summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorJonas Smedegaard <dr@jones.dk>2010-10-14 13:38:18 +0200
committerJonas Smedegaard <dr@jones.dk>2010-10-14 13:38:18 +0200
commit04b07d80a598c6c8cfb7606ecafd91c459117d5c (patch)
tree7ffb060c1ece3193d4c56f354d6ff4e4f7aaed12
Sync with ikiwiki 3.20100926.HEADmasterikiwiki
-rw-r--r--ikiwiki.mdwn17
-rw-r--r--ikiwiki/directive.mdwn42
-rw-r--r--ikiwiki/formatting.mdwn108
-rw-r--r--ikiwiki/markdown.mdwn12
-rw-r--r--ikiwiki/openid.mdwn29
-rw-r--r--ikiwiki/pagespec.mdwn85
-rw-r--r--ikiwiki/pagespec/attachment.mdwn38
-rw-r--r--ikiwiki/pagespec/po.mdwn21
-rw-r--r--ikiwiki/searching.mdwn21
-rw-r--r--ikiwiki/subpage.mdwn14
-rw-r--r--ikiwiki/subpage/linkingrules.mdwn36
-rw-r--r--ikiwiki/wikilink.mdwn30
-rw-r--r--index.mdwn8
-rw-r--r--recentchanges.mdwn7
-rw-r--r--sandbox.mdwn33
-rw-r--r--shortcuts.mdwn83
-rw-r--r--templates.mdwn80
17 files changed, 664 insertions, 0 deletions
diff --git a/ikiwiki.mdwn b/ikiwiki.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..84f91ca
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki.mdwn
@@ -0,0 +1,17 @@
+[[!meta robots="noindex, follow"]]
+Denne wiki er drevet af [ikiwiki](http://ikiwiki.info/).
+[[!if test="enabled(version)"
+ then="(kører i øjeblikket version [[!version ]].)"
+]]
+
+Noget dokumentation om brug af ikiwiki:
+
+* [[formatering|ikiwiki/formatting]]
+* [[ikiwiki/wikilink]]
+* [[underside|ikiwiki/subpage]]
+* [[ikiwiki/pagespec]]
+* [[direktiv|ikiwiki/directive]]
+* [[ikiwiki/markdown]]
+* [[ikiwiki/openid]]
+* [[søgning|ikiwiki/searching]]
+* [[templates]]
diff --git a/ikiwiki/directive.mdwn b/ikiwiki/directive.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..4014092
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/directive.mdwn
@@ -0,0 +1,42 @@
+[[!meta robots="noindex, follow"]]
+Direktiver ligner et [[ikiwiki/WikiLink]] i form, undtagen at de begynder
+med `!` og kan indeholde parametre. Generelt er formen:
+
+ \[[!direktiv param="værdi" param="værdi"]]
+
+Dette udvides før resten af siden udarbejdes, og kan bruges til at omforme
+siden på forskellige måder.
+
+Citationen omkring værdier kan udelades hvis værdien er et simpelt
+ord. Desuden kan nogle direktiver bruge parametre uden værdier. Eksempel:
+
+ \[[!tag foo]]
+
+Et direktiv behøver ikke at blive holdt på een linje, det kan bredes ud over
+flere linjer hvis du har lyst:
+
+ \[[!direktiv foo="baldersnatch"
+ bar="supercalifragilisticexpialidocious" baz=11]]
+
+Flere linjer *citeret* tekst kan også bruges som værdi. For at tillade
+citation i den citerede tekst skal du adskille blokken med trippel-citat:
+
+ \[[!direktiv tekst="""
+ 1. "foo"
+ 2. "bar"
+ 3. "baz"
+ """]]
+
+Ikiwiki har også en ældre syntaks til direktiver, som kræver et mellemrum i
+direktiver for at skelne dem fra [[wikilinks|ikiwiki/wikilink]]. Denne
+syntaks har flere ulemper: den kræver et mellemrum efter direktiver uden
+parametre (såsom `\[[pagecount ]]`), og den forbyder mellemrum i
+[[wikilinks|ikiwiki/wikilink]]. Ikiwiki har nu den `!`-foranstillede syntaks
+vist ovenfor som det foretrukne alternativ. Ikiwiki understøtter dog fortsat
+den ældre syntaks, hvis ikke `prefix_directives`-valget er aktiveret.
+
+[[!if test="enabled(listdirectives)" then="""
+Her er en oversigt over konkret tilgængelige direktiver i for denne wiki:
+
+[[!listdirectives ]]
+"""]]
diff --git a/ikiwiki/formatting.mdwn b/ikiwiki/formatting.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..4a61761
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/formatting.mdwn
@@ -0,0 +1,108 @@
+[[!meta title="Formatering af wikisider"]]
+[[!meta robots="noindex, follow"]]
+
+Teksten på denne wiki er, som udgangspunkt, skrevet på en måde som ligger
+tæt op ad hvordan du muligvis formulerer dig i email-beskeder. Denne form
+for tekstformatering kaldes [[MarkDown]], og det fungerer sådan her:
+
+hold afstand med blanke linjer mellem afsnit.
