summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/shortcuts.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'shortcuts.mdwn')
-rw-r--r--shortcuts.mdwn83
1 files changed, 83 insertions, 0 deletions
diff --git a/shortcuts.mdwn b/shortcuts.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..6be1c35
--- /dev/null
+++ b/shortcuts.mdwn
@@ -0,0 +1,83 @@
+[[!if test="enabled(shortcut)"
+ then="Denne wiki har genveje **aktiveret**."
+ else="Denne wiki har genveje **deaktiveret**."]]
+
+Nogle eksempler på brug af genveje:
+
+ \[[!google foo]]
+ \[[!wikipedia War_of_1812]]
+ \[[!debbug 12345]]
+
+Denne side styrer hvilke genveje wikien understøtter.
+
+* [[!shortcut name=google url="https://encrypted.google.com/search?q=%s"]]
+* [[!shortcut name=archive url="http://web.archive.org/*/%S"]]
+* [[!shortcut name=gmap url="http://maps.google.com/maps?q=%s"]]
+* [[!shortcut name=gmsg url="http://groups.google.com/groups?selm=%s"]]
+* [[!shortcut name=wikipedia
+ url="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/%s"]]
+* [[!shortcut name=wikitravel url="https://wikitravel.org/en/%s"]]
+* [[!shortcut name=wiktionary
+ url="https://secure.wikimedia.org/wiktionary/en/wiki/%s"]]
+* [[!shortcut name=debbug url="http://bugs.debian.org/%S" desc="Debian bug
+ #%s"]]
+* [[!shortcut name=deblist url="http://lists.debian.org/debian-%s"
+ desc="debian-%s@lists.debian.org"]]
+* [[!shortcut name=debpkg url="http://packages.debian.org/%s"]]
+* [[!shortcut name=debpkgsid url="http://packages.debian.org/sid/%s"]]
+* [[!shortcut name=debpts url="http://packages.qa.debian.org/%s"]]
+* [[!shortcut name=debmsg url="http://lists.debian.org/msgid-search/%s"]]
+* [[!shortcut name=debrt
+ url="https://rt.debian.org/Ticket/Display.html?id=%s"]]
+* [[!shortcut name=debss url="http://snapshot.debian.net/package/%s"]]
+ * Usage: `\[[!debss package]]`, `\[[!debss package#version]]`, or `\[[!debss package/version]]`. See http://snapshot.debian.net for details.
+* [[!shortcut name=debwiki url="http://wiki.debian.org/%s"]]
+* [[!shortcut name=fdobug url="https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="freedesktop.org bug #%s"]]
+* [[!shortcut name=fdolist url="http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/%s" desc="%s@lists.freedesktop.org"]]
+* [[!shortcut name=gnomebug url="http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="GNOME bug #%s"]]
+* [[!shortcut name=linuxbug url="http://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="Linux bug #%s"]]
+* [[!shortcut name=mozbug url="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="Mozilla bug #%s"]]
+* [[!shortcut name=gnulist url="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/%s" desc="%s@gnu.org"]]
+* [[!shortcut name=marcmsg url="http://marc.info/?i=%s"]]
+* [[!shortcut name=marclist url="http://marc.info/?l=%s"]]
+* [[!shortcut name=gmane url="http://dir.gmane.org/gmane.%s" desc="gmane.%s"]]
+* [[!shortcut name=gmanemsg url="http://mid.gmane.org/%s"]]
+* [[!shortcut name=cpan url="http://search.cpan.org/search?mode=dist&query=%s"]]
+* [[!shortcut name=ctan url="http://tug.ctan.org/cgi-bin/ctanPackageInformation.py?id=%s"]]
+* [[!shortcut name=hoogle url="http://haskell.org/hoogle/?q=%s"]]
+* [[!shortcut name=iki url="http://ikiwiki.info/%S/"]]
+* [[!shortcut name=ljuser url="http://%s.livejournal.com/"]]
+* [[!shortcut name=rfc url="http://www.ietf.org/rfc/rfc%s.txt" desc="RFC %s"]]
+* [[!shortcut name=c2 url="http://c2.com/cgi/wiki?%s"]]
+* [[!shortcut name=meatballwiki url="http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?%s"]]
+* [[!shortcut name=emacswiki url="http://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki/%s"]]
+* [[!shortcut name=haskellwiki url="http://haskell.org/haskellwiki/%s"]]
+* [[!shortcut name=dict url="http://www.dict.org/bin/Dict?Form=Dict1&Strategy=*&Database=*&Query=%s"]]
+* [[!shortcut name=imdb url="http://imdb.com/find?q=%s"]]
+* [[!shortcut name=gpg url="http://pgpkeys.mit.edu:11371/pks/lookup?op=vindex&exact=on&search=0x%s"]]
+* [[!shortcut name=perldoc url="http://perldoc.perl.org/search.html?q=%s"]]
+* [[!shortcut name=whois url="http://reports.internic.net/cgi/whois?whois_nic=%s&type=domain"]]
+* [[!shortcut name=cve url="http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=%s"]]
+* [[!shortcut name=cia url="http://cia.vc/stats/project/%s"]]
+* [[!shortcut name=ciauser url="http://cia.vc/stats/user/%s"]]
+* [[!shortcut name=flickr url="http://www.flickr.com/photos/%s"]]
+* [[!shortcut name=man url="http://linux.die.net/man/%s"]]
+* [[!shortcut name=ohloh url="http://www.ohloh.net/projects/%s"]]
+* [[!shortcut name=cpanrt url="https://rt.cpan.org/Ticket/Display.html?id=%s" desc="CPAN RT#%s"]]
+* [[!shortcut name=novellbug url="https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=%s" desc="bug %s"]]
+
+To add a new shortcut, use the `shortcut` [[ikiwiki/directive]]. In the url,
+"%s" is replaced with the text passed to the named shortcut, after
+[[!wikipedia url_encoding]] it, and '%S' is replaced with the raw,
+non-encoded text. The optional `desc` parameter controls the description of
+the link.
+
+Husk at `name`-parameteren som du tildeler genvejen bliver et nyt
+[[direktiv|ikiwiki/directive]]. Undgå et navn som er i strid med et
+eksisterende direktiv. Disse direktiver accepterer også en `desc`-parameter
+som vil overskygge den der blev angivet ved definitionen.
+
+If you come up with a shortcut that you think others might find useful,
+consider contributing it to the [shortcuts page on the ikiwiki
+wiki](http://ikiwiki.info/shortcuts/), so that future versions of ikiwiki
+will include your shortcut in the standard underlay.