summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/shortcuts.mdwn
blob: b0e9a9fc4ff6bc694112c659d0f62138fc70a408 (plain)

[[!if test="enabled(shortcut)" then="Denne wiki har genveje aktiveret." else="Denne wiki har genveje deaktiveret."]]

Nogle eksempler på brug af genveje:

\[[!google foo]]
\[[!wikipedia War_of_1812]]
\[[!debbug 12345]]
Undersøg \[[!google ikiwiki desc="google søgning efter %s"]].

Denne side styrer hvilke genveje wikien understøtter.

 • [[!shortcut name=google url="https://encrypted.google.com/search?q=%s"]]
 • [[!shortcut name=archive url="http://web.archive.org/*/%S"]]
 • [[!shortcut name=gmap url="https://maps.google.com/maps?q=%s"]]
 • [[!shortcut name=gmsg url="https://groups.google.com/groups?selm=%s"]]
 • [[!shortcut name=wikipedia url="https://en.wikipedia.org/wiki/%W"]]
 • [[!shortcut name=wikitravel url="https://wikitravel.org/en/%s"]]
 • [[!shortcut name=wiktionary url="https://en.wiktionary.org/wiki/%s"]]
 • [[!shortcut name=debbug url="http://bugs.debian.org/%S" desc="Debian fejl #%s"]]
 • [[!shortcut name=deblist url="https://lists.debian.org/debian-%s" desc="debian-%s@lists.debian.org"]]
 • [[!shortcut name=debpkg url="http://packages.debian.org/%s"]]
 • [[!shortcut name=debpkgsid url="http://packages.debian.org/sid/%s"]]
 • [[!shortcut name=debpts url="http://packages.qa.debian.org/%s"]]
 • [[!shortcut name=debmsg url="https://lists.debian.org/msgid-search/%s"]]
 • [[!shortcut name=debrt url="https://rt.debian.org/Ticket/Display.html?id=%s"]]
 • [[!shortcut name=debss url="http://snapshot.debian.org/package/%s/"]]
 • [[!shortcut name=debwiki url="https://wiki.debian.org/%S"]]
 • [[!shortcut name=debcve url="https://security-tracker.debian.org/tracker/%S"]]
  • understøtter også Debian fejlnumre, pakker og hvad sikkerhedssporingen ellers understøtter.
 • [[!shortcut name=fdobug url="https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="freedesktop.org fejl #%s"]]
 • [[!shortcut name=fdolist url="http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/%s" desc="%s@lists.freedesktop.org"]]
 • [[!shortcut name=gnomebug url="https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="GNOME fejl #%s"]]
 • [[!shortcut name=linuxbug url="https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="Linux fejl #%s"]]
 • [[!shortcut name=mozbug url="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=%s" desc="Mozilla fejl #%s"]]
 • [[!shortcut name=gnulist url="https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/%s" desc="%s@gnu.org"]]
 • [[!shortcut name=marcmsg url="http://marc.info/?i=%s"]]
 • [[!shortcut name=marclist url="http://marc.info/?l=%s"]]
 • [[!shortcut name=gmane url="http://dir.gmane.org/gmane.%s" desc="gmane.%s"]]
 • [[!shortcut name=gmanemsg url="http://mid.gmane.org/%s"]]
 • [[!shortcut name=cpan url="http://search.cpan.org/search?mode=dist&query=%s"]]
 • [[!shortcut name=ctan url="http://tug.ctan.org/cgi-bin/ctanPackageInformation.py?id=%s"]]
 • [[!shortcut name=hoogle url="http://haskell.org/hoogle/?q=%s"]]
 • [[!shortcut name=iki url="http://ikiwiki.info/%S/"]]
 • [[!shortcut name=ljuser url="http://%s.livejournal.com/"]]
 • [[!shortcut name=rfc url="https://www.ietf.org/rfc/rfc%s.txt" desc="RFC %s"]]
 • [[!shortcut name=c2 url="http://wiki.c2.com/?%s"]]
 • [[!shortcut name=meatballwiki url="http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?%s"]]
 • [[!shortcut name=emacswiki url="http://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki/%s"]]
 • [[!shortcut name=haskellwiki url="http://haskell.org/haskellwiki/%s"]]
 • [[!shortcut name=dict url="http://www.dict.org/bin/Dict?Form=Dict1&Strategy=&Database=&Query=%s"]]
 • [[!shortcut name=imdb url="http://imdb.com/find?q=%s"]]
 • [[!shortcut name=gpg url="http://pgpkeys.mit.edu:11371/pks/lookup?op=vindex&exact=on&search=0x%s"]]
 • [[!shortcut name=perldoc url="http://perldoc.perl.org/search.html?q=%s"]]
 • [[!shortcut name=whois url="http://reports.internic.net/cgi/whois?whois_nic=%s&type=domain"]]
 • [[!shortcut name=cve url="https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=%s"]]
 • [[!shortcut name=flickr url="https://secure.flickr.com/photos/%s"]]
 • [[!shortcut name=man url="http://manpages.debian.org/%s"]]
 • [[!shortcut name=ohloh url="https://www.ohloh.net/p/%s"]]
 • [[!shortcut name=cpanrt url="https://rt.cpan.org/Ticket/Display.html?id=%s" desc="CPAN RT#%s"]]
 • [[!shortcut name=novellbug url="https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=%s" desc="fejl %s"]]
 • [[!shortcut name=ubupkg url="http://packages.ubuntu.com/%s"]]
 • [[!shortcut name=mozillazinekb url="http://kb.mozillazine.org/%s"]]
 • [[!shortcut name=freebsdwiki url="http://wiki.freebsd.org/%s"]]
 • [[!shortcut name=hackage url="http://hackage.haskell.org/package/%s"]]
 • [[!shortcut name=pkgsrc url="http://pkgsrc.se/%S"]]
 • [[!shortcut name=doi url="http://dx.doi.org/%s" desc="doi:%s"]]
 • [[!shortcut name=arxiv url="http://arxiv.org/abs/%s" desc="arXiv:%s"]]

Tilføj en ny genvej med [[direktivet|ikiwiki/directive]] shortcut. I webadressen ([[!wikipedia URL]]en) erstattes "%s" med teksten overdraget til den navngivne genvej, efter [[!wikipedia url_encoding]] af den, og '%S' erstattes med den rå, ukodede tekst. Desuden erstattes %W med teksten kodet specielt til Wikipedia. Den valgfri desc-parameter styrer beskrivelsen af henvisningen.

Husk at name-parameteren som du tildeler genvejen bliver et nyt [[direktiv|ikiwiki/directive]]. Undgå et navn som er i strid med et eksisterende direktiv. Disse direktiver accepterer også en desc-parameter som vil overskygge den der blev angivet ved definitionen.

Hvis du finder på en genvej som du mener andre kunne få glæde af også, kan du overveje at bidrage med den til shortcuts-siden på ikiwiki wikien, så fremtidige versioner af ikiwiki inkluderer din genvej i standardunderlaget.