+
+You can *\*emphasise\** or **\*\*strongly emphasise\*\*** text by placing it
+in single or double asterisks.
+
+En liste oprettes ved at begynde hver linje med en asterisk:
+
+* "* dette er min liste"
+* "* et andet emne"
+
+En nummereret liste laves ved at starte hver linje med et nummer (ethvert
+nummer kan bruges) efterfulgt af punktum:
+
+1. "1. første linje"
+2. "2. anden linje"
+2. "2. tredje linje"
+
+En overskrift eller en sektion er en linje med et eller flere `#`-tegn
+efterfulgt af et mellemrum og overskriftsteksten. Antallet af `#`-tegn
+styrer overskriftens størrelse:
+
+# # h1
+## ## h2
+### ### h3
+#### #### h4
+##### ##### h5
+###### ###### h6
+
+En vandret skillelinje oprettes ved at skrive tre eller flere bindestreger
+eller stjerner på en linje for sig selv.
+
+----
+
+Citater angives ved at sætte ">" foran hver linje:
+
+> At være eller ikke være,
+> det er spørgsmålet.
+
+En kodeblok skrives ved at indrykke hver linje med eet tabulator-tegn eller
+4 mellemrum:
+
+ 10 PRINT "Hello, world!"
+ 20 GOTO 10
+
+Du kan henvise til en URL eller en email-adresse ved at putte addressen i
+vinkelklammer: <<http://ikiwiki.info>>, eller du kan bruge formen
+\[henvisningstekst\]\(adresse\)
+
+----
+
+Udover normal html-formatering med [[MarkDown]], kan du med denne wiki bruge
+følgende ekstra finesser:
+
+* Henvise til en anden side på wikien ved at skrive sidenavnet med dobbelte
+ lodrette klammer omkring. Udtrykket `\[[WikiLink]]` henviser til
+ [[WikiLink]].
+
+[[!if test="enabled(smiley) and smileys" then="""
+* Indsætte [[smileys]] og andre anvendelige symboler. :-)
+"""]]
+
+[[!if test="enabled(shortcut) and shortcuts" then="""
+* Bruge [[genveje|shortcuts]] til at henvise til gængse ressourcer.
+
+ \[[!wikipedia War\_of\_1812]]
+"""]]
+
+[[!if test="enabled(template) and templates" then="""
+* Oprette og udfylde [[skabeloner|templates]] for gentagne klumper af
+ parameteriseret wikitekst.
+"""]]
+
+* Indsæt diverse [[directiver|directive]] på en side for at udføre nyttige
+ handlinger.
+[[!if test="enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)" then="""
+ Eksempelvis kan du:
+"""]]
+
+[[!if test="enabled(toc)" then="""
+ * Tilføje en indholdsfortegnelse til en side:
+
+ \[[!toc]]
+"""]]
+
+
+[[!if test="enabled(meta)" then="""
+ * Ændre titlen på en side:
+
+ \[[!meta title="fuldstændige sidetitel"]]
+"""]]
+
+[[!if test="enabled(inline)" then="""
+ * Oprette en [[blog]] ved at indlejre et udvalg af sider:
+
+ \[[!inline pages="blog/*"]]
+"""]]
+
+[[!if test="enabled(listdirectives)" then="""
+ Komplet oversigt over [[directiver|directive]] aktiveret for denne wiki:
+ [[!listdirectives ]]
+"""]]
diff --git a/ikiwiki/markdown.mdwn b/ikiwiki/markdown.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..72269f8
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/markdown.mdwn
@@ -0,0 +1,12 @@
+[[!meta robots="noindex, follow"]]
+[Markdown](http://daringfireball.net/projects/markdown/) er et minimalt
+opmærkningssprog som afspejler simpel tekst som det bruges i
+email-beskeder. Det er standard opmærkningssprog for denne wiki.
+
+Du kan læse dokumentation til markdown-syntaksen under
+[[formatering|formatting]] og [Markdown:
+syntax](http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax).
+
+Bemærk at [[WikiLinks|WikiLink]] og [[direktiver|directive]] ikke er en del
+af markdown-syntaksen, og er de eneste stumper opmærkning som denne wiki
+håndterer internt.
diff --git a/ikiwiki/openid.mdwn b/ikiwiki/openid.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..a51416b
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/openid.mdwn
@@ -0,0 +1,29 @@
+[[!meta title="OpenID"]]
+[[!meta robots="noindex, follow"]]
+
+[[!if test="enabled(openid)"
+ then="Denne wiki har OpenID **aktiveret**."
