the username. For example, \n"
+" to match all openid users, use `user(*://*)`\n"
+"* \"`admin()`\" - tests whether a modification is being made by one of the\n"
+" wiki admins.\n"
+"* \"`ip(address)`\" - tests whether a modification is being made from the\n"
+" specified IP address.\n"
+"* \"`comment(glob)`\" - matches comments to a page matching the glob.\n"
+"* \"`comment_pending(glob)`\" - matches unmoderated, pending comments.\n"
+"* \"`postcomment(glob)`\" - matches only when comments are being \n"
+" posted to a page matching the specified glob\n"
+msgstr ""
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"For example, to match all pages in a blog that link to the page about music "
+"and were written in 2005:"
+msgstr ""
+"Například pro výběr všech stránek v blogu, které se odkazují na stránku o "
+"hudbě a byly napsány v roce 2005:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\tblog/* and link(music) and creation_year(2005)\n"
+msgstr "\tblog/* and link(music) and creation_year(2005)\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Note the use of \"and\" in the above example, that means that only pages "
+"that match each of the three expressions match the whole. Use \"and\" when "
+"you want to combine expression like that; \"or\" when it's enough for a page "
+"to match one expression. Note that it doesn't make sense to say \"index and "
+"SandBox\", since no page can match both expressions."
+msgstr ""
+"Povšimněte si použití „and“ v předchozím příkladu. Znamená to, že se vyberou "
+"pouze stránky, které splňují všechny tři podmínky zároveň. Pokud by stačilo, "
+"aby byla platná alespoň jedna ze zadaných podmínek, použijte „or“. Poznámka: "
+"výraz „index and SandBox“ nikdy nevrátí žádnou stránku, protože není možné, "
+"aby nějaká stránka splňovala obě podmínky zároveň."
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"More complex expressions can also be created, by using parentheses for "
+"grouping. For example, to match pages in a blog that are tagged with either "
+"of two tags, use:"
+msgstr ""
+"Při vytváření komplexnějších výrazů můžete použít závorky. Například pro "
+"výběr stránek v blogu, které mají alespoň jeden ze dvou štítků, můžete "
+"použít:"
+
+#. type: Plain text
+#, no-wrap
+msgid "\tblog/* and (tagged(foo) or tagged(bar))\n"
+msgstr "\tblog/* and (tagged(štítek1) or tagged(štítek2))\n"
+
+#. type: Plain text
+msgid ""
+"Note that page names in PageSpecs are matched against the absolute filenames "
+"of the pages in the wiki, so a pagespec \"foo\" used on page \"a/b\" will "
+"not match a page named \"a/foo\" or \"a/b/foo\". To match relative to the "
+"directory of the page containing the pagespec, you can use \"./\". For "
+"example, \"./foo\" on page \"a/b\" matches page \"a/foo\"."
+msgstr ""
+"Jména stránek v PageSpec se porovnávají vůči absolutním jménům souborů wiki "
+"stránek, takže PageSpec „něco“ použité na stránce „a/b“ nenajde „a/něco“ ani "
+"„a/b/něco“. Chcete-li vyhledávat relativně k adresáři stránky, která "
+"obsahuje PageSpec, můžete použít „./“. To znamená, že „./něco“ na stránce „a/"
+"b“ najde stránku „a/něco“."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\"`link(page)`\" - matches only pages that link to a given page (or glob)"