+ else="Denne wiki har OpenID **deaktiveret**."]]
+
+[OpenID](http://openid.net) er en decentral ægthedsmekanisme som giver dig
+mulighed for at have eet login som du kan bruge på et voksende antal
+websteder.
+
+If you have an account with some of the larger web service providers, you
+might already have an OpenID. [Directory of OpenID
+providers](http://openiddirectory.com/openid-providers-c-1.html)
+
+[[!if test="enabled(openid)" then="""
+Du kan logge på denne wiki med OpenID, ved blot at angive den i
+OpenID-feltet på login-siden. Du behøves ikke at oplyse din adgangskode til
+denne wiki eller at gennemgå en registreringsproces når du bruger OpenID.
+"""]]
+
+---
+
+Det er også muligt at lave en side i wikien brugbar som en OpenID URL, ved
+at delegere den til en openid server. Her er et eksempel på hvordan det kan
+gøres:
+
+ \[[!meta openid="http://yourid.myopenid.com/"
+ server="http://www.myopenid.com/server"]]
diff --git a/ikiwiki/pagespec.mdwn b/ikiwiki/pagespec.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..cc7f142
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/pagespec.mdwn
@@ -0,0 +1,85 @@
+[[!meta robots="noindex, follow"]]
+Til at angive et udvalg af sider, eksempelvis låste sider, sider du vil
+abonnere på ændringer til, eller sider som skal udgøre en blog, anvender
+wikien et PageSpec. dette er et udtryk som passer for et bestemt udvalg af
+sider.
+
+Det simpleste PageSpec er simpelthen en opremsning af sider med "or" imellem
+("or" betyder "eller" på engelsk). Dette passer eksempelvis for enhver af de
+tre nævnte sider:
+
+ foo or bar or baz
+
+Mere hyppigt har du dog brug for at passe for sider med noget bestemt i
+deres navne. Dette kan du udtrykke med et "glob-mønster". "`*`" står for
+enhver del af et sidenavn, og "`?`" for ethvert enkeltbogstav i et
+sidenavn. Så dette passer for alle sider om musik, og alle
+[[UnderSider||SubPage]] til sandkassen, men ikke selve sandkasse-siden:
+
+ *musik* or SandBox/*
+
+Du kan også angive "`!`" foran et emne for at undgå sider som passer for
+det. Så for at passe for alle sider undtagen diskussionssider og sandkassen:
+
+ * and !SandBox and !*/Discussion
+
+Resultaterne kan begrænses mere nuanceret med disse funktioner:
+
+* "`glob(someglob)`" - matches pages and other files that match the given glob.
+ Just writing the glob by itself is actually a shorthand for this function.
+* "`page(glob)`" - like `glob()`, but only matches pages, not other files
+* "`link(page)`" - matches only pages that link to a given page (or glob)
+* "`tagged(tag)`" - matches pages that are tagged or link to the given tag (or
+ tags matched by a glob)
+* "`backlink(page)`" - matches only pages that a given page links to
+* "`creation_month(month)`" - matches only files created on the given month
+* "`creation_day(mday)`" - or day of the month
+* "`creation_year(year)`" - or year
+* "`created_after(page)`" - matches only files created after the given page
+ was created
+* "`created_before(page)`" - matches only files created before the given page
+ was created
+* "`internal(glob)`" - like `glob()`, but matches even internal-use
+ pages that globs do not usually match.
+* "`title(glob)`", "`author(glob)`", "`authorurl(glob)`",
+ "`license(glob)`", "`copyright(glob)`", "`guid(glob)`"
+ - match pages that have the given metadata, matching the specified glob.
+* "`user(username)`" - tests whether a modification is being made by a
+ user with the specified username. If openid is enabled, an openid can also
+ be put here. Glob patterns can be used in the username. For example,
+ to match all openid users, use `user(*://*)`
+* "`admin()`" - tests whether a modification is being made by one of the
+ wiki admins.
+* "`ip(address)`" - tests whether a modification is being made from the
+ specified IP address.
+* "`comment(glob)`" - matches comments to a page matching the glob.
+* "`comment_pending(glob)`" - matches unmoderated, pending comments.
+* "`postcomment(glob)`" - matches only when comments are being
+ posted to a page matching the specified glob
+
+For eksempelvis at passe for alle sider i en blog som henviser til en side
+om musik og som blev skrevet i 2005:
+
+ blog/* and link(musik) and creation_year(2005)
+
+Bemærk brugen af "and" i eksemplet ovenfor ("and" betyder "og" på engelsk),
+som betyder at kun sider der passer for hvert af de tre udtryk passer for
+det hele. Brug "and" når du vil kombinere udtryk på den måde; "or" når det
+er nok for en side at den passer for ét udtryk. Bemærk at det ikke giver
+mening at sige "index and SandBox", da ingen sider kan passe for begge
+udtryk.
+
+Mere komplekse udtryk kan dannes ved at gruppere med paranteser. Eksempelvis
+passer dette for sider i en blog som er mærket af med en af to mærkater:
+
+ blog/* and (tagged(foo) or tagged(bar))
+
+Bemærk at PageSpecs for sidenavne afstemmes som de absolutte filnavne for
+siderne i wikien, så et pagespec "foo" brugt på siden "a/b" vil ikke passe
+for siderne navngivet "a/foo" eller "a/b/foo". For at afstemme relativt til
+samme mappe som siden der indeholder pagespec'et kan du bruge
+"./". Eksempelvis passer "./foo" på siden "a/b" for siden "a/foo".
+
+To indicate the name of the page the PageSpec is used in, you can use a
+single dot. For example, `link(.)` matches all the pages linking to the page
+containing the PageSpec.
diff --git a/ikiwiki/pagespec/attachment.mdwn b/ikiwiki/pagespec/attachment.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..d7c3360
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/pagespec/attachment.mdwn
@@ -0,0 +1,38 @@
+[[!meta robots="noindex, follow"]]
+[[!if test="enabled(attachment)"
+ then="Denne wiki har vedhæftninger **aktiveret**."
+ else="Denne wiki har vedhæftninger **deaktiveret**."]]
+
+Hvis vedhæftninger er aktiveret, kan wiki-administratoren styre hvilke typer
+vedhæftninger der vil blive accepteret gennem opsætningsindstillingen
+`allowed_attachments`.
+
+For example, to limit most users to uploading small images, and nothing
+else, while allowing larger mp3 files to be uploaded by joey into a specific
+directory, and check all attachments for viruses, something like this could
+be used:
+
+ virusfree() and ((user(joey) and podcast/*.mp3 and mimetype(audio/mpeg) and maxsize(15mb)) or (mimetype(image/*) and maxsize(50kb)))
+
+Den normale [[ikiwiki/PageSpec]]-syntaks er udvidet med følgende yderligere
+tests:
+
+* "`maxsize(størrelse)`" - tester hvorvidt vedhæftningen højst fylder den
+ angivne størrelse. Størrelsen angives som standard i bytes, men "kb",
+ "mb", "gb" osv. kan bruges til at angive enheder.
+
+* "`minsize(størrelse)`" - tester hvorvidt størrelsen mindst fylder den
+ angivne størrelse.
+
+* "`ispage()`" - tester hvorvidt vedhæftningen bliver håndteret af ikiwiki
+ som en wikiside. (altså om den har endelsen ".mdwn", eller et hvilket som
+ helst andet aktiveret sideformat).
+
+ Derfor, hvis du ikke vil tillade wikisider at blive lagt op som vedhæftninger,
+ så brug `!ispage()` ; hvis du kun vil tillade wikisider at blive lagt op som
+ vedhæftninger, så brug `ispage()`.
+
+* "`mimetype(foo/bar)`" - checker MIME-typen for vedhæftningen. Du kan
+ angive et glob som type, eksampelvis `mimetype(image/*)`.
+
+* "`virusfree()`" - checker vedhæftningen med et antivirusprogram.
diff --git a/ikiwiki/pagespec/po.mdwn b/ikiwiki/pagespec/po.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..6acb5be
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/pagespec/po.mdwn
@@ -0,0 +1,21 @@
+[[!if test="enabled(po)"
+ then="Denne wiki har oversættelser **aktiveret**."
+ else="Denne wiki har oversættelser **deaktiveret**."]]
+
+Hvis udvidelsen [[!iki plugins/po desc=po]] er aktiveret er den normale
+[[ikiwiki/PageSpec]]-syntaks udvidet med følgende yderligere tests som kan
+bruges til at forbedre brugernavigation i en flersproget wiki:
+
+* "`lang(LL)`" - tester hvorvidt en side er skrevet i sproget angivet som en
+ ISO639-1 (to-bogstavs) sprogkode.
+* "`currentlang()`" - tester hvorvidt en side er skrevet i samme sprog som
+ den nuværende side.
+* "`needstranslation()`" - tests whether a page needs translation work. Only
+ slave pages match this PageSpec. A minimum target translation percentage
+ can optionally be passed as an integer parameter: "`needstranslation(50)`"
+ matches only pages less than 50% translated.
+
+Bemærk at enhver ikke-po side antages at være skrevet i
+`po_master_language`, som angivet i `ikiwiki.setup`.
+
+[[!meta robots="noindex, follow"]]
diff --git a/ikiwiki/searching.mdwn b/ikiwiki/searching.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..48ff245
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/searching.mdwn
@@ -0,0 +1,21 @@
+[[!meta robots="noindex, follow"]]
+
+[[!if test="enabled(search)"
+then="Denne wiki har søgning **aktiveret**."
+else="Denne wiki har søgning **deaktiveret**."]]
+
+If searching is enabled, you can enter search terms in the search field, as
+you'd expect. There are a few special things you can do to construct more
+powerful searches.
+
+* Put gåseøjne omkring nogle ord for at søge efter dem som én formulering.
+* `AND` kan bruges til at søge efter dokumenter som indeholder to udtryk.
+* `OR` kan bruges ti at søge efter dokumenter som indeholder ethvert af to
+ udtryk.
+* Parenteser kan bruges til at opbygge komplicerede
+ søgeformuleringer. Eksempelvis "(foo AND bar) OR (mig AND dig)"
+* Put "-" foran et søgeudtryk for at undgå det blandt
+ resultaterne. Eksempelvis vil "-discussion" udelade "discussion".
+* Brug "title:foo" til at søge efter en side med en given titel.
+* Brug "link:bar" til at søge efter sider som indeholder henvisning til
+ "bar".
diff --git a/ikiwiki/subpage.mdwn b/ikiwiki/subpage.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..2b5a3c1
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/subpage.mdwn
@@ -0,0 +1,14 @@
+[[!meta robots="noindex, follow"]]
+ikiwiki understøtter placering af sider i et mappehierarki. Eksempelvis har
+denne side, [[UnderSide|SubPage]], nogle relaterede sider placeret under
+sig, bl.a. [[HenvisningsRegler|SubPage/LinkingRules]]. dette er en praktisk
+måde at bringe orden i din wiki fremfor blot at have een stor mappe fuld af
+sider.
+
+To add a SubPage, just make a subdirectory and put pages in it. For example,
+this page is subpage.mdwn in this wiki's source, and there is also a subpage
+subdirectory, which contains subpage/linkingrules.mdwn. Subpages can be
+nested as deeply as you'd like.
+
+Henvisninger til og fra en [[UnderSide||SubPage]] er forklaret under
+[[HenvisningsRegler||LinkingRules]].
diff --git a/ikiwiki/subpage/linkingrules.mdwn b/ikiwiki/subpage/linkingrules.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..bea5336
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/subpage/linkingrules.mdwn
@@ -0,0 +1,36 @@
+[[!meta robots="noindex, follow"]]
+For at henvise til eller fra en [[underside|SubPage]] kan du normalt bruge
+en almindelig normal [[WikiLink]] som ikke indeholder navnet på den
+overliggende mappe til [[undersiden|SubPage]]. Ikiwiki gennemgår
+mappehierarkiet og kigger efter en side som passer til din henvisning.
+
+Hvis eksempelvis FooBar/UnderSide henviser til "EnAndenSide", vil ikiwiki
+først foretrække at knytte henvisningen til FooBar/UnderSide/EnAndenSide
+hvis den eksisterer, så til FooBar/EnAndenSide og til sidst til EnAndenSide
+i roden af wikien.
+
+Bemærk at dette betyder, at hvis en henvisning fra FooBar/EnSide til
+"EnAndenSide" i øjeblikket henviser til EnAndenSide i roden af wikien, og
+FooBar/EnAndenSide oprettes, så vil henvisningen blive _ændret_ til at pege
+på FooBar/EnAndenSide. Omvendt vil en henvisning fra BazBar til
+"EnAndenSide" ikke blive berørt af oprettelsen af en [[underside|SubPage]]
+til FooBar.
+
+Du kan også angive en henvisning som indeholder et mappenavn, lissom
+"FooBar/EnAndenSide", for mere nøjagtigt at angive hvilken side der henvises
+til. Kun på den måde kan du henvise til en anden sides
+[[underside|SubPage]].
+
+Du kan bruge dette til eksempelvis at henvise fra BazBar til
+"FooBar/UnderSide", eller fra BazBar/UnderSide til "FooBar/UnderSide".
+
+Du kan også bruge "/" i begyndelsen af en henvisning, til at angive
+nøjagtigt hvilken side der henvises til, når der er flere mulige sider med
+lignende navne og henvisningen ender forkert som standard. Eksempelvis vil
+en henvisning fra "FooBar/UnderSide" til "/EnAndenSide" henvise til
+"EnAndenSide" i roden af wikien, selvom der er en "FooBar/EnAndenSide".
+
+Desuden kan du, hvis wikien er opsat med "userdir", henvise til sider under
+hjemmemapper uden at angive en sti til dem. Dette er for at tillade enkel
+henvisning til en brugers side i hjemmemappen, som signatur ved en
+kommentar. Sådanne henvisninger prøves allersidst.
diff --git a/ikiwiki/wikilink.mdwn b/ikiwiki/wikilink.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..86aa3d9
--- /dev/null
+++ b/ikiwiki/wikilink.mdwn
@@ -0,0 +1,30 @@
+[[!meta robots="noindex, follow"]]
+WikiLinks gør det muligt enkelt at lave henvisninger (linke) mellem sider i
+wikien. Opret en [[WikiLink]] ved at skrive siden du vil henvise til med
+dobbelte klammer omkring. Ekempelvis `\[[WikiLink]]`.
+
+
+Hvis du vil skrive noget i stil med `\[[WikiLink]]` uden at det skal blive
+til en wikilink, så put en `\` (backslash) foran, som i `\\[[WikiLink]]`.
+
+Specielle [[henvisningsregler|SubPage/LinkingRules]] træder i kraft når der
+henvises på tværs af [[undersider|SubPage]].
+
+WikiLinks knyttes til sidenavne uden skelen til store og små bogstaver, så
+du behøver ikke at bekymre dig om dette, og kan anvende stort
+begyndelsesbogstav i begyndelsen af en sætning o.l.
+
+Det er også muligt at skrive en WikiLink som bruger noget andet end
+sidenavnet som henvisningstekst. Eksempelvis henviser `\[[foo_bar|SandBox]]`
+til sandkassen, men henvisningen fremstår som her: [[foo_bar|SandBox]].
+
+For at henvise til et anker inde på en side, kan du bruge noget i stil med
+`\[[WikiLink#foo]]` .
+
+If the file linked to by a WikiLink looks like an image, it will be
+displayed inline on the page.
+
+---
+
+You can also put an url in a WikiLink, to link to an external page. Email
+addresses can also be used to generate a mailto link.
diff --git a/index.mdwn b/index.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..77adbfd
--- /dev/null
+++ b/index.mdwn
@@ -0,0 +1,8 @@
+Velkommen til din nye wiki.
+
+Alle wikier forventes at have en [[SandKasse|SandBox]], så det har denne
+også.
+
+----
+
+This wiki is powered by [[ikiwiki]].
diff --git a/recentchanges.mdwn b/recentchanges.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..a8a4bf2
--- /dev/null
+++ b/recentchanges.mdwn
@@ -0,0 +1,7 @@
+[[!if test="enabled(meta)" then="""
+[[!meta title="SenesteÆndringer"]]
+"""]]
+Seneste ændringer til denne wiki:
+
+[[!inline pages="internal(recentchanges/change_*) and !*/Discussion"
+template=recentchanges show=0]]
diff --git a/sandbox.mdwn b/sandbox.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..f511b43
--- /dev/null
+++ b/sandbox.mdwn
@@ -0,0 +1,33 @@
+Dette er [[SandKassen|SandBox]], en side som hvem som helst kan redigere for
+at lære hvordan en wiki bruges.
+
+----
+
+Her er et afsnit.
+
+her er et andet afsnit med *fremhævet* tekst.
+
+# Overskrift
+
+## Underoverskrift
+
+> Dette er et citat-område
+>
+> Dette er første niveau citering.
+>
+> > Dette er et indlejret citat-område.
+>
+> Tilbage til det første niveau.
+
+Nummereret liste
+
+1. Første emne.
+1. Et andet.
+1. Og et andet..
+
+Unummereret liste
+
+* *emne*
+* emne
+
+[[ikiwiki/WikiLink]]
diff --git a/shortcuts.mdwn b/shortcuts.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..6be1c35
--- /dev/null
+++ b/shortcuts.mdwn
@@ -0,0 +1,83 @@
+[[!if test="enabled(shortcut)"
+ then="Denne wiki har genveje **aktiveret**."
+ else="Denne wiki har genveje **deaktiveret**."]]
+
+Nogle eksempler på brug af genveje:
+
+ \[[!google foo]]
+ \[[!wikipedia War_of_1812]]
+ \[[!debbug 12345]]
+
+Denne side styrer hvilke genveje wikien understøtter.
+
+* [[!shortcut name=google url="https://encrypted.google.com/search?q=%s"]]
+* [[!shortcut name=archive url="http://web.archive.org/*/%S"]]
+* [[!shortcut name=gmap url="http://maps.google.com/maps?q=%s"]]
+* [[!shortcut name=gmsg url="http://groups.google.com/groups?selm=%s"]]
+* [[!shortcut name=wikipedia
+ url="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/%s"]]
+* [[!shortcut name=wikitravel url="https://wikitravel.org/en/%s"]]
+* [[!shortcut name=wiktionary
+ url="https://secure.wikimedia.org/wiktionary/en/wiki/%s"]]
+* [[!shortcut name=debbug url="http://bugs.debian.org/%S" desc="Debian bug
+ #%s"]]
+* [[!shortcut name=deblist url="http://lists.debian.org/debian-%s"
+ desc="debian-%s@lists.debian.org"]]
+* [[!shortcut name=debpkg url="http://packages.debian.org/%s"]]
+* [[!shortcut name=debpkgsid url="http://packages.debian.org/sid/%s"]]
+* [[!shortcut name=debpts url="http://packages.qa.debian.org/%s"]]
+* [[!shortcut name=debmsg url="http://lists.debian.org/msgid-search/%s"]]
+* [[!shortcut name=debrt
+ url="https://rt.debian.org/Ticket/Display.html?id=%s"]]
+* [[!shortcut name=debss url="http://snapshot.debian.net/package/%s"]]
+ * Usage: `\[[!debss package]]`, `\[[!debss package#version]]`, or `\[[!debss package/version]]`. See http://snapshot.debian.net for details.
+* [[!shortcut name=debwiki url="http://wiki.debian.org/%s"]]
+* [[!shortcut name=fdobug url="https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="freedesktop.org bug #%s"]]
+* [[!shortcut name=fdolist url="http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/%s" desc="%s@lists.freedesktop.org"]]
+* [[!shortcut name=gnomebug url="http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="GNOME bug #%s"]]
+* [[!shortcut name=linuxbug url="http://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="Linux bug #%s"]]
+* [[!shortcut name=mozbug url="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="Mozilla bug #%s"]]
+* [[!shortcut name=gnulist url="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/%s" desc="%s@gnu.org"]]
+* [[!shortcut name=marcmsg url="http://marc.info/?i=%s"]]
+* [[!shortcut name=marclist url="http://marc.info/?l=%s"]]
+* [[!shortcut name=gmane url="http://dir.gmane.org/gmane.%s" desc="gmane.%s"]]
+* [[!shortcut name=gmanemsg url="http://mid.gmane.org/%s"]]
+* [[!shortcut name=cpan url="http://search.cpan.org/search?mode=dist&query=%s"]]
+* [[!shortcut name=ctan url="http://tug.ctan.org/cgi-bin/ctanPackageInformation.py?id=%s"]]
+* [[!shortcut name=hoogle url="http://haskell.org/hoogle/?q=%s"]]
+* [[!shortcut name=iki url="http://ikiwiki.info/%S/"]]
+* [[!shortcut name=ljuser url="http://%s.livejournal.com/"]]
+* [[!shortcut name=rfc url="http://www.ietf.org/rfc/rfc%s.txt" desc="RFC %s"]]
+* [[!shortcut name=c2 url="http://c2.com/cgi/wiki?%s"]]
+* [[!shortcut name=meatballwiki url="http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?%s"]]
+* [[!shortcut name=emacswiki url="http://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki/%s"]]
+* [[!shortcut name=haskellwiki url="http://haskell.org/haskellwiki/%s"]]
+* [[!shortcut name=dict url="http://www.dict.org/bin/Dict?Form=Dict1&Strategy=*&Database=*&Query=%s"]]
+* [[!shortcut name=imdb url="http://imdb.com/find?q=%s"]]
+* [[!shortcut name=gpg url="http://pgpkeys.mit.edu:11371/pks/lookup?op=vindex&exact=on&search=0x%s"]]
+* [[!shortcut name=perldoc url="http://perldoc.perl.org/search.html?q=%s"]]
+* [[!shortcut name=whois url="http://reports.internic.net/cgi/whois?whois_nic=%s&type=domain"]]
+* [[!shortcut name=cve url="http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=%s"]]
+* [[!shortcut name=cia url="http://cia.vc/stats/project/%s"]]
+* [[!shortcut name=ciauser url="http://cia.vc/stats/user/%s"]]
+* [[!shortcut name=flickr url="http://www.flickr.com/photos/%s"]]
+* [[!shortcut name=man url="http://linux.die.net/man/%s"]]
+* [[!shortcut name=ohloh url="http://www.ohloh.net/projects/%s"]]
+* [[!shortcut name=cpanrt url="https://rt.cpan.org/Ticket/Display.html?id=%s" desc="CPAN RT#%s"]]
+* [[!shortcut name=novellbug url="https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=%s" desc="bug %s"]]
+
+To add a new shortcut, use the `shortcut` [[ikiwiki/directive]]. In the url,
+"%s" is replaced with the text passed to the named shortcut, after
+[[!wikipedia url_encoding]] it, and '%S' is replaced with the raw,
+non-encoded text. The optional `desc` parameter controls the description of
+the link.
+
+Husk at `name`-parameteren som du tildeler genvejen bliver et nyt
+[[direktiv|ikiwiki/directive]]. Undgå et navn som er i strid med et
+eksisterende direktiv. Disse direktiver accepterer også en `desc`-parameter
+som vil overskygge den der blev angivet ved definitionen.
+
+If you come up with a shortcut that you think others might find useful,
+consider contributing it to the [shortcuts page on the ikiwiki
+wiki](http://ikiwiki.info/shortcuts/), so that future versions of ikiwiki
+will include your shortcut in the standard underlay.
diff --git a/templates.mdwn b/templates.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..ae4012b
--- /dev/null
+++ b/templates.mdwn
@@ -0,0 +1,80 @@
+[[Ikiwiki]] uses many templates for many purposes. By editing its templates,
+you can fully customise this site.
+
+Templates are located in `/usr/share/ikiwiki/templates` by default; the
+`templatedir` setting can be used to make another directory be searched
+first. Customised templates can also be placed inside the "templates/"
+directory in your wiki's source.
+
+Ikiwiki uses the HTML::Template module as its template engine. This supports
+things like conditionals and loops in templates and is pretty easy to
+learn. All you really need to know to modify templates is this:
+
+* To insert the value of a template variable, use `<TMPL_VAR variable>`.
+* To make a block of text conditional on a variable being set use `<TMPL_IF
+ variable>text</TMPL_IF>`.
+* To use one block of text if a variable is set and a second if it's not,
+ use `<TMPL_IF variable>text<TMPL_ELSE>other text</TMPL_IF>`
+
+[[!if test="enabled(template)" then="""
+## template pages
+
+The [[!iki ikiwiki/directive/template desc="template directive"]] allows
+wiki pages to be used as templates, filled out and inserted into other pages
+in the wiki.
+"""]]
+
+[[!if test="enabled(edittemplate)" then="""
+## default content for new pages
+
+The [[!iki ikiwiki/directive/edittemplate desc="edittemplate directive"]]
+can be used to make new pages default to containing text from a template
+page, which can be filled out as the page is edited.
+"""]]
+
+[[!if test="(enabled(template) or enabled(edittemplate))
+and enabled(inline)" then="""
+[[!inline pages="templates/* and !*.tmpl and !templates/*/* and !*/discussion"
+feeds=no archive=yes sort=title template=titlepage
+rootpage=templates postformtext="Add a new template named:"]]
+"""]]
+
+## wiki templates
+
+These templates are used to build the wiki. The aim is to keep almost all
+html out of ikiwiki and in the templates.
+
+* `page.tmpl` - Used for displaying all regular wiki pages. This is the key
+ template to customise. [[!if test="enabled(pagetemplate)" then="""
+ (The [[!iki ikiwiki/directive/pagetemplate desc="pagetemplate directive"]]
+ can be used to make a page use a different template than `page.tmpl`.)"""]]
+* `rsspage.tmpl` - Used for generating rss feeds for blogs.
+* `rssitem.tmpl` - Used for generating individual items on rss feeds.
+* `atompage.tmpl` - Used for generating atom feeds for blogs.
+* `atomitem.tmpl` - Used for generating individual items on atom feeds.
+* `inlinepage.tmpl` - Used for displaying a post in a blog.
+* `archivepage.tmpl` - Used for listing a page in a blog archive page.
+* `titlepage.tmpl` - Used for listing a page by title in a blog archive page.
+* `microblog.tmpl` - Used for showing a microblogging post inline.
+* `blogpost.tmpl` - Used for a form to add a post to a blog (and rss/atom links)
+* `feedlink.tmpl` - Used to add rss/atom links if `blogpost.tmpl` is not used.
+* `aggregatepost.tmpl` - Used by the aggregate plugin to create
+ a page for a post.
+* `searchform.tmpl`, `googleform.tmpl` - Used by the search plugin
+ and google plugin to add search forms to wiki pages.
+* `searchquery.tmpl` - This is a Omega template, used by the
+ search plugin.
+* `comment.tmpl` - Used by the comments plugin to display a comment.
+* `change.tmpl` - Used to create a page describing a change made to the wiki.
+* `recentchanges.tmpl` - Used for listing a change on the RecentChanges page.
+* `autoindex.tmpl` - Filled in by the autoindex plugin to make index pages.
+* `autotag.tmpl` - Filled in by the tag plugin to make tag pages.
+* `calendarmonth.tmpl`, `calendaryear.tmpl` - Used by ikiwiki-calendar to
+ make calendar archive pages.
+* `editpage.tmpl`, `editconflict.tmpl`, `editcreationconflict.tmpl`,
+ `editfailedsave.tmpl`, `editpagegone.tmpl`, `pocreatepage.tmpl`,
+ `editcomment.tmpl` `commentmoderation.tmpl`, `renamesummary.tmpl`,
+ `passwordmail.tmpl`, `openid-selector.tmpl` - Parts of ikiwiki's user
+ interface; do not normally need to be customised.
+
+[[!meta robots="noindex, follow"]]